Contact       


Q code

Dec 01st, 2011


A Basic CW Operating Manual pdf
CW QSO pdf


QAP -- Shall I listen for you (or for ...) on ... kHz ? Listen for me (or for ...) on ... kHz.
QBM -- Has ... sent any messages for me? Here is the message sent by ... at ... hours.
QCB -- Delay ? Delay is being caused by ... 1) your transmitting out of turn 2) Your slowness in answering 3) lack of your reply to my ...
QCS -- My reception on ... frequency has broken down.
QCX -- What is your full call sign? My full call sign is ... OR Use your full call sign until further notice
QDB -- Have you sent message... to ...? I have sent message ... to ...
QIC -- May I establish communication with ... radio station on ... kHz now (or at ... hours)? Establish communication with ... radio station on ... kHz now (or at ...hours)
QIF -- What frequency is ... using? ... is using ... kHz
QMH -- Shift to transmit and receive on ... kHz; if communication is not established within 5 minutes, revert to present frequency. Shift to transmit and receive on ... khz.; if communication is not established within 5 minutes, revert to present frequency.
QRA -- What is the name of your station? The name of my station is ...
QRB -- How far are you from my station? I am 502 km from you station.
QRD -- Where are you bound and where are you coming from? I am bound ... from ...
QRG -- Will you tell me my exact frequency? Your exact frequency is ... kHz.
QRH -- Does my frequency vary? Your frequency varies...
QRI -- How is the tone of my transmission? The tone of your transmission is 5; 1=Good, 2=Variable, 3=Bad...
QRJ -- Are you receiving me badly? I cannot receive you, your signal is too weak.
QRK -- What is the intelligibility of my signals? The intelligibility of your signals is 4,, 1=Bad, 2=Poor, 3=Fair, 4=Good, 5=Excellent.
QRL -- Are you busy? I am busy, please do not interfere.
QRM -- Is my transmission being interfered with? Your transmission is being interfered with 1; 1=Nil, 2=Slightly, 3=Moderately, 4=Severly, 5=Extremely.
QRN -- Are you troubled by static? I am troubled by static 1; as under QRM.
QRO -- Shall I increase power? Increase power.
QRP -- Shall I decrease power? Decrease power.
QRQ -- Shall I send faster? Send faster , e.g.15 WPM.
QRR -- Are you ready for automatic operation? I am ready for automatic operation. Send at ... WPM.
QRS -- Shall I send more slowly? Send more slowly ... WPM.
QRT -- Shall I stop sending? Stop sending.
QRU -- Have you anything for me? I have nothing for you.
QRV -- Are you ready? I am ready.
QRW -- Shall I inform ... that you are calling? Please inform .....that I am calling.
QRX -- When will you call me again? I will call you again at 3 PM hours.
QRY -- What is my turn? Your turn is numbered 5.
QRZ -- Who is calling me? You are being called by ...
QSA -- What is the strength of my signals? The strength of your signals is 5; 1=Scarcely perceptible, 2=Weak, 3=Fairly Good, 4=Good, 5=Very Good.
QSB -- Are my signals fading? Your signals are fading.
QSD -- Is my keying defective? Your keying is defective.
QSG -- Shall I send 2 messages at a time? Send 3 messages at a time.
QSI -- Unable To Break in.I have been unable to break in on your transmission. Or .. Will you inform ...(callsign) that I have been unable to break in on his transmission on ... khz.
QSJ -- What is the charge to be collected per word to ... including your international telegraph charge? The charge to be collected per word is ...including my international telegraph charge.
QSK -- Can you hear me between you signals and if so can I break in on your transmission? I can hear you between my signals, break in on my transmission.
QSL -- Can you acknowledge receipt? I am acknowledging receipt.
QSM -- Shall I repeat the last message which I sent you? Repeat the last message.
QSN -- Did you hear me on ... kHz? I did hear you on ... kHz.
QSO -- Can you communicate with ... direct or by relay? I can communicate with ...direct,or by relay through ...
QSP -- Will you relay to ...? I will relay to ...
QSQ -- Have you a doctor on board? ,or is ... on board? I have a doctor on board,or ... is on board.
QSU -- Shall I send or reply on this frequency? Send a series of Vs on this frequency.
QSV -- Shall I send a series of Vs on this frequency? Send a series of Vs on this frequency.
QSW -- Will you send on this frequency? I am going to send on this frequency.
QSY -- Shall I change to another frequency? Change to another frequency.
QSZ -- Shall I send each word or group more than once? Send each word or group twice,or ... times.
QTA -- Shall I cancel message number ...? Cancel message number ...
QTB -- Do you agree with my counting of words? I do not agree with your counting of words. I will repeat the first letter or digit of each word or group.
QTC -- How many messages have you to send? I have ... messages for you.
QTE -- What is my true bearing from you? Your true bearing from me is ... degrees.
QTG -- Will you send two dashes of 10 seconds each followed by your call sign? I am going to send two dashes of 10 seconds each followed by my call sign.
QTH -- What is your location? My location is ...
QTI -- What is your true track? My true track is ... degrees.
QTJ -- What is your speed? My speed is ... km/h.
QTL -- What is your true heading? My true heading is ... degrees.
QTN -- At what time did you depart from ...? I departed from ...at ... hours.
QTO -- Have you left dock or port? I have left dock (or port).
QTP -- Are you going to enter dock (or port)? I am going to enter dock (or port.).
QTQ -- Can you communicate with my station by means of the International Code of Signals? I am going to communicate with your station by means of the International Code of Signals.
QTR -- What is the correct time? The time is ...
QTS -- Will you send your call sign for ... minutes so that your frequency can be measured? I will send my call sign for ... minutes so that my frequency may be measured.
QTU -- What are the hours during which your station is open? My station is open from ... hours to ... hours.
QTV -- Shall I stand guard for you on the frequency of ... kHz? Stand guard for me on the frequency of ...kHz.
QTX -- Will you keep your station open for further communication with me? I will keep my station open for further communication with you.
QUA -- Have you news of ...? I have news of ...
QUB -- Can you give me information concerning visibility,height of clouds,direction and velocity of ground wind at ...? Here is the information you requested.
QUC -- What is the number of the last message you received from me? The number of the last message I received from you is ...
QUD -- Have you received the urgency signal sent by ... ? I have received the urgency signal sent by ...
QUF -- Have you received the distress signal sent by ...? I have received the distress signal sent by ...
QUG -- Will you be forced to land? I am forced to land immediately.
QUH -- Will you give me the present barometric pressure? The present barometric pressure is ...(units).
QUE -- Can you use telephony on ...khz or Can you speak in ...(language), - with interpreter if necessary; if so, on what frequencies?? I can use telephony on...khz or I can speak in ... (language) on ... kHz.
QRF -- Are you returning to...? I am returning to... or return to ...

QAZ -- storm here,I am closing station
QLF -- you are keying with your left foot
QLZ -- nothing of it,I am too lazy
QQQ -- I must close,explanations later
QSLL -- let's exchange qsl cards
QSLN -- let's dont exchange qsl cards
QSUF -- let's talk by land line
QWX -- weather conditions
QSX -- I am listening ... khz up/down. Will you listen to ... (call sign(s) on ... khz?

QRD -- Zdążamy do ...z ...
QRE -- Przypuszczalnie przybędziemy do...o...godzinie...
QRF -- Wracamy/Wracajcie do....
QRW -- Przekaż .... że wołam go na częstotliwosci...khz.
QRX -- Poczekaj,zawołam cię o godzinie...
QSK -- Mogę słuchać w przerwach nadawania BK
QSM -- Proszę powtórzyć RPT
QSN -- Słyszałem cię na ....khz
QSP -- przekaż komunikat do...
QSQ -- Nadawaj kazde słowo jeden raz
QST -- Komunikat dla wszystkich
QRRR -- znak niebezpieczeństwa na lądzie
QSU -- Nadawaj na .....khz
QSUF -- Proszę o łączność telefoniczną
QSW -- Przechodzę na częstotliwość...khz
QSX -- Słucham na cżęstotliwości...khz
QSY -- Przejdź na częstotliwość....khz
QSZ -- Nadawaj każde słowo 2 razy/lub...razy/
QTA -- Anuluj radiogram nr...
QTC -- Mam wiadomość dla ciebie
QTN -- Opuściliśmy to miejsce o .... godzinie...
QTU -- Pracuję od....do....
QTV -- Nasłuchuj za mnie na częstotliwości.... khz /od ...do...godziny/
QTX -- Będę w pogotowiu do dalszej łączności z wami
QUA -- Przekazuję wiadomości od....
QUH -- Ciśnienie barometryczne wynosi...
QUM -- Mogę już podjąć normalną pracę
QSLN -- Nie trzeba wysyłać karty QSL
QRV -- Jestem gotów do pracy
QRT -- Kończę nadawanie,przerwij nadawanie
QCWA Quarter Century Wireless Association (Club for amateur radio operators who have been licensed for over 25 years)
QAZ -- burza, wyłączam stację
QHL -- przeszukiwanie pasma od największej częstotliwości
QHM -- przeszukiwanie pasma od największej do średniej częstotliwości
QLH -- przeszukiwanie pasma od najmniejszej częstotliwości
QLM -- przeszukiwanie pasma od najmniejszej do średniej częstotliwości
QMH -- przeszukiwanie pasma od środkowej do największej częstotliwości
QML -- przeszukiwanie pasma od środkowej do najmniejszej częstotliwości
QQQ -- muszę przerwać łączność
QRA -- moja stacja nazywa się...
QRB -- odległość między naszymi stacjami wynosi ... km
QRG -- dokładna twoja częstotliwość jest ... khz
QRH -- twoja częstotliwość zmienia się QRI -- twój ton jest: 1-dobry, 2-zmienny, 3-zły
QRJ -- twoje sygnały są bardzo słabe, nieodbieralne
QRK -- czytelność waszych sygnałów jest 1 do 5
QRM -- mam przeszkody w odbiorze
QRO -- zwiększ moc
QRP -- zmniejsz moc
QRT -- kończę nadawanie, wyłączam stację
QRV -- jestem gotów do pracy
QRX -- proszę poczekać, zawołam cię o godzinie...
QRZ -- woła cię ..., kto mnie woła?
QSA -- siła waszych sygnałów jest 1 do 5
QSB -- wasze sygnały zanikają okresowo
QSD -- wasze kluczowanie jest nieprawidłowe
QSM -- proszę powtórzyć (rpt)
QSO -- mam łączność
QSP -- przekaż komunikat do...
QSQ -- nadawaj każde słowo jeden raz
QST -- komunikat do wszystkich
QSU -- nadawaj na częstotliwości...khz
QSV -- nadawaj V dla strojenia
QSW -- przechodzę na częstotliwość...khz
QSX -- słucham na częstotliwości...khz
QSY -- przejdź na częstotliwość...khz
QSZ -- nadawaj każde słowo (lub grupę) dwa razy
QTH -- moje geograficzne położenie jest...
QTR -- dokładny czas jest...
QTU -- pracuję od ... do ...
QUA -- przekazuję wiadomości od ...
QUH -- ciśnienie barometryczne wynosi...
QUE -- mogę pracować fonią
QWX -- stan pogody