Møtereferater fra Oslogruppens møter    år 2004

Møtereferatene og aktivitetsrapportene som er å finne her, er ment å gi medlemmer som ikke kommer så ofte til Linderudkollen et overblikk over  de aktivitetene som gruppen er i gang med. Kanskje det kan gi nettopp deg lyst til å delta oftere og på flere aktiviteter.  I såfall velkommen skal du være !

Har du lyst til å bidra med referat eller aktivitetsrapport fra noe du deltar på ?  Fint !  Send meg gjerne en mail, gjerne med bilder også.  [email protected]   )

Du kan lese referater fra tidligere år ved å klikke her:

 1 9 9 9  

  2 0 0 0   2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3

Referat og aktivitetsrapporter fra møter og aktiviteter i år 2003 finner du ved å klikke på tittelen nedenfor:

  Dato Foredragstittel   /Aktivitet Foredragsholder/Ansvarlig  
  07. Jan 2004 EMC med hovedvekt på PLT ( Power Line Transmission) LA2RR Ole  
  10. Jan 2004 Åpent APRS møte LA7DLA / LA1KP  
  21. Jan 2004 Erfaringer med kortbølgeradio gjennom 3 år på jordomseiling.
Fortelling i ord og bilder.
LA3ST Stein  
  04.Feb.2004 Bygging av filtere for å avhjelpe BCI og TVI problemer LA4KA  Per  
  18.Feb 2004 Generalforsamling Styret  
  03. Mars 2004 Teknisk Småplukk LB9GE  Trond  
  17. Mars 2004 Radio som våpen v/ forsker Odd Arnesen Odd Arnesen  
  31. mars 2004  Satelittkommunikasjon  v / Odd Gutteberg  Telenor  
  14. April 2004  Diskusjonskveld LA1KP Øivind / LA2QDA Oddvar  
  28. april 2004  HF fra bil  LA9LE Tommy  
 Til startside