Strona główna
Sprzęt i galeria
Historia
Packet Radio
SR7NWK
SR7WXF
SR7WXP
SR7KE

Download Opera


Historia PR w Kielcach

                    Początki Packet Radio w Kielcach sięgają wczesnych lat 90-ych, kiedy jeszcze praca na packet radio wymagała specjalnego zezwolenia wydanego przez PAR. Początkowo Marek SP7DQR uruchomił w domu BBS FBB pod znakiem swojego klubu rodzinnego SP7YAU, w międzyczasie skonstruował także wiele znanych urzadzeń (m.in. modemy baycom, tnc, karty uscc), które były wykorzystane na węzłach, oraz u dziesiątek radioamatorow z całej SP. Kielecki BBS otrzymał licencję ze znakiem SR7BKI w wakacje 1994r. Początkowo wymiana poczty odbywała się sporadycznie z SR7BBS z Radomia na QRG user (wtedy jeszcze 144.650 MHz) za pomocą stacji pośrednich. W międzyczasie zaczęła działać bramka pod znakiem SP7YCE. Problem wymiany poczty, jak i kontaktu ze światem planowano rozwiązać na kilka sposobów, jednakże szansą okazało sie dopiero powstanie węzła SR7DBE w Bełchatowie. Ponieważ próby utworzenia węzła na Świętym Krzyżu spełzły na niczym, ze względu na znaczne natężenie pola, postanowiono przenieść węzeł oraz BBS SR7BKI w najwyższy punkt Kielc. Z SR7BKI można było się połączyć z SR7DBE i dalej do SR6DOP i SR7DLD oraz oczywiście do SR7BBS via Starachowice SR7DST (SP7PFD). Zasięg usera węzła (przeniesionego na 144.950) był już ponadwojewódzki. W 2000 grupa w składzie SQ7FGH, SQ7FPQ i SP7MOA postanowiła reaktywować kielecką bramkę. Po otrzymaniu zezwolenia prowizorycznie uruchomiono bramke SR7DKI-5 pod j-nosem (QRG user 144.900), docelowo planowano uruchomić całość pod linuxem, ale z braku czasu naszego lokalnego speca do tego nie doszło. Poźniej utworzony został węzeł flexnet SR7DKI, połączony linkiem radiowym z SR7BKI. Przeprowadzone były także próby z DX-Clustrem SR7DXC, jednak ze względu na posiadane oprogramowanie system działał niestabilnie i nie odpowiadał potencjalnym użytkownikom. Następnie Krzysiek SP7MFR uruchomił jnosa SR7DST-5 i powstał 1 link tcp/ip w SP7. Zrekonfigurowano wkrótce bramkę - przełączając user do węzła, co odciążyło bramkę i umożliwiło uruchomienie linków axip. W 2001 i 2002 nastąpiła modernizacja SR7BKI. Zmieniono wieszający się komputer węzła z 386 na 486 i tak samo BBS-a, dzięki SQ7HQV całość była ustawiona na przestronnym regale. Uporządkowano kable, opisano złącza. Przeprowadzono także próby z linkiem do Starachowic z prędkościa 2400 bps, jednakże ze względu na awarię karty USCC link ponownie pracował 1200 bps.                                           

            Operatorem kieleckich przemienników cyfrowych od 2000 był Kielecki Klub Krótkofalowców SP7PIA. Węzeł SR7BKI pracował w oparciu o modemy i kartę USCC konstrukcji Marka SP7DQR, który również przystosował i/o-ki, żeby RS-y pracowały na większej ilości przerwań. Planowane zwiększenie prędkości linków i portów user oraz utworzenie userów na 70 cm w czasie nie zostały zrealizowane ze względu na zbyt małą ilość użytkowników i znaczne koszty. Prowadzone były próby z DX-Clustrem SR7DXC w Kielcach. Planowano też przebudowa bramki - miała pracować pod linuxem, usługi: iprouter, xnet i dxnet lub dx-spider. SR7BKI zostało przeniesione do nowego pomieszczenia dnia 29.12.2004, natomiast dnia 8.01.2005 została zainstalowana antena do aprs - specjalne podziękowania dla Marka SP7IFX. SR7BKI było dostępne także na 433.750. Link do SR7DBE jest wyłączony z racji problemów i braku sprzętu w Bełchatowie. Digi aprs pracował  oczywiście na 144.800 w oparciu o DigiNeda i TRX Bosch KF161 - jego zasięg to 50-80km w zależności od kierunku - wykorzystano antenę 3x5/8, a user 144.950 przełączono do anteny planowanej na aprs. Stacje w pobliżu SR7BKI-15. Uruchomiony został digi aprs w Jędrzejowie -  początkowo  uidigi + Bosch KF161 - znak SR7NWK, QRG: 144.800. Niestety wiosną 2006 ząb czasu uszkodził antenę 3x5/8 i konieczna była wymiana. PZK nie dofinansowało zakupu i końcem roku 2006 została zainstalowana antena typu "pałka" zrekonstruowana z własnych środków i z uchwytem dorobionym we własnym zakresie, w 2009 uruchomiono dodatkowy port digineda na QRG 433.800. 20 kwietnia 2007 uruchomiona została stacja pogodowa SR7WXP - QRG 144.800 - stan pogody. 9 lipca została uruchomiona kolejna stacja pogodowa - SR7WXF w Woli Kopcowej w pobliżu zalewu w Cedzynie, dzięki SP7VMS i SP7GBF.

            Niestety wiosną 2012 ze względu na decyzję właściciela obiektu anteny i sprzęt SR7BKI zostały zdemontowane. Nadal czynne pozostają stacje SR7NWK i SR7WXP.

         
                   Podziękowania dla: SP7DQR, SP7GXK, SP7IFX, SQ7HQV, SP7SP, SQ7FPQ, SP7VLL, SP7HAA, SP7MFR, SQ7EQH, SP7WQM, SQ7FGH, SP6FIG, SP7CBG, SP7WQM, SP2JMR, SP1XNQ, SP7GBF, SP7VUG, SP9SPW, SP6BBE, SQ7FPC, SQ5DCP, SP7WQV, SP7MTU, SP7NMX, SP7240KI, SQ7BQO, SP7UPM.

                  
                                                                              kontakt:
                                                                              bbs:     [email protected]
                                                                                                  
KopertaNapisz do mnie

Ostatnia aktualizacja 15.05.2012