Referat og rapporter fra møter og aktiviteter i Oslo-gruppen av NRRL i år  2003

   Møtereferat fra møte 17. September 2003.    
 
Oslogruppens store junkauksjon !

Årets store tradisjonelle junkauksjon skulle avholdes denne Onsdagen, og allerede ved 1800 tiden begynte tilstrømmingen til lokalene på Linderudkollen.

På forhånd var møterommet ommøblert, og riklige mengder gammelt (og endel ikke fullt så gammelt) radiomateriell båret på plass.

LA6OKA sørget for at de ca. 45 frammøtte fra nær og fjern fikk kaffe og julekake før auksjonen startet.

Stemningen var stor og når formannen startet auksjonen som annonsert kl. 1930,  kom budene tett.

At det var stor interesse for materiellet viser det faktum at det var "godt trykk" på auksjonen i ca. 2,5 time.


Man kan alltid undre seg over psykologien i en slik auksjon, endel helt kurant og relativt nytt materiell oppnår det som må oppfattes som dårlige priser, mens materiell som ligger på grensen til å bli kjørt på "grønnmo" før auksjonen, plutselig kan oppnå overraskende gode priser.

Så moralen er altså ta vare på det meste - mye blir solgt !

Årets junkauksjon ble således en suksess for Oslo-gruppen, med det beste resultatet noensinne, og vi har attpåtil mer igjen til neste års auksjon.

Takk til Gaute, Øyvind, som sto på som håntlangere og Torstein som holdt orden på kassa, og som dermed sørget for flyten i auksjonen.

 


Foto: LA1AKA Torstein

   
 

   
  LA1KP    
 Til startside  Til hovedside møtereferat