VE3XPL
Polish Amateur Radio Group in Toronto, Ontario, Canada
CONTACT US
Canadian FlagAny questions, comment and information for the VE3XPL group (and messages to members with no e-mail accounts) are requested to be sent to the address below or contact us on our repeater and we'll make sure the message is delivered promptly.
Polish FlagWszelkie pytania, komentarze i informacje dla grupy VE3XPL (oraz pocztę do członków nieposiadających własnych kont e-mail) prosimy kierować na poniższy adres albo prosimy się z nami skontaktować na naszym przemienniku, a my się postaramy, że wiadomość dojdzie do korespondenta jak najszybciej.
Many thanks!
Dziękujemy!

[email protected]

Home Members News Links Repeater Guest Book