KOTIMAANKILPAILUJEN LOKIFORMAATEISTA

Risto Lund, OH3UU

Oikeastaan tämä artikkeli ei ole tarkoitettu sinulle, vaan henkilölle, joka ei ole täysin sisäistänyt millaisessa formaatissa ns. sähköiset lokit tulee lähettää kotimaan kilpailuissa.

Ensimmäinen perussääntö on, että lokit tulee lähettää Ascii-muotoisessa tiedostossa.
Mitä tämä Ascii sitten on ? Ascii tiedosto sisältää tekstiä, jossa on ainoastaan kirjasimet, eikä tiedostoon sisälly mitään muotoilumerkkejä. Ainoa poikkeus on rivinvaihto- ja vaununpalautusmerkit. (CR ja LF).
Valitettavasti tekstissä olevat muotoilumerkit eivät näy käyttäjälle, joten käyttäjän pitää itse olla tietoinen mitä tekstiä tuottaa.
Lähes kaikissa markkinoilla olevissa lokiohjelmissa on mahdollisuus valita tallennusmuodoksi Ascii, eikä näiden lokien kanssa juurikaan tule ongelmia lokien vastaanottopäässä. Ongelma syntyy, kun lokiohjelman käyttäjä ei tunne ohjelmaansa riittävän hyvin, eikä osaa valita tallennusmuotoa oikein.
Jos tehdyn lokitiedoston nimen pääte on TXT - LOG - RES - TST - ASC - CBR - DAT - ALL, niin todennäköisesti tiedosto on Ascii muotoinen. Tallennemuoto on helppo tarkistaa. Avaa lokitiedosto Windows - Notepad (Muistio) ohjelmalla, tai DOS ympäristössä EDIT komennolla. Jos nyt avautunut tiedosto on selkolukuinen ja siinä ei näy ylimääräisiä kirjasimia, niin kyseessä on puhdas Ascii tiedosto. Valitettavasti vielä tänään OH-kilpailujen säännöt sallivat scandien käytön, joka varmasti aiheuttaa sekaannuksia ääkkösissä, riippuen siitä millä ohjelmalla lokitiedosto avataan.

Toinen perussääntö on, että lokissa yhden qson, kaikki tiedot ovat samalla rivillä, jokainen qso omalla rivillään ja, että vastaavat qsotiedot ovat aina allekkain kohdallaan. Qsotietojen järjestyksellä ei ole väliä.
Markkinoilla olevissa lokiohjelmissa tämä ei ole ongelma, mutta itse kirjoitetuissa lokeissa mitä suurimmassa määrin.
Mikä tahansa tekstiohjelma tai jopa Excel sopivat lokin kirjoittamiseen, MUTTA nyt pitää todella olla tarkkana.
Vältä True-Type fonttia, valitse tasakokoinen fontti esim. Courier. Fontin koolla ei ole väliä. Windows fontin tyyppi selviää fontinvalinta ikkunasta ja DOS Edit käyttää yleensä oletuksena Courier fonttia. Kun kirjoitat qsotietoja riville, niin älä koskaan paina välilyönti tangenttia. Kun haluat siirtyä syöttämään uutta qsotietoa, niin paina Tabulaattori nappia. Joskus tätä Tab nappia pitää painaa kahdesti, jotta uusi qsotieto tulisi samaan pystykohtaan, kuin edellisen qson vastaava tieto. Jos teet lokin Excell ohjelmalla, niin pidä huoli, että loki tallentuu tekstimuodossa ja erottimena on Tabulaattori. Microsoftin ohjelmissa tallennusmuodon valinta tulee esille, kun valitset Save As (Tallenna Nimellä) tallennuksen. Jos lokitiedoston päätteeksi tuli esim. DOC - XLS -RTF - WP4..6 - LNK - EML, niin metsään meni.
Harmaalla alueella ollaan jos lokitiedoston pääte on WPF - WPS - WRI. Vältä myös näitä tiedostomuotoja.

Kolmas perussääntö on, että jokaisessa qsossa on oltava kaikki qsotiedot täydellisinä.
Paperilokeissa totuimme merkitsemään kelloajan, bandin, ja moden vain silloin, kun niihin tuli muutos ja luotettiin siihen, että lokintarkastaja osaa lukea antosanoman edellisen qson saadusta sanomasta. Myös niissä kilpailuissa, missä antosanoma on kiinteä, niin tämä antosanoma pitää toistua jokaisella rivillä. Samoin jokaisella qsolla pitää olla täydellinen kelloaika. Halutessasi voit käyttää kelloajassa tunnin ja minuutin välissä erotinta. Poikkeuksena voi hyväksyä raportin ja moden puuttumisen qsotiedoista, jos kyseessä on single mode kilpailu.

Neljäs perussääntö on, että kyselet kilpailun järjestäjältä apua, jos sinulla on vaikeuksia lokin kirjoittamisessa.
Tämä kysely on huomattavasti pienempi haitta järjestäjälle, kuin se, että lähetät lokin jossakin hankalassa muodossa.
Jos on workittu Multi/Multi, niin lokit on hyvä olla yhdessä ja samassa tiedostossa.

Viides perussääntö on nimetä lokitiedostot oikein.
Lokitiedoston nimessä pitää olla ainakin kilpailijan käyttämä kutsu ja mode. Kilpailun nimi on toisarvoinen.
Jos käyttämässäsi kutsussa oli kauttamerkki, niin korvaa se tiedostonimessä alaviivalla.
Esimerkkejä lokitiedoston nimeämisestä:
OH3UU-CW.TST
OH3UU-CW-SUM.TXT
OH3UU_M-CW-Calacuccokilpailu2002-LowPower-Kerholuokka-Multiop.LOG

Älä laita terveisiä (ym. kommentteja) lokitiedostoon. Laita terveiset, niin kuin yhteystietosikin erilliseen yhteenvetotiedostoon ( Summary). Tiedän, että jotkut (esim.Cabrillo) laittavat nämä tiedot itse lokitiedoston alkuun, mutta tämä Cabrillo on tunnettu formaatti ja lokintarkastusohjelma osaa ottaa sen huomioon. Älä missään nimessä lisää mitään viivoja tai muita "selventäviä" merkkejä lokiin. Nyrkkisääntö on, että lokissa on vain qsotietoja.

Sitten pari esimerkkiä OK-lokeista:

0539 OH2PM 599 001 ST 599 013 UU 3,5 2 1
0548 YL2PP 599 002 ST 599 014 RR 3,5 2 1
0552 YL2CQ 599 003 ST 599 016 TS 3,5 2 1

061201 0800 OH3LX 599 353 TN 599 351 LX 80 OH3/80 2
061201 0800 OH6OS 599 353 LX 599 670 TU 80 OH6/80 2
061201 0801 OH2BU 599 353 TU 599 215 BQ 80 OH2/80 2

80CW 13-Jan-02 05:30 LY1DS 599 1 SO 599 1 Vu Vu 2
80CW 13-Jan-02 05:34 OH3VX 599 2 SO 599 2 Uu Uu 2
80CW 13-Jan-02 05:35 SM3XA 599 3 SO 599 4 Jl Jl 2

Lataa kotimaankontestiohjelma UuTest täältä