Home Up ATF54143 BFP196P BFG135a BF998 MGF1302

ATF54143 

HEMT - Agilent

 

Nova poboljšana verzija! (2003.)

Pretpojačavači

ekstremno niskog šuma

       

i visoke dinamike

       

za:     144,        432     i     1296   MHz

       

koji koriste najnoviji Agilent

Enhancement Mode Pseudomorphic HEMT ATF-54143

(info za nabavku ATF54143: www.giga-tech.de)

 


Izmerene vrednosti faktora šuma i pojačanja:

(najbolji rezultati)

144MHz: NF=0.4dB, Gain=26dB     (merio: YU1AW)

144MHz: NF=0.37dB, Gain=20.8dB     (merio: OK1UOW)

144MHz: NF=0.25dB, Gain=29dB     (merio: IZ4BEH)

432MHz: NF=0.38dB, Gain 22dB, P1dB=18dBm     (merio: S53WW)

432MHz: NF=0.4dB, Gain 19dB     (merio: YU1AW)

1296MHz: NF=0.4dB, Gain=17.7dB     (merio: S53WW)

1296MHz: NF=0.4dB, Gain=17.5dB     (merio: YU1AW)


VAŽNO!

MODIFIKACIJA STARE VERZIJE! (2002.)

Neophodne modifikacije ATF54143 pretpojačavača.


NOVE VERZIJE POJAČAVAČA

 

               

                   

144MHz - Realizacija Bernard, ON4CGX  

 

                           

432 MHz - Realizacija Paja, ex YU2XO   

               

1296 MHz - Realizacija Paja, ex YU2XO   

   

144 MHz - Realizacija i merenja Roberto, IZ4BEH  

       

1296 MHz, 432 MHZ i 144 MHz - Realizacija Fica, YU7AA   

       

144MHz - Realizacija Anto, IK4PMB  

       

144 MHz, 432 MHZ i 1296 MHz - Realizacija: Saša, YU1EO   

 

MODIFIKOVANE STARE VERZIJE POJAČAVAČA

 

       

144 MHz - Realizacija Miloš, OK1UOW   

 

                   

       

144 MHz - Realizacija Paja, ex YU2XO

 

               

1296MHz - Realizacija Aleš, S59MA

 

AutoCAD fajlovi u DWG formatu za štampane pločice: nova verzija

ATF54143 144MHz - PCB    ATF54143 432MHz - PCB    ATF54143 1296MHz - PCB

Sve pločice su od dvostranog vitroplasta FR4 ili G10 (Er=4.8) debljine 1.6 mm. Zadnja strana ostavljena je kao masa.

Sve upotrebljene SMD komponente su tip 1206.

AutoCAD fajlovi u DXF formatu za štampane pločice: nova verzija

ATF54143 144 MHz - DXF    ATF54143 432 MHz - DXF   ATF54143 1296 MHz - DXF

 

Home Up ATF54143 BFP196P BFG135a BF998 MGF1302