Back
<<

BorderLand

Home
>>

image055

 

Introduction
Introductie
On these web-pages I show pictures of my humble photo collection concerning:
borders, boundary markers, extremities, geographical markers etc.
In most cases only objects that I myself have visited are reported.
In this way we will travel along all kind of interesting borders.
I have added extra information as much as possible, sometimes external links are available.

Op deze website toon ik foto’s van mijn bescheiden collectie over grenzen, grenspalen, extremiteiten, meetpunten enz. Eigenlijk worden alleen objecten getoond die ik zelf heb bezocht.
Op deze wijze reizen we langs allerlei interessante grenzen.
Er is zo veel mogelijk extra informatie toegevoegd, soms zijn externe links beschikbaar.


Borders

Grenzen
All objects are sorted in ascending scale of the geographical entity
:
Alle objecten zijn in volgorde van geografische omvang opgenomen.

Local

Provincial

National

European

Global

>> Choose one of the links to travel further
Kies een van de links om verder te reizen.

Links
Here
are some links I find of interest (some of them concern myself).
Hier vind je links die ik de moeite waard vind (sommige betreffen mijzelf)

Geodetic Points

Meetpunten
Here is a little collection of geodetic points. Text only in Dutch.
Een verzameling meetpunten, alleen in het Nederlands

Updates
Here you can find the update history of this website.
Dit is de historie van alle updates.

Email

Do you want to contact me, Harry ten Veen?

Email me!.

Wil je contact met me opnemen? Stuur een email.

Enjoy your journey; I have!!
Geniet van je reis, ik deed dat wel in elk geval!

The border of Austria/Germany (AT/DE).

My feet are in Kleinwalsertal, Austria, which is subject to German customs.
There you used to pay Austrian stamps in German currency!

The other side is
Bayern (Bavaria), Germany.

You can only travel from Austria to Kleinwalsertal through Germany.
1990-08-12

De grens Oostenrijk/Duitsland

(AT/DE)

 

Mijn voeten staan in het Kleinwalsertal, Oostenrijk, waar Duitse douane regels gelden.
Hier betaalde je vroeger de Oostenrijkse postzegels met Duits geld.

De andere kant is Beieren, Duistland.

Je kunt alleen van Oostenrijk naar het Kleinwalsertal reizen via Duitsland.

 

Top
^