Xnet & LRP


Tato stránka je věnována projektu, který umožňuje provozovat Linu(X)net na PC bez pevného disku v prostředí Linuxu, princip je převzat z LRP .
Protože je tato idea poměrně čerstvá, potřebuji odezvu od případných zájemců, aby to vše bylo bližší pro stávající sysopy PC Flexnetu.
Můžete pokračovat downloadem správného obrazu diskety a řídit se instrukcemi v README .

Milan OK1XH
[email protected]