Referat og rapporter fra møter og aktiviteter i Oslo-gruppen av NRRL i år  2004

 

 Medlemsmøte 28 April 2004

 
Kveldens program: HF  mobilkjøring v / LA9LE Tommy  

    Mens vi venter på møtereferatet kan vi jo titte på noen bilder.

 


Dette er eksempler på hva som ble brukt som HF rigger i bil på 50 og 60 og begynnelsen på 70 tallet. Fra høyre Wireless set 22 , Collins trancseiver, Swan Galaxi V.

 

 

 

 

 


Interessen for å ta riggene i nærmere øyesyn var stor.
 
 
 

Moderne HF rig Yaesu FT-100,  plassert oppå en Collins HF rig.
Hvordan man fikk plass til en Collins transceiver i en personbil kan jo være dagens spørsmål.
        
     
 Til startside  Til hovedside møtereferat