We would like to know Your Opinion concerning this Page. We appreciate it if you want to fill in the MiniPoll after reading this Page. Click the Counter below.To remove, click here

EQUIPMENT

The following equipment has been used during the ATV flights.


ATV / AIR TRANSMITTERS HOME MADE

ATV / AIR Transmitter 1 ATV / AIR Transmitter 2


Home made
ATV / AIR transmitter 1. Two analogue level meters (audio and video ) included.


Home made
ATV / AIR transmitter 2. On top you see the TV modulator unit with removed cap.

ATV / AIR Transmitter 2, Front
ATV / AIR Transmitter 2, Back, Click for Detailed View

Transmitter 2, front. Assembled with miniature LED's, switches and a precise SMA chassis part.

Transmitter 2, back. Good to see, left, a part of the soldered small SMA chassis part.

ANTENNA'S HOME MADE

Antenna 1 Antenna 2
HOME MADE 1200 MHz ATV / AIR ANTENNA'S : MODIFIED DESIGN

This type of coaxial system antenna has been used during the ATV AIR / 6 and ATV AIR / 7 flights and proved a lot of success. These antenna's ( all home made ) are very small. It is very easy to change the polarization if needed.


SPECIAL ATV AMPLIFIERS HOME MADE

Amp 2 Space Amp 4 Space
HOME MADE 1200 MHz ATV / AIR POWER AMPS : MODIFIED DESIGN

These home made 20 watt ATV transmitters are very compact ( also see below, the bottom picture with transmitter 2 ) and robust. Useable in satellites, even LEO's hi ..... In that case, ofcourse, the N chassis parts and heatsinks are replaced by other ones.

By the way, the power amps showed above, never used / AIR, were not needed. The applied very low power during the flights delivered excellent results.

Below some more pictures of an ATV power amp, specially made for AIR applications. It can also function in SPACE ( in orbit ). Remark : if using such a heatsink as on the picture , the allowed output power increases maximal 16 dB .....

Amp 1, without C

 

Without heatsink : a very low power output ..... AMB temperature 290 K.

WITHOUT HEATSINK, MAX POWER OUTPUT 0.5 WATT, -3 DBW

 

With heatsink : maximal efficiency. AMB temperature 290 K.

HEATSINK INCLUDED, MAX POWER OUTPUT 20 WATT, +13 DBW

Amp 3, with C
Comparing Transmitter 2 and Power Amp


Rather easy to compare module sizes now .....

ATV POWER AMPLIFIER NEAR TRANSMITTER 2

120 K PACKET / AIR STATION HOME MADE

120 K ax25 / AIR, complete
Home made 120 k ax25 packetradio / AIR station ( complete ). On the
picture you can see the station placed near an old Commodore 64.

GPS AIR UNITS

Garmin GPS III Pilot

This GPS has been used to follow the desired track accurately. It is a small handheld-sized Garmin GPS III Pilot, which is specifically designed for aviation purposes.

Because it automatically logs its position with certain intervals during the flight, we were able to download the followed track to a PC and draw it for later analysis with the help of mapping software like OziExplorer or MapSource.

Garmin GPSMAP 196

On our next ATV flight, we shall use this new Garmin GPSMAP 196.This unit has a larger screen and contains a more detailed basemap then the previous one.GPSMAP 196
Air Navigation Unit


Garmin unit, fasten seatbelts .....


Modern standard navigation unit.


Cockpit instruments Piper Warrior II

Most instruments of the Piper Warrior II, right ( a little bit difficult
to see ) a part of the navigation unit shown above.

DUTCH TEXT

TOEGEPASTE ATV - AIR EQUIPMENTS

Om vanuit de lucht een beeldje te kunnen zetten vond ik dat er toch wel degelijke ( mechanisch solide ) en compacte apparatuur gebruikt moest kunnen worden.
Een en ander zo veilig mogelijk. Ook het vermogen zou zeer laag moeten zijn wat bovendien het voordeel heeft dat een grondstation zeer gericht moet kunnen werken met de antennes, waardoor erg interessante conclusies te trekken zijn, temeer ook in verband met het gebruik van GPS.

Door Jean PE1HVF werd ik eerder al geattendeerd op een ontwerp van DD3XE ( PLL locked FM ATV 1.2 GHz TX ).
Dit werd beschreven in ELECTRON AUGUSTUS 1989 bl 408 - 411 door P. F. Veldkamp PA0SON. Deze combinatie ( stuurzender en eventueel modulator ) vond ik ideaal voor de proef, compact en robuust te bouwen, bovendien laag stroomverbruik en HF QRP.

De stuurzender is PLL locked met de SP5060 van Plessy en levert circa 10 tot 15 mW.

De afmetingen van de twee modulen zijn elk in de grootte orde van een pakje sigaretten.
Alles werd gebouwd op epoxy print enkelzijdig koper/verzilverd ( behalve de VCO print : dubbelzijdig ) en in standaard blik dat vervolgens in een passende behuizing geplaatst kon worden.


ENIGE ( KLEINE ) VERANDERINGEN ( STUURZENDER )

  1. Doorvoer aan de onderzijde waardoor zeer korte verbinding van 47P - 4K7 - 4K7 naar S1 ( BB221 ).
  2. Doorvoer aan de onderzijde ca 2000 PF met een ferriet kraal ( F.P. ) voor voeding van VCO en MSA.
  3. Weerstand ca 200 OHM 1 W ( tegen tussenschotje gemonteerd voor een stabieler temperatuur verloop ). Aan deze weerstand is nog een smoorspoeltje toegevoegd.

Bij 13.8 VOLT ca 150 mA VCO 8.5 VOLT 0.8 VOLT HF output.

Voor iets meer power ( ca 200 mW specifiek ) kon nog een 23 cm mixer worden toegevoegd ( DD9DO ) en opnieuw werd mijn aandacht hierop gericht door PE1HVF die hier eerder mee geëxperimenteerd/gewerkt had hi.
Het maximaal haalbare niveau was 500 mW en in dit geval ca 150 mW continue, het werkte uitstekend.


PREAMP

Een pre-amp is altijd nuttig, ook om te monitoren, dus tevens er een gebouwd, MGF 1302 en twee maal marretje 11 ..... Beschreven in alweer ELECTRON JULI bl 384 en verder.


LOW POWER EN DE RELATIE TOT HET GRONDSTATION

In verband met het feit dat het hier ATV/AIR betrof vanuit PIPER WARRIOR toestellen werd er qrp gewerkt waardoor grondstations goed uitgerust moesten zijn ( pre-amps, schotel antennes etcetera ).

Een Piper Warrior is een laagdekker ( vliegt erg fijn ! ) met de mogelijkheid om vier personen te kunnen vervoeren, is echter slechts met een enkele deur uitgerust, en zeker niet geschikt om met minder veilige, weinig handzame of QRO apparatuur allerlei experimenten te gaan uitvoeren !
Bepaalde defecten aan ( on ) aangepaste apparatuur kunnen tijdens het vliegen een ramp veroorzaken.
Piper Warrior : zie ook elders voor enige info.


VOORBEREIDEN EN TESTEN

Men moet altijd terdege rekening houden met zogeheten ongewenste beïnvloedingen en een en ander ook daadwerkelijk uit testen ( op de grond hi ).
Zo bleek bijvoorbeeld dat een GSM toestel behoorlijk ongewenste effecten kon veroorzaken in de aanwijzing van enige vlieginstrumenten !
Alle toegepaste ATV equipments echter veroorzaakten 0 % storing hi. De reden daarvan is, los van de genomen voorzorgsmaatregelen, dat de apparatuur in de 23 centimeter band werkte.
Beïnvloedingen ten gevolge van harmonischen waren dus niet van toepassing hier.
Overigens zijn een terdege kennis van onder meer de vlieginstrumenten ( en de eventueel daarbij behorende frequenties : COM - VOR - ILS etcetera ) naar mijn mening bij dit soort tests een absolute noodzakelijkheid !
Zomaar even iets uitproberen mag beslist niet voorkomen.


GPS TOEPASSINGEN

Vanwege de erg lage vermogens ( bijvoorbeeld 10 mW in de home made AIR antenne ) moest een grondstation dus zeer nauwkeurig zijn antennes kunnen richten ( liefst ook met een elevatie mogelijkheid ).
Een suggestie is dan bijvoorbeeld :
de GPS coördinaten via "AX25" packet APRS naar een grondstation zenden, na bewerking ervan deze verder sturen naar een website/page waar dan steeds de exacte positie van het vliegend object te zien is.
Eventueel verder aangepaste data kunnen dienen om de antennes van het grondstation automatisch uit te richten ( satellite track toestand ).


SLOT : GEEN TOETERS EN BELLEN

Geen toeters en bellen, alleen dat wat echt nodig was mee de lucht ingenomen, de twee meters op de grotere behuizing waren er voor de noodzakelijke informatie met betrekking tot het audio en video level ( op wat grotere hoogte treft men overigens vaak opmerkelijk meer licht aan ! ).
Verder onder meer LED aanduidingen voor bijvoorbeeld de stroomvoorziening ( LOBAT ) etcetera.
In de grote behuizing konden steeds de dan noodzakelijke modulen meegenomen worden.
De voeding kon geregeld worden vanuit de camera accu of aparte veiligheids accu's ( uiteraard sealed en geschikt voor de luchtvaart ).
Aan zekeringen was ook al geen gebrek hi, maar ze waren niet nodig tijdens het vliegen .....


DANK

Dank aan Jean PE1HVF voor de nice talks en technische QSO in de avonduren op 145.400 MHz met betrekking tot dit project wat betreft de theorie, werking en bouw.

Ook dank aan de collega zendamateurs ( in het bijzonder PA0DSZ ) van de locale ATV rondes voor hun medewerking bij het testen.

Verder dank aan Betsy Janssen ( buurvrouw en gezagvoerder ) en Frank Vergoossen ( collega radio zendamateur PA3ELB nu PA1Y en gezagvoerder ) voor hun inbreng, medewerking, de gegeven toestemmingen en het uitstekend vliegen ( uitvoeren van de opdrachten : koersen etcetera ) !

Tot slot dank aan allen die aan het project meewerkten maar hier niet genoemd zijn !