Dit is de infopagina van de Project Groep PG.540!
This page is in Dutch.
So not in Russian.
 (
Эта страница отсутствует на русском языке)

Op deze pagina is algemene info the vinden over onze Project Groep.
De pagina is tevens bedoeld als mededelingenbord van onze Vijfveertigdeelnemers

For the non Dutch readers:

If you seek detailed backgrounds of our Project Group PG.540 in English, please don't try to understand the text on this page. Via this link you get the information in an understandable language.

Hans, PA0SNY

Radio (zend)amateurs komen samen in groepen. Al betreft het een hobby die zeer goed individueel kan worden uitgeoefend, er zal altijd behoefte bestaan om informatie met elkaar te delen. Vanaf 1981 werden er lokaal wat initiatieven ontplooid (MARCset ombouw) waardoor radioamateurs uit Haarlem en omgeving bijeen kwamen, los van een verenigingsverband met VERON of VRZA. Hoewel de meesten nog steeds lid zijn van zo'n vereniging, werd er in 1982 een lokatie gezocht en gevonden om bij elkaar te komen.

En sinds april 1982 vormen wij een entiteit zonder verenigingsverband. Nog steeds komen wij (normaalgesproken) om de 14 dagen op vrijdagavond bij elkaar van september tot juni. Wij resideren in een portacabin op het terrein van Scouting De Buffalo's in ZandvoortBerichten voor de groepsleden

Seizoen 41 is begonnen op 17 september 2021

We hebben weer PG.540 bijeenkomsten!

De bijeenkomsten voor 2022:  18 feb, 4 maart, 18 maart, 1april, 15 april (!), 29 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni en 24 juni.  Dan zomerreces.

VRIJDAG 18 februari heeft Eunice gewonnen...
De eerder aangekondigde bijeenkomst gaat niet door

Vanwege code rood in de westelijke provincies hebben we helaas moeten besluiten om de  bijeenkomst niet door te laten gaan.
40Y logo

Van Goede Vrijdag 1982 naar Goede Vrijdag 2022 loopt een spoor van 40 jaar PG.540-activiteiten. Op de 15e april (= Goede Vrijdag!) vieren we dat. De convocatie is rondgestuurd. Op Tweede Paasdag volgt een bijeenkomst voor een grotere groep aangeschreven personen, waarbij we een - soort van - tentoonstelling en wat demonstraties willen geven van deze veertig jaren Projectgroep PG.540.


Omdat we in april 1982 startten (seizoen 1) en we na de zomervakantie in september 1982 met seizoen 2 begonnen, is het seizoen van september 2020 tot juni 2021 het veertigste. Er is altijd wat verwarring, dus staat het bij deze vastgelegd op deze webpagina!

Door de jaren heen zijn er vele projecten geweest. We deden als groep (of als een deel ervan) mee met projecten die door anderen bedacht en georganiseerd waren. Maar van binnenuit werd  er ook veel georganiseerd. Eerder  noemde ik al de MARC-set: ombouw van 11 naar 10 meter door Heino PA2HKR en Eric PA2REH. Binnen een jaar had Heino een transverter naar 70 cm ontwikkeld, en op verzoek van de VERON afdeling Haarlem ook nog een transverter naar 2 meter. Maar ook op het gebied van antennes waren we goed bezig: een 2/70cm combi voor op de auto (initiatief van Jos PA3GDF) of klaverbladen voor 70cm. Maar er was meer: Radio's (Condors voor 2m, 70cm, 4m, Nokia Morbira Mobile Sets voor 70 cm, Teletrom T813 voor 2m, KF161 voor 2m)

We hebben ons ook nog bekwaamd in het Lima SDR project. Dat is voor mij helaas blijven hangen. Andere projecten betroffen Amateur Televisie op 23cm, 13cm etc. Al met al een grote diversiteit van een groep met rond de 15 aangeslotenen


In Memoriam

Arnold Peeters, PA2AAP, Silent Key

Arnold op 80-jarige leeftijd

Op 8 december 2021 is Arnold PA2AAP van ons heengegaan.
Het laatste levensjaar verliep moeizaam. Zijn vrouw overleed,
en hij brak een heup, waardoor hij lange tijd moest revalideren.

Een Markante Man, Bijzonder Mens en Radio Zendamateur, tevens medeoprichter
 van onze PG.540-groep  en crew member van het radiostation PI9KLM,
is overgegaan naar een andere dimensie.
We zullen hem missen, maar hij zal altijd met een glimlach in onze gedachten zijn,
want zijn humor was ongeëvenaard.  Over zijn toenemende vergeetachtigheid
 zei hij zelf: "Ach, mijn geheugenchip is niet nieuw meer".

Om met de gevleugelde woorden van Arnold af te sluiten:
"… Heb ik verder nog iets te melden…, nee niks eigenlijk… PA2AAP gaat stoppen met prevelementeren, is d'raf en d'ruit… gaat QRT"

Waar staat het huis van de PG.540?

DePG.540 resideert in een portacabin van Scouting
"De Buffalo's"
From the Google Earth: the locator

Leuk om te weten: dit is in de duinen die vroeger bij het Circuit van Zandvoort hoorden. In de toenmalige Panoramabocht.
Vroegere lokatie  Lokatie nu

Het terrein van de Scouting Groep is fantastisch voor Radio Amateurs. We hebben er twee masten van 7 meter neer kunnen zetten en kunnen er experimenteren met antennes tot 41 meter lengte. In december 2005 stond de eerste. Hier wat foto's met een lage resolutie, omdat de qsl.net server vroeger niet zo snel was. Wel een leuke weergave van onze samenwerking.


Wij beschikken ook over een WIKI! Veel van de nieuwere initiatieven worden daar uitgelegd. Het meest in het Nederlands. Ga eens kijken of iets je kan inspireren. De PG.540 Wiki vind je hier

Heel iets anders: kijken naar satellieten....

Ik kijk graag naar de overkomsten van ISS. iedere twee maanden is er een periode van twee weken, waar we ISS kunnen zien. In de ochtend- maar liever in de avondschemering trekt er een helder licht langs het firmament. Bij de Project Groep heb ik ze kunnen enthousiasmeren, en we staan bij gelegenheid op een duin om het spektakel te aanschouwen.

Op de website Heavens Above van Chris Peat kun je zelf zien wanneer zich dat voordoet. Vul altijd eerst je locatie in, en pas dan krijg je de details goed binnen. Veel leuke details, ook voor bijvoorbeeld Amateur Satellieten.
    
laatste update: Maart 2021

terug naar de
index page