TR:n käyttö - päävalikko

Kotimaisten ja skandinaavisten kilpailujen QSO-data

Alla ehdotukset kotimaisten ja skandinaavisten kilpailujen QSO-dataformaateiksi Cabrilloa käytettäessä.

Kehittelijöinä Jari OH6QU ja Jari OH6BG. SAC:n osalta kehitystyön on tehnyt SM3CER.

Joulukilpailun ja K.S. Sainion QSO-dataformaatti

               --------info annettu----- -------info saatu--------
QSO: freq mo päivämäärä aika kutsu    rst ohc sanom kutsu    rst ohc sanom
QSO: **** ** vvvv-kk-pp nnnn *********** nnn nnn aaaaa *********** nnn nnn aaaaa
QSO: 3500 CW 2002-12-26 0831 OH6BG    599 682 NAPPI OH6QU    599 690 PUKKI
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

missä:


freq    = taajuus kokonaislukumuodossa (kHz). Jos taajuus ei tiedossa,
       sitten 3500 tai 7000
mo     = lähetysmode: CW tai PH (fone)
päivämäärä = UTC-päivämäärä muodossa vuosi-kuukausi-päivä (vvvv-kk-pp)
aika    = UTC-aika
kutsu   = kilpailussa käytetty kutsumerkki
rst    = RST tai RS moden mukaan
ohc    = kuntanumero
sanoma   = viisikirjaiminen kiertosana

NRAU Balticin, Kalakukon ja Viitosten syysottelun QSO-dataformaatti

               --------info annettu----- -------info saatu--------
QSO: freq mo päivämäärä aika kutsu     rst nr# pr kutsu     rst nr# pr
QSO: **** ** vvvv-kk-pp nnnn ************** nnn nnn aa ************** nnn nnn aa
QSO: 3500 CW 2002-12-29 0530 OH6QU     599 001 PO OH6BG     599 001 PO
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

missä:

freq    = taajuus kokonaislukumuodossa (kHz). Jos taajuus ei tiedossa,
       sitten 3500 tai 7000
mo     = lähetysmode: CW tai PH (fone)
päivämäärä = UTC-päivämäärä muodossa vuosi-kuukausi-päivä (vvvv-kk-pp)
aika    = UTC-aika
kutsu   = kilpailussa käytetty kutsumerkki
rst    = RST tai RS moden mukaan
nr#    = sarjanumero kolmella numerolla ilmaistuna
pr     = kaksikirjaiminen maakuntatunnus
       (maakuntalyhenteet kilpailusääntöjen mukaan)

Kuutosten Kuudennen Päivän Cupin QSO-dataformaatti

               --------info annettu----- -------info saatu--------
QSO: freq mo päivämäärä aika kutsu     rst ohc sa kutsu     rst ohc sa
QSO: **** ** vvvv-kk-pp nnnn ************** nnn nnn aa ************** nnn nnn aa
QSO: 3500 CW 2002-12-06 0530 OH6QU     599 690 RR OH6BG     599 682 HI
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

missä:

freq    = taajuus kokonaislukumuodossa (kHz). Jos taajuus ei tiedossa,
       sitten 3500 tai 7000
mo     = lähetysmode: CW tai PH (fone)
päivämäärä = UTC-päivämäärä muodossa vuosi-kuukausi-päivä (vvvv-kk-pp)
aika    = UTC-aika
kutsu   = kilpailussa käytetty kutsumerkki
rst    = RST tai RS moden mukaan
ohc    = kuntanumero
sa     = kaksikirjaiminen kiertosana

SAC:n QSO-dataformaatti

               --------info annettu---- -------info saatu-------
QSO: freq mo päivämäärä aika kutsu     rst sanoma kutsu     rst sanoma t
QSO: ***** ** vvvv-kk-pp nnnn ************* nnn ****** ************* nnn ****** *
QSO: 14000 CW 2002-09-21 1048 7S3A     599  001 4K6GF     599  116 0
000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901

missä:

freq    = taajuus kokonaislukumuodossa kHz:nä (esim. 14212, 28032).
       Jos taajuus ei tiedossa, sitten 3500, 7000, 14000, 21000 tai 28000
mo     = lähetysmode: CW tai PH (fone)
päivämäärä = UTC-päivämäärä muodossa vuosi-kuukausi-päivä (vvvv-kk-pp)
aika    = UTC-aika [esim. 1048]
kutsu   = kilpailussa käytetty kutsumerkki
rst    = RST tai RS moden mukaan
sanoma   = kilpasanoma (sarjanumero) 001:stä alkaen
       [e.g. 1, 01, 001, 0001, 00001 tai 000001]
t     = lähetin-ID-tunnus: 0, 1, 2, 3, 4 tai 5 (Käytössä MULTI-ONE
       [eli M/S]- tai MULTI-MULTI [eli M/M]-kategorioissa. Voi osoittaa
       myös QSO:n pitäneen lähetin-vastaanottimen tunnuksen SO2R
       (Single Operator - 2 radios) -konfiguraatiossa.

SRAL:n 10 metrin aktiivisuuskisa

               --------info annettu---- -------info saatu-------
QSO: freq mo päivämäärä aika kutsu    rst nr# loca kutsu    rst nr# loca
QSO: ***** ** vvvv-kk-pp nnnn *********** nnn nnn aann *********** nnn nnn aann
QSO: 28000 CW 2003-01-08 1831 OH6BG    599 001 KP03 OH6QU    599 001 KP03
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

missä:

freq    = taajuus kokonaislukumuodossa (kHz). Jos taajuus ei tiedossa,
       sitten 28000
mo     = lähetysmode: CW, PH (ssb) ja FM
päivämäärä = UTC-päivämäärä muodossa vuosi-kuukausi-päivä (vvvv-kk-pp)
aika    = UTC-aika
kutsu   = kisassa käytetty kutsumerkki
rst    = RST tai RS moden mukaan
nr#    = mahdollinen sarjanumero kolmella numerolla ilmaistuna
loca    = mahdollinen lokaattori