Jen kelkaj utilaj dokumentoj por radioamatoraj esperantistoj
Regularo de ILERA
Regularo ILERA-diplomo
ILERA-bultenoj
Estas elsuteblaj ĉe:
http://ilerabulteno.googlepages.com/ilera-bultenoj
ITU resolucio "aprobo de Esperanto"