Sayısal İletişim ve Paket Radyo

Giriş

PR Tanımı ve AX25 Protokolü

Nasıl Başlarım ?

Modülasyon Metotları

PR Özellikleri

PR Uygulamaları

Modemler

Giriş

İki nokta arasında sayısal darbelerin iletilmesine sayısal iletim denmektedir. Sayısal Radyo ise, bir iletişim sisteminde iki nokta arasında sayısal modülasyonlu analog taşıyıcıların iletimidir. Sayısal Radyo da iletim ortamı boş alan yada yeryüzü atmosferi, iletim araçları ise RF sinyalleri, fiber yada geleneksel kablolardır.

Klasik sistemlerde olduğu gibi sayısal radyoda da analog taşıyıcılar kullanılır fakat modüle edici ve demodüle edilmiş sinyaller, analog dalga biçimleri değil, sayısal darbelerdir. Bunlar "Modern dünyanın yapı taşları" olan , dijital "0" ve "1" işaretleridir. Sayısal Modülasyon tekniği olarak en çok kullanılanlar; FSK (Frekans Kaydırmalı Anahtarlama), PSK (Faz Kaydırmalı Anahtarlama) ve QAM (Dik Açı (kuadratür) Genlik Modülasyonu) 'dir.

Sayısal modülasyonda, modülatörün girişindeki değişim hızına bit iletim hızı denir; bit iletim hızı birimi, bit / saniyedir ve kısaca bps olarak geçer. Modülatörün çıkışındaki değişim hızına baud yada baud hızı denir, baud hızı, bir çıkış sinyalleme öğesinin süresinin tersine eşittir.

* FSK' de, giriş ve çıkış değişim hızları eşittir; dolayısıyla, bit iletim hızı ve baud hızı eşittir ( bps = baud ).

FSK

Frekans Kaydırmalı Anahtarlama, nispeten basit, düşük performanslı bir sayısal modülasyon biçimidir. FSK, frekans modülasyonuna (FM) benzer sabit-zarflı bir açı modülasyonu biçimidir; aralarındaki fark, modüle edici sinyalin sürekli değişken bir dalga biçimi değil, iki ayrı gerilim seviyesi arasında değişen ikili darbe akışı olmasıdır.

PSK

Faz Kaydırmalı Anahtarlama, açı modülasyonlu, sabit-zarflı sayısal modülasyonun bir başka biçimidir. PSK, faz modülasyonuna (PM) benzemektedir; aralarındaki fark ise: PSK' de giriş sinyali ikili sayısal bir sinyaldir ve sınırlı sayıda çıkış fazı mümkündür.

QAM

Dik-Açı Genlik Modülasyonu sayısal bilginin iletilen taşıyıcının hem genliğinde hem de fazında içerildiği bir sayısal modülasyon biçimidir.

 

 

* Son Düzenleme : 17 Kasım 2001

TA2MBD, Sinan ÖZMEN

18 Ocak 2001