Amatör Telsizcilikte Sık  Kullanılan Tanımlar Kısaltmalar ve Tarifler

A  B  C  D  E  F  G   

HIJKL MNOPQRSTUWXYZ

Ana Menü

A A sınıfı Amatör telsizci Amatör Telsizci
A Akım birimi AMPER in kısaltılmışı
A A ile başlayan ingilizce kısaltmalar
A1A

Genlik modülasyonlu,çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını. 1    Modülasyon

A1B

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.1     Modülasyon

A2A

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını.1     Modülasyon

A2B

Genlik modülasyonlu,çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını.1    Modülasyon

A3C Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil.1     Modülasyon
A3F Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 1     Modülasyon
A/D Analog-Dijital konvertör
AA Alternatif Akım kısaltması
Absorption Rf sinyalin iyonosfer tabakasında zayıflaması,
AC Alternative Current, Alternatif akım
Active Antenna Fiziki olarak küçük boyda ancak içindeki RF kunvvetlendirici sayesinde yüksek alış hassasiyetli  ALMA anteni
Active Filter Filitre  görevini, içindeki elektronik devre ile gerçekleştiren devre
Adım Motoru Açısal konumu adımlar halinde değiştiren, çok hassas sinyallerle sürülen motorlara adım motorları denir. tıklayınız
AF Alçak Frekans, ses frekansı     Frekans Spektrumu
Af Afrika
AFC Automatic Frequency Control, otomatik frekans kontrolu
AFSK Automatic frequency shift keying
AGC Automatic Gain Kontrol, Otomatik kazanç kontrol
Ah, Amper Hour
Bir akümülatörün (teorik olarak) 1 saat boyunca verebileceği akım (amper olarak) Mesela 60 Ah=1 saat boyu 60 Amper veya 60 saat boyu 1 amper..  Batarya

Air Band Haberleşmesi

Uçak-Uçak ve Uçak-Yer haberleşmesi  Air Band    
ALC Automatic Level Control, Otomatik Seviye Kontrolu
AM Amplitude Modulation, genlik modülasyonu kısaltması Bak Genlik Modülasyonu, ingModülasyon
AM (saat) öğleden evvel

Amatör Bandlar

Amatörlerin çalışma yapabildikleri frekans aralıkları ABD Bantları      Band Planları

Amatör Dergileri  Publications
Amatör Klüpler tıklayınız    Clubs

Amatör Telsiz Cihazı

Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler tarafından,musaade edilen band ve emisyonlarda çalıştırılan telsiz verici,alıcı ve alıcı verici telsiz cihazları Amatör cihaz imalatçıları için tıklayınız

Amatör Cihaz  İmalatçıları Amatör cihaz imalatçıları için tıklayınız    Manufacturers

Amatör Telsiz Çalışması

Amatör telsiz istasyonları vasıtasıyla amatör telsizciler tarafından yapılan faaliyet Amatör Telsizciliğin tarihçesi

Amatör Telsiz Haberleşmesi

Amatör telsizciler arasında bilgi alışverişi amacı ile yapılan,maddi menfaat ve ticari maksat taşımayan haberleşme

Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatnamesi

Amatör telsiz servisinde çalıştırılacak olan telsiz istasyonu ve bu istasyondaki telsiz cihazları için,Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olan gerçek kişiler ile dernekler , eğitim ve öğretim kurumlarına verilen belge

Amatör Telsiz İstasyonu

Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile dernekler veya eğitim ve öğretim kurumları sorumlu operatörleri tarafından sabit,mobil veya portatif olarak kullanılabilen ve adlarına verilmiş ruhsatnamede kayıtlı olan telsiz cihazlarının bulunduğu mahal

Amatör Telsiz Olağanüstü Hal Hizmeti

Mahalli,bölgesel veya yurt çapında sivil savunma teşkilatına hizmet ve amatör telsizciler tarafından yürütülen telsiz haberleşme hizmeti

Amatör Telsiz Servisi

Hiçbir maddi menfaat gözetmeden sadece şahsi heves ve gayreti ile telsiz tekniği alanınıda bilği alışverişini sağlayan amatör Telsizciler arasında yapılan haberleşme servisi sözlük     Online Amateur Radio References and Sources

Amatör Telsizci

Hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler

Amatör Telsizci

Bir amatör telsizcilik belgesine haiz gerçek kişi (yönetmelik tarifi) Nasıl Amatör Telsizci Olunur?

Amatör Telsizcilerin Web Siteleri Personal pages   tıklayınız

Amatör Telsizcilik Belgesi

Amatör telsizcilik sınavını kazananlara verilen ve amatör telsizcinin sınıfı ve yetkilerini belirleyen belge

Amplifikatör Kuvvetlendirici 1 , 2 , 1
AMPR Amatör  Paket Radyo kısaltması
AMRAD Amateur Radio Research Development Corporation
AMSAT Radio Amateur Satellite Corporation   AMSAT-NA A to Z  Uydu Haberleşmesi

Amtor

Amateur Tele Type Over Radio, RTTY türü bir haberleşmedir, ancak karşı istasyondan otomatik alındı sinyali bekler ve hatalı aktarımı önler 1    Dijital Haberleşme

Analog Genliği zamana göre değişen sinyal,
Animasyon Animation Factory Premium Gold Site - Animated GIFs and Clipart
ANL Automatic Noise Limiter

Anot

Lambanın elektron toplanan kısmı, güç çıkışının alınacağı yer. Diyodun (-) ucu
Anten Telsiz istasyonunun en önemli parçasıdır. Radyo frekans dalgalarının alınması ve uzaya yollanması görevidir. 1   2   W4RNL   ANTENNA MART CATALOG ,   MAX-GAIN SYSTEMS, INC.   Antenna Mailing List WWW Gateway   Helix Anten     Dipol Anten    Balun    Cushcraft   Cubical Quad   Delta Loop   Discone Anten    G5RV   Ground Plane   HB9CV Anten           Inverted Vee Anten    İsotron Anten  J-Pole Anten   Log-Periodic   Loop Anten   magnetic Loop Anten   MultiBand Anten   Paralel Anten   Rhombic Antenna   Quad   Quagi   Rubber Duck   Slooper   Trap   Vertical   Windom   X-Beam   Yagi      RFC      Ham Radio Antennas         How to make a simple dipole for your AR8000         HF Antennas    Amateur radio antennas    Antenna calculators     Antennas
Anten Forumu Antenler ile ilgili on-line  forum..
Anten Tüner - Match Box Telsiz cihazı ile kablo ve antenin birlikte empedansını denkleştirmek için kullanılan ve, içindeki bobin ve kondansatörün bağlanış şekline göre T veya P (pi) diye adlandırılan cihaz. SGC Produkte
Antika Radyolar Antique Radios
ANTRAK Ankara Telsiz ve Radyo Amatörleri Klübü
Apogee Uydunun dünyaya en uzak olduğu nokta
APRS Automatic Position Reporting System     1    Dijital Haberleşme          APRS Documentation     DAG - Dansk APRS Gruppe   
AR CW Haberleşmede mesaj sonu işareti
ARAD Adana Radyo Amatörleri Derneği
ARD Ankara Radyo Amatörleri Derneği
ARDF Amateur Radio Direction Finding, Radyo ile yön bulma, Telsiz istasyon yeri belirleme Radio Direction Finding
ARES Amateur Radio Emergency Service ing.         1      2       Races       Emergency Communications 
ARPANET Advanced Research Projects Agency, şimdiki internetin temeli
ARRL American Radio Relay Leaque, Amerikan Radyo Amatörleri Birliği
As Asya
ASCII American Standard Code of Information Interchange.
Askeri Kurumlar Askeri Kurumların Web'leri
Atatürk Atatürk İle İlgili Sayfalar
ATHNet Athens Radio Amateur Net   Paket Radyo  Dijital Haberleşme
Atmosfer İngilizce metin     1      2

ATU Antenna Tuner Unit, Otomatik anten tüner, Frekans değişimlerinde anten SWRsini ölçerek, ayar işini kendi kendine yapar

ATV

Amateur Tele Vision, amatör televizyon 1   General introduction to Amateur Television (ATV)        Amateur Television (ATV) at the Niederrhein - Germany

Au Avustralya

Awards

Amatörlerin yaptıkları görüşmelerin belli kriterlere göre değerlendirilmesi neticesinde verilen taltif belgesi Awards Listesi

AVC Automatic Volume Control, Otomatik ses Kontrolu
AX-25 Paket Radyo haberleşme protokolü    Dijital Haberleşme  AX-25 protokolü hakkında 2 zip dosya: 1 2  Kiss Protokolü
B B sınıfı amatör telsizci   Amatör Telsizci
B B ile başlayan ingilizce kısaltmalar

Bakanlık

Ulaştırma Bakanlığı

Balun Balanced-Unbalanced, Anten ile kablo arasındaki empedansı eşitleyen ve dengeli dengesiz düzenlemesini yapan, bobin esaslı parça   Anten     All about baluns

Band Genişliği

Belli bir değerin altına düşülmeden çalışılabilecek frekans aralığı, antende müsaade edilen SWR aralığında çalışılabilecek frekans aralığı, mödüle edilmiş sinyalin kapladığı aralık...Telsiz cihazlarının, gönderme esnasında işgal ettikleri frekans aralığı. 
Band Pass Filter Band Geçiren filitre

Band Planları

Hangi bandda nasıl çalışılabileceğini belirleyen esaslar, ABD band plan     1      Resim     Frekans Spektrumu  tıklayınız

Band Scan Alt ve üst sınırı belirlenmiş aralıkta tarama
BASIC Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code, basit bilgisayar program dili, 
Batarya Sulu Akü, pil grubu, Nicel-Kadmiyum, Nicel Metal Hybrid.. 1,     2,     3,    4, 5,     6      Batarya Sözlüğü   Ah  NiCd    NiMh
Baud Modemin saniyede aktarabileceği veri hızı, bps

Baycom

Paket radyoda kullanılan bir program, 1      Dijital Haberleşme  Baycom programı kullanım dosyası pdf 

Baycom modem 

VHF veya UHF bandında 1200 baud paket radyo haberleşmesi yapmak için gereken en basit modem.    Dijital Haberleşme
Bayrak
BBC British Boradcast Communication, İngiltere radyosu,BBC Online Homepage

BBS

Bulletin Board Service, Radyo frekans yolu kullanılarak, dijital haberleşme çeşitlerinden birisi ile girilen, mesaj bırakılabilen ve bırakılmış mesajların okunabildiği bilgisayar. 1

BCD Binary Coded Decimal
BCI Broadcast radio interference.
BCL Broadcast Radio Listener, SWL benzeri, kısa dalgada ticari radyoları dinleyen kişi İnternette Broadcast Radyolar

Beacon

Bandların özel bölümlerinde bulunan ve sürekli tanıtım işareti yollayan istasyon. Bu istasyondan alınan sinyal seviyesi, bizlere o yöne doğru yapılabilecek görüşmenin ne decede güzel olabileceği hakkında fikir verir.

Beam Yönlü anten
BF Basse Frequency, bas frekans, ses frekansı    Frekans Spektrumu
BFO Beat Frequency Oscillator, CW ve SSB yayınlarını, telsiz alıcılarında dinlememizi sağlayan elektronik RF osilatör
BIOS Basic input-output system
Bilgisayar Sözlüğü 1
Birimler, alt ve üst katlar Büyüklük, birbirlerine dönüşüm tablosu 

Bit

Binary Digit kısaltması, değeri 1 veya 0 dır.
BNC Baby N Connectör,  Konnektör çeşidi     1

Bölge numarası

Çağrı işaretinde, işaret sahibinin bulunduğu bölgeyi belirten rakam. Prefixden hemen sonra gelir. Örnek Türkiye için, TA1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 gibi TA çağrı bölgeleri için tıklayınız.

BPS Baud per second, saniyede aktarılan baud
BPSK Binary Phase Shift Keying
Boat anchor Antika amatör ekipmanları 1
Broadcast Ticari radyo İnternette Broadcast Radyolar      QSL information for Turkish radios ,       Broadcast Radyolar QSL informasyonları   1        Radyo ve TV  Linkleri      Micropower Broadcasting - A Technical Primer
Büro, QSL Büro, via bureau Görüşülen istasyona yollanacak QSL kartın, onun üyesi bulunduğu  amatör derneğe yollanması, o derneğin QSL Kart ile ilgilenen kısmı
Byte 8 bitlik grup. 1 karakter
C C sınıfı amatör telsizci   Amatör Telsizci
C Capacitor, Kondansatör kısaltması
C C ile başlayan ingilizce kısaltmalar
C Programlama Dili tıklayınız
C3F Genlik modülasyonlu, artık yan bant analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.  1
Ca Central America

Call Book

İşaret Kitabı, tüm dünyadaki amatörlerin çağrı işaretlerinin ve adres bilgilerinin bulunduğu kitap 1  Callbooks

Call Sign Çağrı İşareti
Capacitance Kondansatör demektir, birimi Farad dır
Carrier Taşıyıcı dalga
CB Citizen Band, Halk bandı. Türkiye'de 26.965 MHz ile 27.405 MHz arasında AM ve FM  modülasyonlu ve 4 wattlık cihazlar serbesttir. 1          The 342 dxcc prefix maps.        Two Way Electronics - C.B. Radio Sales.
CB Band Planı  1   Frekans Spektrumu
C Band 3,7 ile 4,2 GHz arası uydu bandı  1   Frekans Spektrumu
CCIR Telsiz Haberleşmeleri Danışma Komitesi    Worldwide TV Broadcasting Systems
CCITT Consultative Committee International on Telephones and Telegraphy, ITU ya bağlı olarak çalışan ve MODEM standartlarını belirleyen komite.
CCW Counter Clock Wise, saat dönüş yönünün tersi dönüş yönü
CDMA Code Division Multiple Access, Kod bölmeli çoklu erişim

CEPT

Avrupa Posta ve Telekominikasyon idareleri Birliğini.

CEPT Amatör Telsizcilik Belgesi

CEPT ülkelerince kabul edilen ve tüm CEPT ülkelerinde mütekabiliyet esasları çerçevesinde geçerli olan herhangi bir Amatör Telsizcilik Belgesi

CEPT Ülkesi

Türkiye'ninde dahil olduğu Avrupa Posta ve Telekominikasyon İdareleri Birliğinin üyesi olan bir ülke

Chip  
Chirp Mors haberleşmesinde, genellikle cihaz beslemesinin yetersizliğinden, frekansın değişmesi
Circular Polarization Antenden yayılan sinyallerin yatay ve dikey olarak sürekli yer değiştirmesi   Anten
Clarifier Telsizin sadece alıcı frekansının çok ufak bir bandda değiştirilebilmesi  RIT
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
C/N - Carrier-to-Noise Ratio Gürültünün taşıyıcı seviyesine oranı
Coax Koaksiyel Kablo      1      Koaksiyel        Anten

Contest

Belirlenmiş bir tarih ve saatte başlayıp, belirlenmiş kurallara göre devam edip, gene belirlenmiş bir zamanda biten amatör yarışması. Belirlenen kriterlere göre her QSO için belirli bir puanlama sistemine göre derecelendirilir.  Contesting  Contesting and Logging Software

Continuous Wave

Sürekli Dalga, CW kelimelerinin açılmış hali   Modülasyon

COR Carrier Operated Relay, Rölelerde, alıcı tarafından alınan sinyal neticesinde, verici kısmının çalışmasını sağlayan elektronik devre
CPU - Central Processing Unit Merkezi işlem ünitesi

CQ Zone

 

Critical Angle Antenden yayılan dalgaların atmosferden yansıması yada yansımayıp uzaya kaybolması noktasındaki yansıma açısı      Anten
CRT Cathode Ray Tube, Katod ışınlı tüp
CTCSS Continuous Tone Controlled Squelch System  CTCSS, PL, Tone Squelch, and other Necessary Evils   DCS-CTCSS CODES    ctcss   GMRS Web CTCSS Compatibility in FRS Radios     Tone Chart for CTCSS
Cubical Quad Antennas  Anten
Cushcraft CUSHCRAFT Technical Library        Anten
CW Continuous Wave   1
CW Clock wise, saat yönünde dönme

CW Haberleşmesi

Mors alfabesi kullanılarak yapılan Haberleşme 1    2     1

CW Kısaltmaları

Amatör telsizcilerin, CW (mors) çalışma esnasında, zamandan kazanmak için kullandıkları ve genellikle ingilizce kelimelerin bazı harflarinden oluşan kısaltmalar On-Line Morse Code Training

Cycle Titreşim. Cyclepersecond= saykıl-saniye= saniyedeki titreşim, frekans, 1 Hertz karşılığı 1 CPS

Çağrı İşareti

Amatör Telsiz istasyonuna, TGM ce (Türkiye de) verilen tanıtım işareti, call sign, Genel olarak, amatör, profesyonel, gemi, uçak.. gibi her telsiz istasyonunun bir çağrı işareti mevcuttur.

DA Doğru Akım  kısaltması
D D ile başlayan ingilizce kısaltmalar
DA Directional Antenna, Dipole Array,  Yönlendirilmiş anten
Dalga Boyu Dalga boyu. Radyo dalgasının 1 periyodunda aldığı yol.  Hız / frekans formülü ile hesaplanır. l işareti ile gösterilir. resim
DARC Alman Radyo Klübü
Data Haberleşmesi  tıklayınız
dB Decibel  1, 2, 3, 4
DBS Direct Broadcasting by Satellite
dBi Decibels over isotropic
dBm Decibel refers to one milliwatt
DC Direct Current, doğru akım kısaltması
DC Motor Doğru akım ile çalışan motor.  tıklayınız
DCS Digital Coded Squelch
Delta Loop Anten   Anten
De Modülasyon Alıcıda, bilgi sinyalinin taşıyıcı dalgadan ayrıştırılma işlemi
Deprem Tahminleri DEPREM TAHMİNLERİ
DF Direction Finding, yön kestirme 1
Digital Sadece 1 ve sıfır kullanan çalışma. 1

Dijital Haberleşme

Bilgisayar ile telsiz cihazının birlikte çalışarak, dijital sinyallerin radyo frekans yolu ile karşı istasyon(lar)a aktarımı  1    AX-25       AMTOR    APRS   BAYCOM   BAYCOM MODEM       GP    HELL   Modülasyon   PACTOR     PAKET RADYO       PSK      PSK32      RTTY     TAPR        TCM 3105     Winpack  X-25    GB-RadioCom 3    Digital   Kiss

Demodülasyon Taşıyıcı Radyo frekans dalgası üzerindeki bilgi sinyalinin (modülasyon biçimine göre) uygun yöntemle ayrılması ve kullanılır hale getirilmesidir.  Modülasyon
Deniz Bandı  Gemilerin haberleşmesi için ayrılmış HF ve VHF frekans aralıkları 1   Frekans Spektrumu
Deviation FM modülasyonunda, modüle eden bilgi sinyalinin etkisi ile, merkez frekansının değişmesi
DIGIPEATER Dijital bilgi aktarıcı, Paket Radyo 1
Dijital Modülasyon  ingilizce    1
Dikey Polarizasyon Antenden, sinyallerin yer yüzeyine dik yayılımı,    polarizasyon    Anten
Dip meter Elektronik, rezonans frekansı bulucu devre resim
Dipol Anten Çalışacağı frekansın 1/4 dalga boyunda kesilmiş iki parçalı ve ortadan beslemeli anten. Besleme noktası dengeli-balanced dir. Sadece dik yönde verimli haberleşme yapılabilir (yönlü antendir)    Anten

Direnç Rezistans, Elektrik akımına  zorluk gösteren pasif eleman
Direkt - Doğrudan QSO yapılan kişiye QSL kartın posta yoluyla ve doğrudan onun adresine yollanmasıdır.
Discone Anten Geniş bantlı anten. Tepe kısmı DISC disk şeklinde, aşağı inen kolları CONE konik şekilde..Discone Antenna THIECOM Bremen-Germany , discone antenna , Radioware & Radio Bookstore - Double Discone Antenna ,   Anten

Diyot Elektrik akımını tek yönlü geçiren elektronik eleman,  Rectifier 1
DOS Disk Operating System
Doubling Dablink, röleye iki istasyonun aynı anda çağrı için mandala basması, üst üste konuşma
Downlink Uydunun dönüş frekansı
DPSK Differential Phase Shift Keying
D-region İyonosferin yerden 30-60 km aralığı
DSC Digital Selective Calling
DSP Digital Signal Processing   Comp.dsp Frequently Asked Questions (FAQs)
DSR 
Data Set Ready.
DTMF Dual Tone Multi Frequency  Caller ID - DTMF - Sources & Links      DTMF - Decoding       DTMF Generation (DTMFGen)      DTMF Signaling     DTMF   Generating DTMF tones using soundcard     dschmidt.com-dtmf   Multi-Channel DTMF Receiver     PPP - DTMF      SQUARE WAVES    
DTR 
Data Terminal Ready.
DTRS Digital Trunk Radio System
DUAL İkili..(Dual Cihaz: VHF/UHF çift bandlı ) (Dual Anten: VHF/UHF çift bandlı )
Dummy Load Suni yük. Cihaz ayarları yapılırken, havaya gereksiz sinyal yaymamak için suni yük kullanılır.   Anten

Duplex

Dubleks, yani aynı anda hem alma hem gönderme, telefon gibi.

Duplexer Kavite resim    TA3DG Mehmet Beyin ANTRAK Gazetede bu konuda  çıkan yazısı    Anten
DVM Dijital multimetre
DW Deutsche Welle
Dx Uzak istasyon çalışması DX link      599 DX News EDXC, European DX Council     The DX Notebook       The DXZone Link to us with Banners        DX Monitor    DX
DXer Uzak mesafe  haberleşmesi ile ilgilenen kişi
DXing Uzak mesafe haberleşme  çalışması
DXpeditions İstasyon olmayan  (fakat çağrı işareti bulunan) bölgelere istasyon kurmak ve bir müddet çalışmak , Örnek:1995 BS7H Crew on location!,  Visit the BS7H 1995 homepage!
DXCC Amatörler arasında, en büyük diploma diye konuşulur. Amaç, mümkün olduğunca çok prefiks ile QSO yapıp QSL kartı ile bunu belgelemektir. ARRL tarafından organize edilmektedir.
DX Cluster  1
DXCC Listesi DXCC Diploması için tüm dünyadaki prefikslerin listesi. 
ECSS Exalted Carrier Selectable Sideband
E E ile başlayan ingilizce kısaltmalar
ECSSB Exaulted-carrier single sideband.
E-layer: E tabakası, Atmosferin yerden 70 ila 130 km aralığı. 
EDACS Enhanced Digistal Access Communications System
EDRAED Ege Deniz ve Radyo Amatörleri Derneği
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
Effective radiated power Verici çıkış gücü ile anten dB kazancının çarpımı ile bulunan  yayılım gücü    Anten
Eğitim Kuruluşları Eğitim Kuruluşlarının Web'leri

EHF

Extra High Frequency, Ekstra yüksek frekans, 3 GHz ve yukarı frekanslar   Frekans Spektrumu

EIRP Effective Isotropic Radiated Power
Elektrik ve Mekanik Formüller  
Elektronik Dergileri tıklayınız
Elektronik Devreler tıklayınız  tıklayınız
Elektrik Sözlüğü  1 2 3 4 5   Sözlük
Elektronik Semboller Simbología electrónica - Electronics symbols
Elektronik Sözlüğü   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Sözlük
ELT Emergency Locator Transmitter

EME

Earth-moon-earth, yani dünya-ay-dünya, dünyadan yollanan RF dalgalarının ay yüzeyinden yansıtılarak tekrar dünya üzerinden alınması şeklindeki çalışmanın kısaltılmışı 1

EMI Elekro manyetik enterferans
Empedans Tam açıklamasıyla, bir devrenin Alternatif akıma gösterdiği dirençtir. Cihaz çıkışı, transmisyon hattı ve anten empedansları bizim en çok kullandığımızdır.
Endüktans RElektriksel bobin değeridir, birimi Henry dir. 1
Entegre Devre Bir kılıf içinde toplanmış elektronik eleman topluluğu katalok
Enterferans Karışım, parazit   1
EQT Equatorial
ERO European Radiocommunications Office
ERP Effective Radiated Power
ERT Elliniki Radiophonia Teleorassi, Yunanistan
E-skip Sporadic E-layer ionospheric propagation
Estonian Amateure Radio Union Estonya Amatör Radyo Klübü
ET Eastern Time
ETSI European Telecommunications Standards Institute
Eu Europe
Eyeball Amatörlerin yüz yüze görüşmeleri
F1A

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 1    Modülasyon

F1B

Frekans modülasyonlu,modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. 1     Modülasyon

F2A

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 1     Modülasyon

F2B

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.1    Modülasyon

F3E

Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. 1     Modülasyon

F3F Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.1    Modülasyon
F F ile başlayan ingilizce kısaltmalar
F-layer  F tabakası, Atmosferin yerden 135 ila 600 Km aralığı

FAI

Field Aligned Irregularities

Farad Kapasite birimidir. Çok büyük bir değer olduğu için, alt katlarını kullanırız. 1 Farad=1000 milifarad, 1 milifarad= 1000 mikrofarad, 1 mikrofarad= 1000 nanofarad, 1 nanofarad= 1000 pikofaraddır.
FCC Federal Communications Commission Amerikan telekomünikasyon Kurumu
FD Field Day
FDMA Frequency Division Multiple Access,  Frekans bölmeli çoklu erişim
Feeder Besleyici, anten ile cihaz arasındaki kablo.. İletim Hattı
Feed Horn Anten
FET Field-effect transistor  tıklayınız  tıklayınız
Firewall Bilgisayarın, bağlandığı ortamdan gelebilecek her türlü zarara karşı kullandığı program deyimi
FM Frequency Modulation, Frekans Modülasyonu kısaltması ingilizce,     ing      1     Modülasyon
f/D Ratio Focal Length-to-Diameter Ratio

Fonetik Alfabe

Ses ile yapılan haberleşme esnasında, yanlış anlamaları önlemek için, her harfin bir kelime ile okunması

Fox hunt Tilki avı, gizlenmiş bir vericinin bulunmaya çalışılması
Frekans 1 saniyede yapılan elektriki (veya mekanik gibi) titreşim sayısıdır. 
Frekans Spektrumu
ULF - Ultra Low Frequency (3-30 Hz)
ELF - Extremely Low Frequency (30-300 Hz)
VF - Voice Frequencies (300 Hz-3 kHz)
VLF - Very Low Frequency (3-30 kHz)
LF - Low Frequency (30-300 kHz)
MF - Medium Frequency (300 kHz-3 MHz)
HF - High Frequency (3-30 MHz)
VHF - Very High Frequency (30-300 MHz)
UHF - Ultra High Frequency (300 MHz-3 GHz)
SHF - Super High Frequency (3-30 GHz)
EHF - Extremely High Frequency (30 GHz ve yukarısı) Band Planları   Frekans Spektrumu
FRS Family Radio Service, PRS,Public Radio Service  Türkiye de 446-446,100 MHz arası serbest 

FSK Frequency Shift Keying

ingilizce,  ing
FTP File Transfer Protocol

FSTV

Fast Scan Tele Vision, yani hızlı taramalı televizyon 1

Full Dublex Aynı anda hem alma hem gönderme telefon gibi
G3E 

Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. 1    Modülasyon

G G ile başlayan ingilizce kısaltmalar
G5RV All-Bandd HF Antenna,   Anten
GaAs Gallium arsenide;
Gain Kazanç
GB Giga Byte

Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi

Türkiye ili mutekabiliyet şartları mevcut yabancı ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesi karşılığında, Türkiye'de geçici olarak çalışmak isteyen amatör telsizcilere verilen amatör telsizcilik belgesi

General Coverage Kısa dalga cihazlarında kullanılan bu deyim, 0-30 MHz arası tüm frekansların AM, CW ve SSB olarak kapsandığını belirtir.
Genlik Modülasyonu Nakledilmek istenen sinyalin (ses vs.) Radyo frekans dalgasına, dalganın genliğini değiştirecek şekilde yüklenmesidir.ingilizce,  ing   1      Modülasyon

Giga Hertz, GHz

1000 MHz

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System, Denizde can güvenliğini arttırmak amacıyla oluşturulan haberleşme sistemi  1
GMRS General Mobile Radio Service    GMRS Web Magazine General Mobile Radio Service Frequencies
GMSK Gaussian Minimum Shift Keying, GSM telefonların modülasyon türü

GMT

Greenwich Mean Time,

GP, Graphic Packet

Paket radyo programı,   Dijital Haberleşme
GPS Global Positioning Satellites   tıklayınız  tıklayınız
Ground Toprak  1, 2 , 3 , 4
Ground Plane Anten dikey anten   Anten    Ground-mounted Verticals
Ground wave propagation Yer dalgası ile haberleşme  
GSM Global System for Mobile Communications