Czech Amateur Radio Station
Czech Amateur Radio Station
licenced since 1982
Member (36) of OK QRP Club
ex OL2BBK (1982-1983)

Last revised 21. April 2011

working almost with QRP

LOC: JN79fa DIST: CBU

Square of King Premysl Otakar II - click to enlarge

OK1DXK hamshack

QRP Minimal Art Session (QRP-MAS) - for latest news see http://www.qrpcc.de/
2nd June 2011 (Ascension Day), 1600-2200 UTC

Cesky

Contest pořádá QRP Contest Community (qrpcc) - DJ7ST
Jedná se o QRP zavod s co nejjednodušším TRX nebo TX (RX libovolny)
Podmínky závodu najdete i v OK QRP INFO, časopise OK QRP klubu,
v čísle 41/42 (jaro/léto 2001), str. 17 a 27
Podmínky závodu - jsou nyní změněné (doplněno pásmo 40 m a kategorie C
tj. zařízení s jedním integrovaným obvodem).
Seznam vhodných zarizeni (DJ7ST) z packet radio BBS

Jednoduchý TXO
a podmínky zavodu
ve formátu PDF
Adobe Acrobat (200 kB)
  Cesky

 

Formed by QRP Contest Community (qrpcc) - DJ7ST
Challenge: Contacts to be made with RIGs as simple as possible and
constructed of as few components as possible
list of suitable projects (DJ7ST) from packet radio BBS

Simple TXO
picture GIF (14 kB)

with 18 components
(more coils on one core
is treated as one component)

Cesky

Rozhodl jsem se postavit si zařízení pro QRP-MAS podle Steva, KD1JV,
i když s některými vylepšením. Bez ohledu na zvýšení počtu součástek (do 100).
Jak to zatím dopadlo (stav k 11.4.2011) najdete v PDF souboru.
Změny a úpravy vysílače, (stav k 21.4.2011) vylepšení stability tónu při použití keramického rezonátoru místo krystalu.

I., II. Překlad článku a popis stavby
s úpravami
.
III. Úpravy vysílače. Není dokončeno
The design  is NOT finished
possible mistakes
   Cesky

 

I decided to built QRP-MAS RIG by Steve, KD1JV, even with some
impovements, regardless of the amount of components increasing (up to 100).
But my redesign is not finished yet.

 

 

ORIGINAL QRP CONTEST
January - see
http://www.qrpcc.de/contestrules/index.html

Cesky

Contest pořáda QRP Contest Community (qrpcc) - DJ7ST
Závod propagující tvurčí a nekonvenční radioamatérskou činnost jako je bastlení nebo navazování spojení použitím jednoduchých QRP zařízení.
Závod má spíše charakter setkání. Výsledkové listiny ukazují, že spousta operatorů závodila jen na jednom pásmu a po dobu jedné nebo několika málo hodin, takže jejich cílem nebylo dosáhnout vysokého výsledku nebo dokonce vyhrát. 11. závod OQRPC v prosinci 2001 měl téměr 300 účastníků.

 

Formed by QRP Contest Community (qrpcc) - DJ7ST
The contest idea is to promote creative or unconventional QRP-hamming like homebrewing or just doing it without the 'luxurious' QRO equipment from time to time.
 This event more than other contests has a meeting character. The result lists show that many operators are taking part only on one band for just an hour or two and without the intention of high scoring or even winning. The 11th OQRPC in Dec. 2001 has seen nearly 300 participants.

 

   My favourite equipment:

 • Elecraft K2 (power up to 15 W) - built from the kit
 • YAESU FT-840
 • Home made transceiver "M160" for 160m band (Power from 0.1 to 10W)
  with transverters for 30m (Power 1.0W) and 20m (Power 1.3W).

Antenna:
Multiband vertical Delta DE V8DX - HF8V (made by OK1DLA)

Transceiver M160

Antenna Delta DE V8DX


I'm interested in: Other interests:
 • Macintosh computers
 • Global Positionning System GPS
 • Carnivorous plants (Drosera, ...) FAQ,
  Drosera_capillaris Pinguicula Agnata - Click to enlarge (230 kB)
 • Digital cameras
 • Electrical circuits simulation (PSPICE - ORCAD)

Some interesting links:
www.eham.net
Slovak Ham portal  www.cq.sk
Ham links at NJDXA
SunClock Freeware
Antennas links by L.B.Cebik W4RNL 

PA2OHH web pages
OM2ZZ web pages
 

eQSL cards

OK1RR web pages

OK1IML web pages
OM3CUG web pages

Every comments, question, etc. are welcome:

OK1DXK
ex OL2BBK
[email protected]

Address:

Jiri Klima

   

Na Vysluni 112

 

373 67

 

Borek

   

Czech Republic

(Adress is the same as before, just change of post office)


You are visitor number since December 16-th 1999
Last revised: 21. April, 2011

Thanks to Al Waller, K3TKJ, for place on
QSL.NET server