Dit is de infopagina van de Project Groep PG.540!
This page is in Dutch.
So not in Russian.
 (
Эта страница отсутствует на русском языке)

Op deze pagina is algemene info the vinden over onze Project Groep.
De pagina is tevens bedoeld als mededelingenbord van onze Vijfveertigdeelnemers

For the non Dutch readers:

If you seek detailed backgrounds of our Project Group PG.540 in English, please don't try to understand the text on this page. Via this link you get the information in an understandable language.
Hans, PA0SNY

Radio (zend)amateurs komen samen in groepen. Al betreft het een hobby die zeer goed individueel kan worden uitgeoefend, er zal altijd behoefte bestaan om informatie met elkaar te delen. Vanaf 1981 werden er lokaal (Haarlem en omstreken) wat initiatieven ontplooid (MARCset ombouw) waardoor radioamateurs uit Haarlem en omgeving bijeen kwamen, los van een verenigingsverband met VERON of VRZA. Hoewel de meesten nog immer lid zijn van zo'n vereniging, werd er in 1982 een lokatie gezocht en gevonden om bij elkaar te komen. Nog steeds komen wij (normaalgesproken) om de 14 dagen op vrijdagavond bij elkaar van september tot juni. Wij resideren in het gebouwtje van de Heemsteedse Reddingsbrigade.

Berichten voor de groepsleden

Seizoen 43: vanaf september 2023 tot en met juni 2024


De bijeenkomsten voor 2024 (eerste helft):    12 jan, 26 jan, 9 feb, 23 feb, 8 maa, 22 maa, 5 apr, 19 apr, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 jun, 28 jun.De PG.540 resideert in Heemstede

De locatie bij de Heemsteedse Reddingsbrigade op het sportcomplex achter de Sportlaan bevalt prima!. Het einde van seizoen 42 werd afgesloten met een feestelijke BBQ. Het jaar 2023 is afgesloten met oliebollen en glühwein...

Tot ziens op de eerstvolgende bijeenkomst! Zie de data hierboven.

Hans PA0SNY            KIJK NU IN HET BLAUWE VELD (naar onder)
Hoe kom je bij ons? Rijd naar het Sportcomplex aan de Sportparklaan 16, 2103VT in Heemstede. Parkeer de
auto voor of (beter) rechts van het zwembad. Loop dan volgens de stippellijn naar het hek dat
toegang geeft tot de sportvelden. Ga naar links tot je niet verder kan, dan naar rechts.
Vlak na de skatebaan loop je het paadje naar links op tot je niet verder kan. Je bent er!


how to find us

bijna bij de RB


40Y logo
April 1982 - april 2022

Van Goede Vrijdag 1982 naar Goede Vrijdag 2022 loopt een spoor van 40 jaar PG.540-activiteiten. Op de 15e april (= Goede Vrijdag!) 2022 hebben we dat met veel (oud)gedienden gevierd.


Omdat we in april 1982 startten (seizoen 1) en we na de zomervakantie in september 1982 met seizoen 2 begonnen, is het seizoen van september 2023 tot juni 2024 het drieënveertigste. Er is altijd wat verwarring, dus staat het bij deze vastgelegd op deze webpagina!

Door de jaren heen zijn er vele projecten geweest. We deden als groep (of als een deel ervan) mee met projecten die door anderen bedacht en georganiseerd waren. Maar van binnenuit werd er ook veel georganiseerd. Eerder noemde ik al de MARC-set: ombouw van 11 naar 10 meter door Heino PA2HKR. Binnen een jaar had Heino een transverter naar 70 cm ontwikkeld, en op verzoek van de VERON afdeling Haarlem ook nog een transverter naar 2 meter. Maar ook op het gebied van antennes waren we goed bezig: een 2/70cm combi voor op de auto (initiatief van Jos PA3GDF) of klaverbladen voor 70cm. Maar er was meer: Radio's (Condors voor 2m, 70cm, 4m, Nokia Morbira Mobile Sets voor 70 cm, Teletrom T813 voor 2m, KF161 voor 2m)

We hebben ons ook nog bekwaamd in het Lima SDR project. Dat is voor mij helaas blijven hangen. Andere projecten betroffen Amateur Televisie op 23cm, 13cm etc. Al met al een grote diversiteit van een groep met rond de 15 aangeslotenenGepast aanvangen met het nieuwe jaar: op 12 januari vanaf 17h30
Zaal open om 17h00

Dan organiseren we een gezamenlijke Boerenkoolmaaltijd!
Dus niet thuis de avondhap nuttigen, maar op het PG.540-honk
We gebruiken twee antennes voor HF: een echte (2x18m35) 80m halve golf dipool, en een EndFed voor 40 t/m 10 meter, die met een spoel en wat meters draad ook op 80m te gebruiken is. Voor 2024 staat VHF/UHF op de planning.

Wij beschikken ook over een WIKI! Veel van de nieuwere initiatieven worden daar uitgelegd. Het meest in het Nederlands. Ga eens kijken of iets je kan inspireren. De PG.540 Wiki vind je hier

Heel iets anders: kijken naar satellieten....

Ik kijk graag naar de overkomsten van ISS. iedere twee maanden is er een periode van twee weken, waar we ISS kunnen zien. In de ochtend- maar liever in de avondschemering trekt er een helder licht langs het firmament. Bij de Project Groep heb ik ze kunnen enthousiasmeren, en we staan bij gelegenheid op een duin om het spektakel te aanschouwen.

Op de website Heavens Above van Chris Peat kun je zelf zien wanneer zich dat voordoet. Vul altijd eerst je locatie in, en pas dan krijg je de details goed binnen. Veel leuke details, ook voor bijvoorbeeld Amateur Satellieten.
    
laatste update: januari 2024

terug naar de
index page