Referat og rapporter fra møter og aktiviteter i Oslo-gruppen av NRRL i år  2004

   Medlemsmøte 3 Mars 2004   Program: Teknisk småplukk  
 
LA6OKA Steinar åpnet møtet og ønsket de frammøtte velkommen til sitt første møte som formann.

Kveldens tema var "teknisk småplukk", nærmere bestemt erfaringer fra installasjon av HAM utstyr i bil.  Dette temaet var valgt som en prolog til et møte om samme tema som er satt opp
sent i April.
 
Steinar ga så ordet til LB9GE Trond som innledet med å vise bilder fra VHF/HF installasjon i bilen sin. Han fortalte om sin spesifikke installasjon og  og oppfordret de tilstedeværende til å komme med kommentarer etterhvert som han tok for seg de enkelte delene av installasjon, som forøvrig besto av VHF/UHF rig, HF rig og GPS.

Kontrollpanelene for radioene og GPS mottageren fylte godt opp på dashbordet i Trond's Mazda 323.  Selve radiostasjonene og antenne tuner var plassert i bagasjerommet.

Etterhvert som Trond tok for seg strømkabling, antenner og støyproblematikk, bidro mange av de tilstedeværende med tanker, ideer og utfordringer rundt bruk av amatør-radio i bil. Av momenter kan vi nevne, opplegg av strømkabler for å redusere støy, krav til strømkabler, antenner og antenne-tuner, HF stråling, sikkerhet mm.  Sikt sett  burde dette møtet danne et fint grunnlag, foran neste møte om temaet  HF mobilkjøring.

Som avslutning fikk Trond sitt velfortjente Oslogruppe krus, av -6OKA, som også minnet om at valg-komiteen i NRRL gjerne mottar forslag på kandidater til NRRL's hovedstyre. 
 

 
LA1KP  
   
 

        
     
 Til startside  Til hovedside møtereferat