TR:n käyttö - päävalikko

Lyhyesti TR:llä operoinnista

by Jari OH6BG

TRLog:n käytössä on oma opiskelunsa. Ilman ohjelman tietoista opiskelua sen hienoudet eivät välttämättä avaudu. Suurin osa kontestien aikana tarvittavasta toiminnallisuudesta määritellään, kun ohjelmaa avattaessa valitaan kilpailu, missä ohjelmaa halutaan käyttää. Tuolloin ohjelma rakentaa itselleen asetus- eli konfiguraatiotiedoston rungon ja käyttää kymmenille parametreille omia oletusarvojaan.

Iso osa operoinnista perustuu erilaisiin näppäinyhdistelmiin. Pääosissa ovat funktionäppäimet F1-F10. Lisäksi tietty joukko Ctrl- ja Alt-näppäinyhdistelmiä sekä rivinvaihto-, välilyönti- ja ESC-näppäin ovat kovassa käytössä. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata näiden tavallisimpien näppäinyhdistelmien käyttöä.

Kuten monessa vastaavassa ohjelmassa TR:ssä on kaksi operointitilaa: CQ-tila ja "plokkaustila" eli ns. S&P (Search and Pounce) -tila. Näissä operointitiloissa funktionäppäimet ovat tärkeässä asemassa ja niin ne voidaankin ohjelmoida kumpaakin tilaa varten erikseen. Ohjelmointi tapahtuu tavallisesti asetustiedostossa. Ne voidaan ohjelmoida myös ohjelman käytön aikana Alt-P-näppäinyhdistelmän kautta.

Kusoilun kannalta pari seikkaa: Ohjelma on oletusarvoisesti CQ-tilassa. S&P-tilaan pääsee TAB:ia painamalla. Takaisin CQ-tilaan pääsee ESC:iä painamalla. Yksinkertaista. ESC:illä on muitakin "peruuttavia" toimintoja.

TR jakaa kuvaruudun useaan muutamaan erikokoiseen lohkoon eli ikkunaan. CQ- ja S&P-tiloissa suurin huomio kiinnittyy kutsuikkunaan (call window, jonne kirjoitetaan kutsut) ja sanomaikkunaan (exchange window, jonne kirjataan sanomat). Kontestin aikana näistä ikkunoista voidaan nopeasti pyyhkiä kutsut ja sanomat ESC-näppäimellä, ei aina tarvita välttämättä Backspacea.

CQ:n kutsuminen

CQ-tilassa rivinvaihdon (ENTER) painaminen pukkaa yhden (käyttäjän määrittämän) CQ-kutsun eetteriin. Kilpa-CQ:t määritetään yleensä johonkin funktionäppäimistä, esim. F1:een. Koska hiljaisempina aikoina F1:n hakkaamisessa käsin ei ole mieltä, TR voidaan ohjelmoida kutsumaan CQ:tä jatkuvasti, samalla kun käyttäjä voi itse määrätä, kuinka kauan kuunnellaan ennen seuraavaa CQ:n toistoa.

Näppäillään Alt-Q (eli toistetaan funktionäppäimeen ohjelmoitua sanomaa), jolloin ohjelma kysyy, mitä funktionäppäintä toistetaan ja montako sekuntia toiston välillä kuunnellaan. 3-5 sekuntia kuunteluaikaa tuntuisi olevan tarpeeksi. Automaattitoiston aikana käyttäjä voi lisätä tai lyhentää kuunteluaikaa PgUp- ja PgDn-näppäimillä. Jos joku vastaa, aletaan suoraan kirjoittaa kutsua, jolloin automaattitoisto lakkaa ja kursori siirtyy saman tien kutsuikkunaan. Kuson jälkeen automaatti-CQ alkaa taas pyöriä näppäinyhdistelmällä Alt-C.

Jos kuulemme, että jokin asema vastaa, vaikka jauhamme CQ:tä, pelkkä ESC:n painaminen keskeyttää aina (muulloinkin) lähetyksen ja saamme luultavasti kopitettua vielä numeron ja suffiksin. Kirjoitetaan ne kutsuikkunaan ja ohjelmoidaan yksi funktionäppäimistä niin että se lähettää ne kysymysmerkin kera (eli funktionäppäimen arvoksi annetaan @ ?, missä @ lähettää kutsuikkunaan kirjoitetun merkkijonon).

Kuson pito

CQ-tilassa kutsun kirjoittamisen jälkeen painetaan ENTERiä, jolloin ohjelma lähettää vasta-aseman kutsun ja kilpailusanoman. Samalla kursori siirtyy sanomakenttään odottamaan vasta-aseman sanomaa. Kun sanoma on kirjoitettu, painetaan taas Enteriä, jolloin ohjelma kiittää ja lähettää oman kutsun.

S&P-tilassa vasta-aseman kutsu kirjoitetaan kutsuikkunaan ja painetaan Enteriä. TR lähettää kutsumme ja siirtyy sanomaikkunaan odottamaan vasta-aseman sanomaa. CQ-tilasta pääsee salamannopeasti S&P-tilaan painamalla välilyöntinäppäintä. TR lähettää oman kutsun ja jättää kutsuikkunan tyhjäksi - se voidaan täyttää samalla kun kutsu menee eetteriin. Jos vasta-asema pyytää toistamaan kutsua, tätä varten painetaan funktionäppäintä F1, johon oma kutsumerkki on tallennettu ohjelman puolesta (MY CALL -parametrista). Sitä painetaan kunnes kutsu menee läpi... Näin siis kusot lyhyesti.

Jos vasta-asema antaa meitä huomattavasti hitaammin, on kohteliasta laskea nopeutta. Tämä tapahtuu painamalla PgDn-näppäintä. Yksi painallus laskee nopeutta 3 wpm:ää, kaksi painallusta 6 wpm:ää ja niin edelleen. Vastaavasti jokainen PgUp-näppäimen painallus nostaa nopeutta 3 wpm:ää. Se kuinka paljon yksi painallus nostaa tai laskee nopeutta on määriteltävissä muuttujassa CW SPEED INCREMENT (versiosta 6.72 lähtien). Parametrin mahdolliset arvot ovat kokonaislukuja 1-10:n väliltä. Jos CW-nopeus halutaan asettaa numeerisesti käsin, painetaan Alt-S ja kirjoitetaan luvut, esim. 3 ja 5. Enteriä ei tarvita. Alt-S:n käyttö on silti hitaampaa kuin Page Up ja Page Down -näppäinten käyttö.

Joskus voi tulla myös tilanne vastaan, että vasta-asema väittää, ettei kusoa ole pidetty vaikka TR:n oma duplikaattimuisti väittää toisin. Tavallisesti vasta-asema haluaa tietää, milloin kuso on pidetty tai minkä juoksevan numeron hän antoi. Tällöin kirjoitetaan vasta-aseman kutsu kutsuikkunaan ja painetaan Alt-L ja vielä kerran Enter. Ohjelma hakee lokista kaikki kyseisen aseman kanssa pidetyt kusot kaikilla bandeilla. Jos käyttäjä on muuten vaan kiinnostunut näkemään ohjelman kirjoittamaa lokia, painetaan Ctrl-L. Tuossa ikkunassa voi liikkua vain PgDn- (ikkunan verran alaspäin), PgUp- (ikkunan verran ylöspäin), Home- (lokin alkuun) ja End (lokin loppuun)-näppäimillä. Nuolinäppäimet eivät toimi. ESC-näppäimellä loki-ikkuna häviää näkyvistä.

Toinen usein toistuva tilanne on sellainen, että ohjelmoiduilla sanomilla ei ehkä voida kusoa pitääkään, vaan se joudutaan pitämään erillisellä avainnusosalla tai suoraan näppäimistöltä. Tällöin kutsut, RST:t ja sanomat annetaan käsin, joten emme voi painaa Enteriä sellaisenaan, koska ohjelma rupeaa lähettämään vasta-aseman kutsun ja sanomat uudelleen! Täytetään kutsu- ja sanomakentät ja siirretään pidetty kuso lokiin painamalla Ctrl-Enteriä. TR loggaa yhteyden nyt "hiljaisesti".

Silloin tällöin käy myös niin, että pidätkin kusoa aseman kanssa, jonka huomaatkin workkivan vierusasemaa. Olet antanut kutsun, ottanut vastaan sanomat, painanut Enteriä vain silmänräpäyksen päästä huomataksesi että kuso ei ollutkaan tarkoitettu sinulle. Tähän auttaa Alt-Y joka poistaa viimeisen yhteyden lokista. Jos silti tulet katumapäälle, uusi Alt-Y palauttaa lokirivin paikalleen.

Bandin ja moden vaihto

Bandia vaihto käy nopeasti Alt-B:llä seuraava bandi ylöspäin ja Alt-V:llä seuraava bandi alaspäin. Lähetysmoden vaihto tehdään Alt-M-näppäinyhdistelmällä CW:n ja SSB:n väliltä. TR ei kuitenkaan ole vain rajoittunut näihin kahteen modeen, vaan siitä löytyy tukea vaikkapa RTTY:lle.

TR:n ohjelmointia

Funktionäppäinten F1-F10 ohjelmointiin pääsee käsiksi Alt-P-näppäinyhdistelmän kautta. Myös Ctrl+funktionäppäimet ja Alt+funktionäppäimet voidaan ohjelmoida tuolta käyttöön. Oletusarvoisesti nämä ovat tyhjillään sanomista.

Parametrien arvojen muuttaminen käy Ctrl-J-näppäimen kautta. Muutetut parametrit voidaan tallettaa halutessaan suoraan asetustiedostoon tai antaa niiden olla voimassa kunnes ohjelma suljetaan.

Lopuksi voidaan todeta, että ohjelman apua on aina tarjolla Alt-H-näppäilyn takaa.