UI View ve Ses Kartı
PAKET RADYO
Kenwood TH-D7 LINK7 programı kullanımı
GP programı kullanımı
GP programı GP.Zip
BayCom Programı Baycom.Zip
Digi - BBS Komutları
FBB 7 Komutları
Linkler (modem, TCM3105 vs)

TA2MBD Web Sitesi

AX 25 protokol
Kiss Protokolü
Baycom Programı kullanım klavuzu
TNC2 Kullanım klavuzu
AGWPE program linki
WinpackV6.51
Baycom Modem Şemaları
Antrak Gazete  Paket Modem Sayfası