SR6DJG

 

Wstęp

Węzeł Packet Radio SR6DJG jest prowadzony i finansowany od wielu lat przez Sudecki Oddział Terenowy PZK. Korzystamy z gościny Lotniska Aeroklubu Jeleniogórskiego, które udostępnia pomieszczenie i dach hotelu na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim (lokator JO70VW). Węzeł SR6DJG jest węzłem głównym dla Jeleniej Góry i okolic. Współpracuje z węzłem pomocniczym SR6DJC.
Staramy się rozszerzyć zakres świadczonych usług. Sporo wysiłku poświęciliśmy na uruchomienie usług TCPIP, ponieważ sądzimy że są one naturalnym rozwinięciem tradycyjnych technik Packet Radio i stanowią szansę dalszego rozwoju. W maju 2005 r usprawniliśmy dostęp do informacji DX.

USŁUGI PACKET RADIO

 

USŁUGI TCPIP (SR6DJG-5)

Węzeł przyjmuje połączenia TCPIP jako stacja o znaku SR6DJG-5 o adresie IP: 44.165.106.13 (jelenia.ampr.org). Przjęliśmy, że rórnież nasi użytkownicy uruchamiają połączenia TCPIP pod znakiem z rozszerzeniem "-5". Do połączeń tego typu zalecamy użytkownikom oprogramowanie FlexNet IP 32-bity. Działa ono w systemie Windows od wersji 98 do XP. Niestety aktualnie pakiet nie zawiera sterownika do modemu typu "Baycom". Posiadacze TNC mogą łatwo uruchomić połączenia TCPIP w oparciu o pakiet FlexNet IP. Pakiet zawiera sterownik do karty dźwiękowej, ale nie mieliśmy dotychczas okazji wypróbować skuteczności tego rozwiazania. Mamy natomiast pozytywne doświadczenia z użyciem karty dzwiękowej jako modemu w systemie Linux.
Bliższe informacje o instalacji i konfiguracji pakietu znajdują sie tu.

Uwagi

BBS oparty na programie FBB nie jest przyjazny dla użytkowników wyposażonych w prosty program terminalowy. Polecamy zastosowanie jednego z nowoczesnych programów działających w systemie Windows. W większości stosujemy WinPack 6.80, który wyręcza użytkownika z wielu żmudnych czynności. Znakomicie sprawdza się współpracując z TNC. W połączeniu z emulatorem AGWPE zadowala się prostym modemem typu "Baycom", a nawet zwykłą kartą dźwiękową.

Zapraszamy do korzystania z węzła Packet Radio w Jeleniej Górze. W przypadku pytań korespodencję prosimy kierować do operatorów: SP6CRT i SP6QKJ. Użytkowników Packet Radio prosimy o korespondencję na SR6DJG#JG.POL.EU.
Będziemy rozbudować stronę internetową.

 

SP6CRT 2005 r