APRS Digi OK2VOP-2 na bázi UI-DIGI 1.8b6

     Vzhledem k potřebě rozšíření dosahu APRS digi na jižní Moravě, bylo potřeba získat dobrou lokalitu, kterou se podařilo nalézt u Petra OK2VOP v Brně-Kohoutovicích. Jelikož digi měl být umístěn v jeho bytě, nemohl být použit systém na bázi PC, který by způsoboval hluk a měl velkou spotřebu. Proto po konzultaci s Charlym OE3KLU, který je koordinátorem APRS pro OE, byl zvolen systém s TNC2 a software UI-DIGI 1.8 beta 6, který je poslední jakž takž korektní verzí tohoto software pracující na našich klonech TNC2. Nyní je již k dispozici verze 1.9 beta 1, ale zatím jsem ji netestoval.

Digipeater OK2VOP-2 na zkušebním stole

     Autorem software je Marco Savegnago IW3FQG a lze jej nalézt na jeho stránkách http://space.tin.it/computer/msavegna/uidigi-cz.htm. Verze 1.8b6 však není již ke stažení, takže si ji můžete stáhnout zde. Popis sofware je v archivu pouze v angličtině, proto se vám pokusím práci co nejvíce zjednodušit.

     Pro sestavení digipeateru potřebujete kromě rádia hlavně TNC2 a prázdnou EPROM a dále možnost vypálení software do této EPROM. Do volného adresáře si zkopírujte soubory z originálního balíku: UIDIGI.BIN a UIDGCFG.EXE. UIDIGI.BIN doporučuji přejmenovat na znackabudoucihodigi.BIN. Dále k nim přidejte vlastní konfigurační soubor (originálně UIDIGI.TXT) přejmenovaný na znackabudoucihodigi.TXT. Potom již jen v příkazové řádce spustíte příkaz v podobě: UIDGCFG OK0XX.BIN OK0XX.TXT. Výsledkem bude OK0XX.BIN, který následně vypálíte do EPROM, vložíte do TNC2. Hned po zapnutí se vyšle vlastní maják. Příklad nastaveného konfiguračního souboru je zde. V něm si pouze změňte vlastni volačku a alias, TXDelay, vlastní texty majáků a heslo pro vzdálený přístup. Dále si můžete změnit UNPROTO cestu, přičemž respektujte pravidla tvorby těchto cest, tak jak je k nahlédnutí na stránkách http://www.hamradio.cz/aprs/. Další parametry lze změnit za předpokladu, že víte, co děláte.

     Ještě něco k dálkové správě již funkčního DIGIPEATERu. K digi se připojíte pomocí terminálu pro Paket Radio stejným způsobem, jako k normálnímu nódu. Defaultně máte k dispozici příkazy Info, MHeard, Quit. Zadáte-li příkaz Sysop, přijde vám pětice čísel, která znamenají pořadí písmen v hesle, které jste si zadali v konfiguračním souboru. Stejný systém, jako u BayCom BBS, máte-li zabezpečený přístup. Vyšlete pětici písmen dle klíče a můžete dálkově nastavovat v podstatě cokoliv. Upozornění !! Studený reset způsobí načtení parametrů z EPROM, takže dojde k zrušení dálkově nastavených parametrů ! Restart je teplý reset a parametry zůstanou zachovány. Věnujte tedy zvýšenou pozornost již při konfigurování obsahu EPROM, abyste byli chráněni ztráty nastavení např. při výpadku proudu. Ani já se nevyhnul chybám při původní konfiguraci a v případě nutného resetu jsem měl nachystán textový soubor s konfiguračními příkazy, který jsem posílal jako dávku po přihlášení se jako sysop.

73.. Libor OK2ZO