1999 godina

SVI SU NAS ZABORAVILI

Oni su u ratu mnoge obradovali i usrećili, a sada nakon rata, svi su na njih zaboravili i više nikome izgleda ne trebaju. Radi se o radio amaterima, ljudima koji su u ratu spajali porodice i prijatelje. Danas, egzistencija kluba je na minimumu, a mogli bi izgubiti i svoje prostorije. O trenutnoj situaciji u Radio klubu ''Zenica'' razgovarali smo sa predsjednikom Sejom Sejmenom:

Finansiramo se isključivo iz prihoda članarine, imamo najavu da bismo mogli ostati  bez prostora. Prostor u kojem je klub smješten pripada Opštini, ali očekujemo da će biti vraćen Katoličkoj crkvi, koja bi ovaj prostor iskoristila za Katolički školski centar. Dakle, naša perspektiva je prilično neizvjesna , poslije 52 godine, koliko ovaj klub postoji.

Poslijeratne aktivnosti zasnovane su uglavnom na organizaciji Prvog državnog prvenstva u amaterskom radio-goniometrisanju (traženju skrivenih radio stanica), 1996. godine, te na učešću u nekoliko svjetskih takmičenja. Tri puta uzastopno članovi Radio kluba ''Zenica'' bili su državni prvaci u amaterskoj radio-goniometriji (u Zenici 1996. godine, u Gračanici 1997. godine i u Tešnju 1998. godine) što je izvanredan rezultat s obzirom u kakvim uslovima ovi ljudi rade. Potrebno je obezbijediti sredstva za sanaciju doma radio kluba na Smetovima, odakle su se nekad nizali njihovi veliki uspjesi.

I pored svih teškoća Radio klub ''Zenica'' organizira dva kursa. To je kurs za amaterske radio-operatore i kurs za napredne radio-konstruktore. Desetak momaka i djevojaka koji pohađaju ove tečaje, garancija su da će klub nastaviti da radi, istakao je gospodin Sejmen.

Moramo istaći da smo trenutno u pregovorima sa jednom njemačkom humanitarnom organizacijom, koja bi pomogla u opremanju jedne ili dvije učionice kompjuterima. Mi dakle, želimo da uđemo i u oblast informatike, odnosno u oblast moderne komunikacije. Uslov ove humanitarne organizacije jeste da imamo vlastiti prostor, što je veoma neizvjesno.  

 

 

 

Kursevi za radio operatore, dio je vanrednih aktivnosti radio kluba. Njihove redovne aktivnosti jesu održavanje radio veza, druženje i razmjena iskustva sa drugim radio klubovima, kako u zemlji tako i u svijetu, te razmjena, kako to zenički radio-amateri zovu HAM SPIRIT – međusobnog poštovanja. Mi želimo, istakao je gospodin Sejmen, da sve svoje i materijalne i moralne, ljudske kapacitete upotrijebimo u pravu svrhu. Radio- amateri su uvijek ostajali samo radio-amateri i uvijek su svoje zadatke izvršavali korektno, riječi su Seje Sejmena, predsjednika Radio kluba ''Zenica''.  

 

PRVI SUSRET RADIO AMATERA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

29. i 30. MAJ 1999.GODINE – KAKANJ (PONIJERI)

Učesnici susreta :

Radio klub ''Breza''  iz Breze,                            T91KRS

Radio klub ''Doboj-jug'',                                   T91FDE

Radio klub ''Kakanj'', iz Kaknja,                       T91EKK

Radio klub ''Tešanj'', iz Tešnja,                          T91EBO

Radio klub ''Visoko'', iz Visokog                       T91FST

Radio klub ''Zavidovići'', iz Zavidovića,              T91CMN

Radio klub ''Zenica'', iz Zenice                      T91EZC

T94C

T94M

T96Z

T94TE

T94HA

T94FF   te mnogi drugi ….

Stiješnjen u dolini rijeke Bosne nekih pedeset kilometara od njenog izvora, prostire se Kakanj, uzimajući dio korita riječice Zgošće kao svoje vlasništvo. On jeste i ostao grad rudara, energetičara i cimentaša. Od pamtivjeka na ovim prostorima se bitisalo, i ovi prostori postoje kao znamenje u svim epohama naše Bosanske istorije. Uvijek su ovi prostori bili i ostali centar Bosne, duša koja udahnjuje opstojnost i samostalnost. Radio klub ‘’Kakanj’’ 1999. godine obilježava 30 godina svog postojanja. Godine 1969. grupa zaljubljenika radio-amaterskog pokreta koji je vama danas domaćin.

Prvi Susret radio amatera zeničko-dobojskog Kantona kojeg smo Mi danas domaćini, neka bude ono lijepo u Vašem sjećanju. Neka bude mjera koja će mjeriti da li je nešto bilo bolje od PONIJERA 99 ili lošije. Namjera nam je bila da svojim radom podignemo nivo ovakvih druženja, i damo zadatak budućem domaćinu da bude bolji od nas.

Neka Vam bude ugodno u našoj sredini i pozdravljamo vas tradicionalnim radio amaterskim pozdravom 73 !

                                                                                                                                                                                                                                 Predsjednik RK Kakanj

                                                                                                                                                                                               Fadil Kubat

 

ZAPISNIK

sa osnivačke Skupštine građana Asocijacija Radio Amatera u zeničko-dobojskom Kantonu

Osnivačka Skupština udruženje građana Asocijacija Radio Amatera u zeničko-dobojskom Kantonu održana je dana 29.05.1999. godine u Kaknju. Skupštinom do izbora predsjednika rukovodi radno predsjedništvo od tri člana i to: Fadil Kubat, Nedžad Ćvorić i Sejad Sejmen. Zapisnik vodi Viktor Boban, a ovjerivači zapisnika su Mirsad Kunalić i Luka Makivić. Skupštini prisustvuje 33 delegata. Pošto je utvrđeno da Skupštini prisustvuje više od 30 delegata i da Skupština može punovažno odlučivati prelazi se na :  

DNEVNI RED

1. Usvajanja Poslovnika o radu Skupštine.

2. Donošenje Odluke o osnivanju udruženja građana Asocijacija Radio Amatera u

    zeničko-dobojskom Kantonu.

3. Usvajanje Statuta udruženja.

4. Izbor upravnih organa udruženja :

   a) Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine,

   b) Upravnog odbora, predsjednika i zamjenika predsjednika,

   c) Nadzornog odbora i predsjednika nadzornog odbora.

5. Donošenje odluke o predstavljanju i zastupanju udruženja.

Predloženi dnevni red se jednoglasno usvaja i prelazi se na :

Ad1) Usvajanje Poslovnika o radu Supštine.

Predloženi Poslovnik o radu Skupštine jednoglasno usvojen.

Ad2) Donošenje odluke o osnivanju udruženja građana Asocijacija Radio Amatera u zeničko-dobojskom kantonu.

Ad3) Usvajanje Statuta udruženja.

Predloženi Statut udruženje jednoglasno usvojen.

Ad4) Izbor upravnih organa udruženja :

a) Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine.

Za predsjednika Skupštine udruženja izabran je Viktor Boban a zamjenik predsjednika Nizah Mehinović.

b) Upravnog odbora, predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog odbora.

U upravni odbor su izabrani : Fadil Kubat, Nedžad Čvorić, Sejad Sejmen, Senad Mrkonjić, Aljo Alimanović, Zijo Koljenović i Mensur Hodžić. Za predsjednika Upravnog odbora je izabran Mensur Hodžić a za zamjenika predsjednika Kubat Fadil.

c) Nadzornog odbora i predsjednika nadzornog odbora.

U Nadzorni odbor izabrani su : Nusret Vranac, Mujo Jabandžić, Zdenko Zamboni.

Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Mujo Jabandžić.

Ad5) Donošenje odluke o predstavljanju i zastupanju.

Udruženje zastupaju i predstavljaju Viktor Boban predsjednik Skupštine i Mensur Hodžić Predsjednik Upravnog odbora.  

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 6 SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA ARA BiH

……….

Ad. 1 Pošto je materijal bio dostupan i poslan prije sjednice nakon upoznavanja i objašnjenja ponude od strane firme "Žurnalist" došlo je do zaključka da Predsjedništvo podržava da dosadašnji bilten treba da preraste u časopis. Predlaže se komisija u sastavu T91E, T92A, T94AK i T94M  da nastave pregovore sa firmom "Žurnalist" oko definitivnog dogovora koja se ujedno i ovlašćuje da može potpisati ugovor ispred ARA BiH za izlazak prvog broja časopisa. Ostaje da se definiše naziv časopisa kao i koliko će godišnje brojeva da izlazi. Ugovor bi se potpisao na jedan eventualno dva broja kako bi ARA imala prilike da reaguje na kvalitet, kvantitet, dobit ili gubitak i tek na osnovu tog iskustva upustiti se u potpisivanje trajnog ugovora. Štampanje časopisa se predviđa za početak 1999 godine u međuvremenu u dvanaestom mjesecu 1998 godine spreman je bilten za štampanje u izdanju kao i broj jedanaest.

…………

Ad. 5 Izvještaj o instalisanoj digitalnoj opremi podnio je Amir Jaganjac T95O.  Oprema pristigla iz donacije kupovinom od radio amatera iz Slovenije preko firme “Mibo” je instalisana i ne radi punim kapacitetom radi trenutnih problema na Vlašiću, s tim da se čeka prva povoljna prilika da se to otkloni. Donirana oprema od naših amatera koji žive i rade u Sloveniji je takođe instalisana i djelimično radi. Repetitor R3 na Vlašiću i dalje radi sa dvije antene bez dupleksera i trenutno je smješten zajedno sa digitalom u ormarić koji je zaključan tako da je zaštićen od neželjenih intervencija. Očekuje se montaža digitale na Liscu iznad zenice kao i repetitora R1 na UHF području takođe na Liscu bez dupleksera sa dvije antene.  

 

VHF – UHF – SHF AKTIVNOSTI

Okrugli stol ''Zenica 99'' 

SREDSTVA LIMITIRAJU RAZVOJ

Savjetovanje o razvoju VHF, UHF i SHF rada, digitalnih komunikacija i repetitorske mreže u BiH 13.februara 1999. godine u Zenici je održano savjetovanje na navedene teme, uz veliki broj prisutnih radio amatera, članova VHF, UHF komisije ARA BiH, kao i predstavnika kantonalnih asocijacija. Broj učesnika bi vjerovatno bio i veći da nije bilo velikog nevremena koje je spriječilo dolazak predstavnika Unsko Sanskog i Bosansko Podrinjskog kantona.

Sjednicu je otvorio predsjednik ARA BiH gospodin Emin Skopljak T91E koji je prisutne informirao o trenutnom stanju u ARA BiH i o daljnim planovima rada i razvoja naše organizacije.

U tematskom dijelu savjetovanja predsjednik UKT komisije gospodin Medžid Dautović T95C govorio je o stanju postojeće repetitorske mreže i potrebama njihovog stručnog održavanja, kao i aktiviranju repetitora koji su radili na određenim kotama i prije rata. O stanju čvorišta za digitalne komunikacije govorili su Sead Šogoljević T97S i Amir Jaganjac T95O, koji su u proteklom periodu uložili dosta truda za rad i povezivanje aktivnih čvorišta u jedinstvenu cjelinu. Konstatovano je da od kantonalnih čvorišta još uvijek nisu proradili T99XTZ na Konjuhu, T99XGZ u Goraždu, T99XBI na Velikoj Gromili. Lijepo je bilo čuti kako dobro rade čvorišta u Zavidovićima, Tešnju i Jablanici. Svi učesnici u diskusiji su odali priznanje našim prijateljima iz Slovenije Seadu i Dankanu na nesebičnoj materijalnoj i moralnoj pomoći kako bi se digitala u BiH još brže razvijala. Glavno BiH Čvorište T99XBH na Vlašiću je momentalno jedino pravo rješenje za prolaz prema čvorištima susjednih zemalja, ali ujedno i veliki problem kada je u pitanju njegovo održavanje, posebno u zimskim uslovima. Dogovoreno je da se čim to budu dozvoljavale vremenske prilike izađe na Vlašić, otklone neki tehnički nedostatci i obavezno postave band-pass filteri zbog velikog broja uređaja koji rade gore.

U diskusijama je posebno insistirano da se tačno definišu magistralna čvorišta koja su vlasništvo ARA BiH, kao i da se imenuju ljudi koji će biti odgovorni za njihovo održavanje. Predsjednik ARA BiH je prihvatio ovu sugestiju i Predsjedništvo će na sljedećoj sjednici verifikovati stručna lica koja budu predložena od strane komisije i obezbijediti će sredstva za nabavku rezervnih dijelova i troškova putovanja. “Mi još uvijek ne možemo profesionalizirati  održavanje opreme, ali svakako trebamo težiti tome”, rekao je T91E.

Dosta je razgovarano o radu magistralnih repetitora, posebno o radu R3 na Vlašiću kako o tehničkoj opremi, tako i o ponašanju radio amatera na ovom, slobodno se može reći najprometnijem repetitoru. Dogovoreno je da se na R3 obavezno postavi duplekser i filteri za gušenje nepotrebnih zračenja. Monitoring trebaju odraditi sami radio amateri i da se protiv onih koji krše “Pravilnik o radu radio-amaterskih stanica” poduzmu sankcije. Takođe je zaključeno da svi repetitori koji su u funkciji imaju svoj identifikator, i da se u prvom broju časopisa 1999 objavi karta BiH gdje će biti ucrtani svi aktivni repetitori uključujući i lokalne R0.

Rad T9 stanicau VHF i UHF takmičenjima je u usponu, ali je to još uvijek nedovoljno zaključili su članovi takmičarske komisije. Poseban problem predstavlja slanje dnevnika sa takmičenja, a i oni koji to redovno rade ne ispunjavaju zbirne listove po propisima. Zato je dogovoreno da se svim potencijalnim takmičarima obezbijedi po jedan primjerak dnevnika i zbirnog lista. Iako je na dnevnom redu bila i tema o razvoju rada MS i EME, odmah je zaključeno da, iako su mnoge stanice iz BiH još šezdesetih godina bile veoma aktivne u MS radu, danas na žalost nemamo opremu za tu vrstu rada.

Na kraju savjetovanja, koje je održano u prostorijama Radio kluba “Zenica”, u veoma ugodnom ambijentu na kome se posebno zahvaljujemo domaćinu, predsjednik ARA BiH gospodin Emin Skopljak je uručio nagrade pobjednicima “VHF – UHF kupa 1998” u obje kategorije. Čestitamo i očekujemo daleko veći broj učesnika u kupu koji je ove godine 01. i 02.05.

 

Učesnici okruglog stola ''Zenica '98''

        Sejmen Sejad, T96Z   Medžid Dautović, T95C  

                                                                Emin Skopljak, T91E        Mehić Mirsad, T95LMO

   

IV državni ŠARG '99 - NA TREBAČKOM BRDU

Četvrti državni šampionat u ARG i ove godine je održan na Trebačkom brdu kod Tešnja, gdje su domaćini članovi radio kluba Tešanj, T91EBO ponovo dobili prolaznu ocjenu za izuzetno dobro organizovanje ovakvih manifestacija. Svakako ne smijemo zaboraviti ni maksimalnu podršku koju su imali od opštinskih organa tešanj, kao i pripadnika Vojske Federacije na čelu sa gospodinom Hozić Ibrahimom i Muhamedom Sarajlićem.

Već u aprilu mjesecu ove godine održana je sjednica upravnog odbora RK Tešanj, na kojoj je formiran organizacioni odbor za realizaciju ŠARG-a i Zbora radio amatera BiH na Trebačkom brdu u sastavu: Nedžad Čvorić, Nizah Mehinović, Jasmin Šišić, Mujo Jabandžić, Nedim Eminagić, Muhamed Sarajlić, Ibrahim Hozić, Mujo Zukanović, Mirsad Šaranović, Osman Rahmanović, Emin Skopljak, Sejmen Sejad i Hodžić Mensur  koji su trebali biti ''dežurni krivci'' za sve što je dobro i loše. Okupljanje radio amatera je počelo još u petak u ranim poslijepodnevnim satima, da bi u sami sumrak na platou već bilo više od stotine gostiju. Nije se dugo čekalo pa da ispred šatora planu male vatre koje su najavljivale pravu ''roštilijadu''. Iznenadna kiša nije uspjela pokvariti raspoloženje koje je vladalo među radio amaterima do kasne noćne sate. Niko nije ni primjetio da je već tri sata iza ponoći, jer se vodila diskusija oko takmičenja i oko DX rada sa silnim ekspedicijama koje su bile aktivne iz rijetkih zemalja u posljednjih nekoliko mjeseci. Aktuelni su bili i razgovori grupica starih radio amatera koji su evocirali stare uspomene sa ovakvih skupova prije nekoliko desetina godina sa onim obaveznim ''Sjećaš li se Lule zbora na Sutjesci kada smo … itd.''.

Subota dan ''D'' ARG šampionata, rani jutarnji sati, dolaze mnogi amateri koji nisu mogli doći u petak zbog drugih obaveza, a simpleksni kanali i repetitori su bili prebukirani. Topli čaj sa sendvičima pomogao je okrijepljenju svih prisutnih, a lovci na ''lisice'' počeli su sa posljednjim dotjerivanjem uređaja. Stanice sa posadama su se raštrkale po okolnim šumarcima, tako da ni predsjednik ARG komisije gospodin Sejmen Sejad T96Z, nije znao gdje se tačno nalaze pojedine ''lisice''. Ubrzo je uslijedio pregled ''lisičara'' i poziv na startna mjesta za pojedine kategorije. U vrijeme trajanja takmičenja održani su skupovi komisije za informisanje, KT komisije i osnivačka skupština T9 YL kluba, prvog kluba na ovim prostorima. O njihovim zaključcima imat ćemo posebne priloge. U vrijeme održavanja ovog skupa održavano je HA UKT takmičenje i imamo informaciju da je došlo do ''E'' sporadika, u kome su pojedine stanice bez problema radile veze na dva metra sa stanicama iz Grčke i Kipra. Prisustvo velikog broja radio amatera sa svojim stanicama na malom prostoru je onemogućavalo bilo kakvu aktivnost vezanu za HA kontest tako da su i oni koji su se spremili da rade u kontestu sa Trebačkog brda bili onemogućeni. Vratimo se ARG šampionatu, gdje će pobjednici biti članovi reprezentacije BiH na šampionatu ARG 1. Regiona IARU koji će se održati u Hrvatskoj od 07-12. septembra. Pojedinosti o toku takmičenja je teško prepričati, ali smo zapazili da većina takmičara kondiciono nije baš dobro pripremljena, na što će posebnu pažnju posvetiti trener i vođa reprezentacije gospodin Sejmen T96Z, kada u avgustu mjesecu počnu pripreme naše reprezentacije. Ne možemo a da ne kažemo da su juniori na ovo prvenstvo došli totalno nepripremljeni, što pokazuju i rezultati, iako nam je jedan od članova posade Mujo Fočak, rekao da je stekao utisak da se djeca boje niskog rastinja i paprati i izbjegavaju da uđu u njega da bi došli do ''lisice'', iako su izvršili pravilno snimanje pravca. Na kraju takmičenja imali smo maksimalnu obradu podataka za koje je bio zadužen Amir Jaganjac T95O i koji je taj posao odradio vrhunski. Na odluke takmičarske komisije sve ekipe i pojedinci su imali pravo žalbe u datom roku, jer poslije tog roka odluke komisije su konačne. Velika svečanost na kraju ovoga skupa radio amatera BiH je ujedno bila i prilika da se osim nagrada učesnicima takmičenja u ''lovu na lisicu'', dodijele nagrade i osvajačima prva tri mjesta u KT i UKT kupu ARA BiH u svim kategorijama. Nagrade i priznanja pojedincima je uručio predsjednik ARA BiH gospodin Emin Skopljak T91E. Poslije službenog zatvaranja takmičenja, krenuo je pravi HAM-FEST onakav kakav mogu da organiziraju samo radio amateri. Orkestar ''La kampanella'' radio amatera iz Visokog, je doprinio da se pjesma sa Trebačkog brda čuje daleko. Bilo je veselo, a i veselo smo se opraštali od onih koji su nas napuštali tu večer, ipak je većina radio amatera u kampu ostala do nedelje ujutro i krenuli svojim kućama.

Generalni sponzor ''ŠARG '99'' je bila Vlada i Ministarstvo za promet i komunikacije ZE-DO Kantona.

 

ZVANIČNI REZULTATI ŠARG-a ARA BiH '99

 

Mjesto

Broj

Prezime i ime

Klub

Kategorija

TX

Vrijeme

 

  70

Šuša Almira

T91DNO

M. juniorka

Odustao

 

 

  64

Udovičić Mario

T91EZC

M. junior

Odustao

 

 

  68

Junuzović Nadir

T91DNO

M. junior

Odustao

 

 

  69

Isajbegović Adnan

T91DNO

M. junior

Odustao

 

 

105

Eminagić Emin

T91EBO

M. junior

Odustao

 

 

109

Memić Denis

T91ESP

M. junior

Odustao

 

 

 

 

 

 

 

 

    1

  59

Vasić Maja

T91EZC

Žena

2

0:57:35

    2

  73

Čeljo Azra

T91DNO

Žena

2

1:14:22

    3

  74

Ferhatović Nirmela

T91DNO

Žena

1

1:19:38

    4

  60

Mujanović Amela

T91CMN

Žena

1

1:26:10

 

  56

Selimović Zirajeta

T91AVW

Žena

Odustala

 

 

 

 

 

 

 

 

    1

113

Omerbego. Ademir

T91ECE

Junior

2

1:24:05

    2

  85

Sejdinović Sanjin

T91AVW

Junior

2

1:24:22

    3

  61

Hajder Amer

T91EZC

Junior

2

1:29:17

    4

  62

Tahmiščija Amir

T91EZC

Junior

1

1:14:10

    5

  53

Bećirović Sabrija

T91CMN

Junior

1

1:29:40

 

 

 

 

 

 

 

    1

  57

Tahmiščija Edber

T91EZC

Senior

5

0:54:20

    2

  58

Ahmić Nermin

T91EZC

Senior

5

0:56:10

    3

106

Hasić Behad

T91ESP

Senior

5

1:03:35

    4

  93

Mandžuka Amir

T91EXY

Senior

5

1:17:39

    5

  75

Ćurić Amel

T91DNO

Senior

5

1:25:06

 

 

 

 

 

 

 

    1

 88

Đuzdanović Muha.

T91AVW

St. senior

4

1:22:05

    2

 77

Čeljo Nedim

T91DNO

St. senior

3

1:24:06

    3

 66

Terzić Uzeir

T91FDE

St. senior

2

1:22:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klupski plasman IV šampionata BiH u amaterskoj radiogoniometriji

Radio klub

 

Broj predajnika

Ukupno vrijeme

 

 

 

 

T91EZC

RK Zenica

16

6:57:42

T91DNO

RK Gračanica

14

8:18:55

T91AVW

RK Tuzla

  8

4:15:17

T91EXY

RK Sarajevo

  7

2:37:07

T91CMN

RK Zavidovići

  6

3:33:51

 

Zajednička slika zeničkih radio amatera na 4. DRŽAVNOM PRVENSTU U ARG-u TEŠANJ '99

Stoje: Sejmen Sejad T96Z, Makivić Luka T94C, Vasić Slavoljub T94N, Kondić Jasmin, Ahmić Nermin. Tahmisčija Edber T95DTE, Hodžić Mensur T94M, Jaganjac Kenan, Jaganjac Amir T95O, Jaganjac Amar

Ćuće: Makivić Naila T92SMN, Vasić Maja T95LLI, Hajder Amer T95NER, Tahmiščija Amir, Udovičić Mario, Tahmiščija Amira, Hadžijaj Mustafa T92M  

 

Prvi red: Vasić Maja - T95LLI, Hajder Amer T95NER, Udovičić Mario, Tahmiščija Amira, Hodžić Mensur - T94M                

Drugi red: Ahmić Nermin, Tahmiščija Edber - T95DTE,  Tahmiščija Amir  

 

Trenutak pozivanja T91EZC da preuzme nagradu za osvojeno 1. mjesto u ekipnoj konkurenciji

 

 

 Vasić Maja T95LLI, preuzima nagradu za osovjeno 1. mjesto u klubskoj kategoriji  

 

Tahmiščija Edber T95DTE, preuzima nagradu za osvojeno 1. mjesto u kategoriji st.seniori

 

 

Na Regionalnom prvenstvu Evrope, Afrike i Zapadne azije učestvovaće i bosanskohercegovački radio-amateri

U HRVATSKOJ SA DEVET TAKMIČARA

Radio amateri BiH, čiji uspjesi su za vrijeme i poslije rata poznati Bosni i Hercegovini, ali i inostranoj javnosti, ovih dana će još jednom, na međunarodnoj sceni, pokušati osvjetlati obraz naše države. Naime, na regionalnom šampionatu Evrope, Afrike i zapadne Azije, koje se održava od 09. do 12. Septembra u Hrvatskoj, boje BiH u disciplini radio-goniometrisanja, branit će devet takmičara.

Selektor reprezentacije – Asocijacije Radio Amatera BiH, Sejmen Sejad u Hrvatsku će voditi ove reprezentativce:

Vasić Maja, Čeljo Azra, Ahmić Nermin, Hasić Behad, Tahmiščija Edber, Čeljo Nedim, Đuzdanović Muhamed, Šuša Sead i  Hodžić Mensur. Vođstvo puta činiće selektor Sejmen Sejad i trener ekipe Krdžalić Almas.  

 

 

 

REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE NA DVANAESTOM ARG ŠAMPIONATU 1. REGIONA IARU 

ZADOVOLJSTVO U GRADU ČUDESA I LEGENDI

Nakon 9 godina odsustvovanja sa međunarodnih takmičenja, ekipa Bosne i Hercegovine ostvarila solidan plasman među 22 reprezentacije iz Regiona  1.  IARU.

Nastup naše državne reprezentacije u amaterskoj radiogoniometriji na dvanaestom ARDF šampionatu  1. Regiona  IARU, realizovan je uz finansijsku pomoć ''SOROŠ'' fondacije i organizaciono logističku podršku predsjednika i potpredsjednika Asocijacije radioamatera Bosne i Hercegovine kao i Kancelarije ARA BiH.

Reprezentaciju su sačinjavali:

ŽENE

 1. Vasić Maja                  T95LLI          - Zenica
 2. Čeljo Azra                                            - Gračanica  

SENIORI  

 1. Ahmić Nermin              T91EZC        - Zenica

 2. Hasić Behad                   T94QP           - Stjepan polje

STARIJI SENIORI

 1. Tahmiščija Edber         T95DTE        - Zenica

 2. Čeljo Nedim                  T94G             - Gračanica

 3. Đuzdanović Muhamed    T92D             - Tuzla

VETERANI

 1. Hodžić Mensur         T94M               - Zenica
 2. Šuša Sead                   T94WB            - Gračanica

 

VODSTVO PUTA

 1. Sejmen Sejad             T96Z                Selektor i vođa puta   - Zenica
 2. Krdžalić Almas             T91W              Trener ekipe                   - Sarajevo  

   

BiH reprezentacija

Hodžić Mensur T94M, Ahmić Nermin, Hasić Behad, Vasić Maja T95LLI, Šuša Sead, Čeljo Azra, Tahmiščija Edber T95DTE, Krdžalić Almas, Đuzdanović Muhamed, Sejmen Sejad T96Z

 

Poslije devet godina …

Ne nadajući se čudima niti nekom posebnom plasmanu stigli smo u Ludbreg, grad čudesa i legendi čije je ime istoričar zapisao još davne 1776. godine, grad koji nas je ''osvojio'' već po samom dolasku. Svakako da smo i mi, članovi i rukovodstvo reprezentacije Bosne i Hercegovine, izazvali posebnu pozornost među već pristiglim ekipama jer smo se nakon devet godina konačno pojavili na mjestu koje bi se moglo nazvati svjetskom scenom radiogoniometrije. Prvi, uglavnom suzdržani i s nevjericom primljeni susreti otkravili su lagano i atmosferu i kontakte pa je vrlo brzo ''prelistano'' ono što je prošlo, ono što smo i kako smo preživjeli. Ceremoniji svečanog otvaranja prisustvovala je naša kompletna reprezentacija , odjevena u istovjetne trenerke , sa zastavom Bosne i Hercegovine koju je nosio Nermin Ahmić.

Zemlje kao što su Češka, Poljska, Rusija, Ukrajina, Mađarska, Njemačka, Hrvatska, Slovenija i još neke na ovo prvenstvo su poslale svoje najjače sastave u svim kategorijama i bile zastupljene sa po tri takmičara. Na taj način su imali bolje uslove za ostvarivanje visokih ekipnih plasmana, jer se zbirno boduje rezultat dvojice najuspješnijih. Navedene zemlje su u Varaždinske Toplice uputile po 20 članova ekipe, što ne iznenađuje s obzirom na rezultate sa ranijih prvenstava i status ARG –a kao sportske discipline u tim zemljema.

Doputovali smo na sam dan otvaranja Šampionata kako bismo uštedjeli jedan pansion što na najbolji način ilustruje materijalno stanje ekspedicije od ukupno 11 članova. Izgubili smo tako mogućnost da pratimo takmičenje za slijepe, ali i propustili zvanični trening. No pošto ''nužda zakon mijenja'' morali smo i to učiniti. Kroz brojne kontakte sa članovima drugih reprezentacija, doznali smo mnogo interesantnih pojedinosti o kontinuitetu, kvalitetu, statusu, finansiranju, logistici i oganizaciji ARG u drugim zemljama što je donekle popunilo 9 godišnju prazninu u našim saznanjima. Najveći napredak u svakom pogledu su ostvarile već navedene zemlje pa ne iznenađuje ni podatak da je reprezentacija Češke imala na raspolaganju oko 80.000 DEM za organizaciju priprema, a pored ostale opreme rapolaže sa dva nova VW kombija za svoje potrebe. S obzirom na najmanje jezičkih prepreka, često smo razmjenjivali mišljenja sa vođstvom reprezentacija Slovenije i Hrvatske, prije svih sa Onič Jožom - S51T, Željkom Ulipom – 9A2EY, Francom Žankarom – S57CT i Ivom Jerebom – S57AL koji je 1984 godine na našem Igmanu osvojio srebrnu medalju na 3. Svjetskom prvenstvu.

Svi članovi reprezentacije Bosne i Hercegovine, tokom puta, boravka i takmičenja su ispoljili visok stepen odgovornosti i dostojanstva u predstavljanju svoje zemlje, kao i primjernu disciplinu tokom odvijanja takmičenja i zajedničkih dogovora o tehnici i taktici pred svako takmičenje. Sve izneseno, kao i rezultat koji su postignuti ne bi bili mogući bez pomoći koju su nam pružili u toku priprema i odlaska na takmičenje: ''Soroš'' fondacija; Pax christi; ''Mibo trading'' i opština Zenica, kao i medijske kuće koje su pratile naš odlazak: RTV BiH; RTV Zenica; Radio BiH; Zetel; Radio Beta; Večernje novine i dr.

Rezultati koji su postignuti zadivljuju, posebno od ekipa koje su imale kvalitetne pripreme (Češka, Poljska, Rusija i dr.) ali ni rezultati naših takmičara nisu za potcijeniti. Pri analizi treba imati u vidu da su pripreme naše ekipe bile organizovane na dva mjesta u toku jednog dana, da je najmlađi goniometar kojim smo raspolagali star 15 godina itd.  

REZULTATI TAKMIČENJA

(ovdje će mo samo navesti rezultate naših takmičara)  

144 MHz POJEDINAČNO                             3,5 MHz POJEDINAČNO

 

Stariji seniori:                                                    Stariji seniori:

15. Čeljo Nedim                                               20. Tahmiščija Edber            

21. Đuzdanović Muhamed                                39. Đuzdanović muhamed        

 

Seniori:                                                             Seniori:

42. Hasić Behad                                               31. Hasić Behad                      

                                                                         45. Ahmić Nermin

 

Veterani:                                                          Veterani:   

15. Šuša Sead                                                  13. Hodžić Mensur

                                                                        16. Šuša Sead                    

 

Žene:                                                                Žene:

28. Vasić Maja                                               33. Čeljo Azra

                                                                        34. Vasić Maja       

 

144 MHz - ekipno:                                          3,5 MHz - ekipno

 

Stariji seniori:                                                    Stariji seniori:

8. Bosna i Hercegovina                                     12. Bosna i Hercegovina

                                                                        Seniori:

                                                                        14. Bosna i Hercegovina

                                                                        Veterani:

                                                                        4. Bosna i Hercegovina

                                                                        Žene:

                                                                        13. Bosna i Hercegovina          

   

Jesenji ARG KUP ''Tuzla '99''

U organizaciji Radio kluba ''Tuzla'', T91AVW, a na osnovu preporuke predsjedništva ARA BiH o organizovanju što više ARG takmičenja tokom godine zbog odabiranja najspremnijih kandidata za državnu ARG reprezentaciju u okolini Tuzle na lokalitetu sela Breške koje se nalazi na padinama planine Majevice održan je Jesenji ARG kup ''Tuzla '99''. Za ovo takmičenje se prijavilo 39 takmičara, a na startu se pojavilo njih 35. Među njima su bili i članovi naše reprezentacije koji su nas predstavljali na ARG šampionatu 1. regiona IARU.

Ocjena takmičarske komisije je da je takmičenje organizovano uspješno i da je ispunilo svoju svrhu. Pomoć ispred ARA BiH u realizaciji su pružili: Almas Krdžalić, T91W i Mustafa Hadžijaj, T92M. Elektronsku obradu podataka je uradio Tomo Murat T92T.  

 

 

 

                                              Hadžijaj Mustafa T92M

 

 

                                                  Hadžijaj Mustafa T92M

 

 

                          Hadžijaj Mustafa T92M                Hodžić Mensur T94M

 

 

Rezultati jesenjeg ARG KUP ''Tuzla '99''

T91EZC 

   Mjesto     Startni                    Prezime i ime                    Kategorija        TX       Vrijeme

                     broj

     6.              56                      Udovičić Mario                 Ml. Junior          0         1:06:00

     2.              90                      Tahmiščija Amir                Junior                 2         0:41:45

     5.              06                      Ahmić Nermin                  Seniori                4         1:05:30

     2.              19                      Tahmiščija Edber              St. seniori           2         1:29:35

     3.              30                      Vasić Maja                       Žene                  2         1:08:25

     2.              76                      Hodžić Mensur                 Veterani             3         1:34:60

   

Sljedeća stranica >>>