Spis treści

„Antoś”

„Antoś” - z mojej wyobraźni!

 „Antoś” -  to młodszy brat „Antka”, transceiver QRP skonstruowany przez tego samego konstruktora – p. Andrzeja  SP5AHT, znanego wśród polskich krótkofalowców konstruktora i autora wielu publikacji książkowych o tematyce krótkofalarskiej. Zaprojektowany na pasmo 80 m do pracy emisją SSB, w układzie zbliżonym do Antka, lecz nieco zmodyfikowany w celu łatwiejszego uruchomienia niż jego starszy brat.

Zasadnicze różnice polegają na:

Na bazie płytki prototypowej transceivera udostępnionej przez konstruktora  i na Jego  prośbę miałem zaszczyt zbudować i uruchomić wersję prototypową tego urządzenia pracującą w paśmie 80m, a uwagi jakie mi się nasunęły podczas realizacji projektu przekazałem już konstruktorowi, co mam nadzieję ułatwi innym kolegom krótkofalowcom budowę i uruchamianie tego urządzenia.

W uruchamianym prototypie obwody pasmowe LC odbiornika i filtr pasmowy dreiver'a nadajnika wykonałem na okrągłych rdzeniach pierścieniowych Amidon T37-2 (czerwony), dławiki również nawinąłem na rdzeniach okrągłych, natomiast filtr wyjściowy nadajnika stanowią cewki bez rdzeni - powietrzne.

Uzyskane parametry radiowe to:

Nie mogę jeszcze udostępnić schematu TRx_a, ponieważ ten opublikowany zostanie przez konstruktora prawdopodobnie w jednym z najbliższych numerów któregoś z czasopism technicznych AVT po uwzględnieniu uwag i naniesieniu niezbędnych poprawek na płytce drukowanej w wyniku wniesionych zmian. Wiadomym mi jest fakt że wersję prototypową uruchamiało niezależnie od siebie trzech krótkofalowców, także konstruktor, uwagi końcowe będą więc sumą wszystkich uruchomień, i wybrane zostaną przez konstruktora w końcowej realizacji tego projektu. Spodziewam się więc że konstrukcja finalna będzie łatwiejsza w uruchomieniu i bardziej powtarzalna od swego "starszego brata - Antka". Konstruktorowi życzę dalszych pomysłów w konstruowaniu i zadowolenia z tego co robi!

Widok zmontowanej i uruchomionej płytki prototypowej,

 

i w obudowie,

ps: informację o tej konstrukcji umieściłem za zgodą konstruktora, sp5aht - tnx!