www.qsl.net/yu1bbv

Početna Matični podaci Svetsko vreme Forum RK  Knjiga gostiju Kontakt

  DOBRODOŠLI NA WEB PREZENTACIJU RADIO KLUBA "BANJICA" YU1BBV

CQ zona 15         ITU zona 28         QTH lok KN04GR

Navigacija

_________________________

Donatori Radio kluba

Gradska opština Voždovac *Beograd*

Gradska opština Voždovac

 

KBC net - TRUF d.o.o.

 

Keep Light d.o.o.

R-A web prezentacije

 Dušan Grujić, YU1OS

 Savez radio-amatera Srbije

Savez radio-amatera Vojvodine
RADISTA - Telekomunikacioni vojni uređaji - Mali oglasi
NEŠA TISA - Amaterski i CB radio uređaji
DR MILITARY - Radio-uređaji, vojna tehnika, vojna oprema

  Međunarodne organizacije 

 

Radio-amaterske organizacije iz pojedinih zemalja udružene su u Međunarodnu uniju radio-amatera (engl. - International Amateur Radio Union - IARU). Danas je preko 120 organizacija u članstvu Unije iz isto toliko zemalja sa svih kontinenata.

 

IARU je osnovana aprila 1925. u Parizu kao udruženje pojedinaca - radio-amatera sa zadatkom da unapređuje "dvostrane radio-telegrafske amaterske veze". Osnivačkom kongresu su prisustvovali radio-amateri iz 25 zemalja Evrope, Severne i Juzne Amerike i Azije. Kasnije su pravila promenjena i Unija je postala međunarodna federacija nacionalnih organizacija radio-amatera.

 

Jedan od ciljeva Međunarodne unije radio-amatera jeste aktivnost na polju očuvanja i planiranja amaterskih frekvencija i drugim pitanjima međunarodnog položaja i prava radio-amatera. Posmatrači IARU redovno učestvuju na međunarodnim konferencijama za izradu pravilnika o radio-komunikacijama (konferencijama ITU) i na drugim sličnim skupovima.

Kao sedište IARU deluje jedan od saveza-članova. Od samog nastanka IARU to je nacionalna organizacija amatera SAD i Kanade American Radio Relay League (ARRL) ciji "štab" (služba) u Newingtonu, savezna država Connecticut predstavlja i sedište IARU.

 

Odredjeni razlozi su uticali da se formiraju tri regionalne organizacije u okviru Unije. Sledeći podelu sveta na Regione koju je u svrhe planiranja frekvencija izvršila Međunarodna unija za telekomunikacije (engl. - International Telecommunication Union - ITU), formirane su u okviru IARU tri "odeljka" (Division); prvi obuhvata organizacije iz Evrope, Afrike i dela Azije, drugi radio-amaterske saveze obe Amerike, a treći organizacije Okeanije i Dalekog istoka.

 

Organizacija I Regiona IARU (IARU Region 1 Division) je osnovana 1950. godine i danas broji preko 60 članica, te važi za najjaču i najaktivniju regionalnu organizaciju. U Organizaciji I Regiona postoji razrađen sistem demokratskog odlučivanja. Svake tri godine se održavaju redovne konferencije na kojima imaju prava učešća delegacije svih članica. Izvršni komitet obavlja tekuće poslove između konferencija. Postoje i stalne i privremene radne grupe za pojedina pitanja (VHF/UHF/SHF, amatersku radio-goniometriju, elektromagnetne smetnje i dr.)

 

Savez radio-amatera Srbije je član Organizacije I Regiona IARU i aktivno učestvuje u svim oblicima rada.

 

Mirko S. Mandrino

 

na vrh strane

 

Propagacije

SOLAR ACTIVITY
Solar X-rays

Geomagnetic Field

DX ROBOT
VHF Aurora

144 MHz E-Skip in EU

MUF & Es activity

Status

MS activity

 Status

 

 

Logo radio kluba

 
 

 

 

© Copyright 2010-2022 RK "Banjica" | [email protected]

 

 

Radio-amaterska e-mail lista

RADIO KLUBA "BANJICA"

Prijava na: yu1bbv_group

Powered by us.groups.yahoo.com

  Group E-mail Adrese:

Sva prava zadržana. Zabranjeno je kopiranje i linkovanje sadržaja web prezentacije RK "Banjica" u celini i u delovima bez odobrenja.