Home Up ATF54143 BFP196P BFG135a BF998 MGF1302

BFG135a  

BJT - Infineon

 

Pretpojačavači sa ekstremno visokom dinamikom!

NOVO!

ZA SVE HF OPSEGE 1-30 MHz

Output IP3 je preko  +35 dBm na svim opsezima ! 

  Faktor Šuma  NF je oko  2-2.5 dB!

Pojačanje S21 je oko  19-23 dB.    

Bezuslovna stabilnost K>1, B1>0   

1-30 MHz (zip)

       

 

 

ZA 50 MHz OPSEG

Input IP3 je oko  +16 dBm !

Output IP3 je oko  +39 dBm ! 

  Faktor Šuma  NF je oko  2 dB!  

   Pojačanje S21 je oko  23 dB

50 MHz (zip)

   

 

           

Sagradio: Greg, SP3RNZ

       

Sagradio: Zoran, E73S

Rezultati merenja pretpojačavača za 6m:

BFG135a_6m_measur_by_WA7TZY.pdf

Sagradio: Fred, WA7TZY

http://web.mac.com/sdt49/WA7TZY/Preamplifiers.html

 

NOVO!

ZA 144MHz OPSEG

Input IP3  je +17 dBm  do +19 dBm !

Output IP3  je +37 dBm do +39 dBm !

  Faktor Šuma  NF je 2 -  2.2 dB                 

Pojačanje S21 je 20 - 23 dB.           

 

144 MHz (zip)

   

 

           

Realizacija: Palle, OZ8AFC

   

Realizacija: Josef, OK1TKP -http://josefkrieglstein.trenet.cz/?q=node/34

   

Realizacija: Zoran, E73S

 

ŠIROKOPOJASNI ZA GORNJE HF I DONJE VHF OPSEGE

U opsegu od 14 MHz do 70 MHz

Input IP3 je od +17 dBm do +23 dBm !

                         

Output IP3 je +39 dBm do +42 dBm !

Faktor šuma NF je 2.5 - 3.0 dB!        

Pojačanje S21 je 16 dB - 23 dB.       

 

WB 10-70 MHz

  


  

ZA GORNJE HF OPSEGE

U opsegu od 21 MHz do 28 MHz

Input IP3 je od +18 dBm do +19 dBm !

           

Output IP3 je +39 dBm do +41 dBm !

Faktor šuma NF je 2 - 2.5 dB!         

Pojačanje S21 je 20 dB - 23 dB. 

 

21-28 MHz

sagradio: Hans, DK1NB

   

sagradio i izmerio: Anto, IK4PMB

 

 

  


  

ZA DONJE VHF OPSEGE

U opsegu od 50 MHz do 70 MHz

Input IP3 je od +18 dBm do +19 dBm !

       

Output IP3 je +39 dBm do +40 dBm !

Faktor šuma NF je 2 - 2.2 dB!        

Pojačanje S21 je 20 dB - 23 dB.    

 

50-70 MHz

   

Sagradio Alessandro IK0VAQ

       

Sagradio: Dragan, 4O4A

       

Sagradio: Popa, YU7EF

 

 

Pažnja!

Nemojte zamenjivati BFG135a koji proizvodi Infineon (ranije Siemens),

sa BFG135 koji proizvodi Philips, to su različiti tipovi tranzistora i imaju različite IMD karakteristike!

   

U ovim pojačavačima koristite isključivo BFG135a koji proizvodi Infineon (Siemens)!

 

 

AutoCAD fajlovi u DWG formatu za štampane pločice:

BFG135a  144 MHz - PCB    BFG135a  1-30 MHz - PCB

BFG135a WB 10-70 MHz - PCB    BFG135a  21-28 MHz - PCB    BFG135a  50-70 MHz - PCB

Sve pločice su od dvostranog vitroplasta FR4 ili G10 (Er=4.8) debljine 1.6 mm. Zadnja strana ostavljena je kao masa.

Sve upotrebljene SMD komponente su tip 1206.

AutoCAD fajlovi u DXF formatu za štampane pločice:

BFG135a  144 MHz - DXF    BFG135a  1-30 MHz - DXF

BFG135a WB 10-70 MHz - DXF     BFG135a  21-28 MHz - DXF    BFG135a  50-70 MHz - DXF

 


 

Test pri radu sa "Tri jače stanice na 6m opsegu"

Da bi se proverilo ponašanje pojačavača u DX radu i takmičenjima na opsegu od 50 MHz izvršene su simulacije na računaru. "Tri jače stanice na 6m opsegu"  simulirane su sa tri signala od po 7.1 mV (-30 dBm) na ulazu pojačavača sa bipolarnim tranzistorom BFG135a. Izlazni spektar, tj. ono što bi se u praksi dobilo, odnosno čulo, sa idealnim prijemnikom bez sopstvene IMD, u takvim uslovima, pokazao je superiornu dinamiku pojačavača sa BFG135a i dat je na slici:

BFG135a IMD Test


 

Home Up ATF54143 BFP196P BFG135a BF998 MGF1302