Referat og rapporter fra møter og aktiviteter i Oslo-gruppen av NRRL i år  2003

  
Bygging av filtre for å avhjelpe BCI/TVI problemer v/ LA4KA Per 
 
                           

Etter at formannen hadde ønsket de rundt 20 frammøtte velkomme, og orientert litt om forestående aktiviteter, gikk ordet til Per LA4KA, som skulle fortelle om filtre.

Per startet med å fortelle helt grunnleggende om hva et filter på kabelen mellom sender og antenne gjør, og deretter om de grunnleggende prinsippene for Low pass og High pass filtre, som jo er de to typene filtre som er mest benyttet for å avhjelpe BCI og TVI problemer.

Han tok deretter for seg forskjellige typer filter og viste at det ikke er nødvendig med store matematikkunnskaper  for å kunne bygge gode filtre selv. De finnes tilgjengelig tabeller som viser hvilke komponentverdier som skal til for å oppnå de rette "cut off" frekvensene for de forskjellige filterdesignene.

Per kom deretter inn på bruk av filter på nettkabler og bruk av ferrit for å redusere HF stråling langs f.eks. 220 volt kablene i huset.

Vi fikk også se et filter Per selv hadde bygget, og han oppfordret oss til selv å bygge slike filtre.

Mange spørsmål og innspill fra salen viste at dette var et tema mange var opptatt av og hadde meninger om. 
Takk til Per for et interessant fordrag, hvor  filterteknikken ble framført på en lettfattelig og fin måte.
 

        
  LA1KP    
 Til startside  Til hovedside møtereferat