Oslogruppen av NRRL's medlemssider
Sidene tar sikte på å holde medlemmer og andre interesserte informert om de aktivitetene som pågår i gruppen. 

Internett kan være et raskt medium for å spre aktuell informasjon. Sidene tar sikte på å holde medlemmene oppdatert med aktuell nyhetsinformasjon, referater fra medlemsmøter og andre aktiviteter i gruppens regi.
Styret kan kontaktes pr. E-mail :  Oslo-gruppen E-mail


Aktuelt:  

 

Oslogruppen flytter nå sine WEB sider til ny server i Norge !

Vi har også fått ny WEB adresse,

Den nye adressen er:   www.la4o.net


Oppdater ditt bokmerke nå !
 

Disse sidene vil ikke lenger bli oppdatert.
Arbeid er i gang for å flytte all aktuell informasjon fra disse sidene over til den nye serveren. Dette arbeidet forventes sluttført innen utgangen av mai 2004
 

Du kan klikke på feltene nedenfor for å finne mer informasjon:
Dersom du ikke ser klikkefeltene nedenfor kan du klikke her i stedet


Sist oppdatert: 28.April 2004

Sist
oppdatert: 28.April 2004

Sist oppdatert:23.Februar
2004

Sist oppdatert:25.Mars 2004

Sist oppdatert: 29.Mai 2003

  Sist oppdatert 03.April 2004    

Sist oppdatert: 18.Februar 2004

Sist oppdatert: 19.Januar 2004 

Sist oppdatert: 30.Oktober 2003

Sist oppdatert:20.Januar 2004

Sist oppdatert: 05.Juni
2003

Sist oppdatert: 03.Mai
2004

You can find some information about our club here

Oslogruppen arrangerer hvert år kurs som fører fram til radio  amatør lisens. Les mer om kurs her


Oslogruppen's nyhetsbulletin sendes hver mandag på lokalrepeateren kl. 2130
   (QRG: 145.637,5 / 145.037,5MHZ)
Operatør er LA8FC Kåre.

Følg med på sidene og send gjerne kommentarer med ris/ros til Oslogruppens  Web master  ,LA1KP Øivind.