HOME

závody obrázky linky e-mail kontakt  

Select language:

english
česky

O nás:

OK1VFA
OK1WB
OK1AOV
OK1MCW
OK1JPX

Zařízení:

144 MHz
432 MHz
PC - software
Ostatní
Konstrukce
 

web design by OK1VFA

Historie Vánočního VKV závodu

Dovolte nám připomenout některé zajímavosti a okolnosti vývoje tohoto závodu. V závěru pak najdete výsledkové listiny všech předchozích ročníků s uvedením prvních pěti vítězných stanic.

Vánoční VKV soutěž, jak se závod nejdříve nazýval, byla vyhlášena Východočeskou krajskou sekcí radia v Hradci Králové v roce 1959 z podnětu členů krajského VKV odboru: Karla Vydrmy OK1ABY (QRT 3.11.1979), Kamila Hříbala OK1NG (QRT 5.1.1980), Jiřího Sklenáře OK1WBK (nyní OK1WB), Karla Rydla OK1VFJ, Karla Macíka OK1VAA a dalších nadšenců VKV provozu v době největšího rozvoje práce na VKV v ČSR.
Východočeští radioamatéři chtěli uspořádáním závodu vyplnit dlouhou přestávku mezi VKV závody - tehdy Dnem rekordů v září a I.subregionálem v březnu.
Rozvoj a popularita závodu byla v minulosti podmiňována aktivitou radioamatérů na tomto pásmu a zejména technickým rozvojem používaných zařízení. Do 13.-17.ročníku převládala zařízení elektronková, vysílače řízené krystaly a provoz A3 - fone s AM modulací a A1 - CW. Počátkem 70.let docházelo ke snížení aktivity, která byla způsobena modernizací zařízení s postupným nástupem SSB a CW provozu a tzv. tranzistorizací zařízení. Mnoho radioamatérů , kteří v počátečních letech byli velice aktivní a zúčastňovali se všech ročníků, postupně přestávali soutěžit, mnozí z nich neměli možnost postavit vhodná zařízení. Naopak mnoho nových radioamatérů, zejména počátkem a v průběhu 80.let, si postavilo nová zařízení a došlo tak k oživení provozu na VKV a zvýšení počtu soutěžících stanic. Další pokles v počtu hodnocených stanic, nikoliv však stanic účastnících se závodu a rozdávajících body, je patrný v dobách "porevolučních" kde dochází k bouřlivému rozvoji provozu na FM vzhledem k dostupnosti těchto zařízení a tyto stanice nejedou závod s plným nasazením a deník ze závodu tak neposílají, nebo zašlou jen pro kontrolu. Přesto i při nízkém počtu hodnocených stanic dosahují přední stanice počtu spojení v rozmezí 350-400.

Vánoční závod měl vždy dvě etapy, spojení se v druhé etapě opakovala. Do X. ročníku (1968) radioamatéři východočeského kraje udávali při spojeních i znak okresu. Za uskutečnění spojení s určitým počtem okresů a dosažení celkového počtu bodů byl vydán diplom I., II. a III. třídy.
I. třída - okresů 8   bodů 4000
II. třída - okresů 6   bodů 3000
III. třída - okresů 4   bodů 2000
Všem hodnoceným stanicím byl zaslán diplom. To kladlo i vysoké nároky na pořadatele. V průměru se rozesílalo 100 ks diplomů.
Do X. ročníku byl celkový počet bodů určován součtem překlenuté vzdálenosti. Počínaje XI. ročníkem byl zaveden jednodušší způsob bodování podle velkých QTH čtverců, který se používal až do XXV. ročníku. Analýzou dosažených výsledků při hodnocení součtem překlenutých vzdáleností a bodového hodnocení podle QTH čtverců bylo zjištěno, že umístění stanic by bylo u převážného počtu stejné. Počínaje XXVI. ročníkem bylo bodové hodnocení ponecháno jen s tím rozdílem, že body za spojení se budou určovat obdobně jako je tomu v jiných soutěžích - např. VKV 34-39 (dřívejší mezinárodní závod, tzv. mistrovství socialistických republik), kdy se celkový počet bodů vynásobí počtem velkých čtverců, do kterých bylo během závodů uskutečněno spojení. K další změně v bodování, která zůstává do dnešní doby, je od XXXVI. ročníku (1988) zrušení počítání násobičů. V závodě tak záleží více na rychlosti a taktice.
Od I. do XXV. ročníku byla pouze jedna kategorie - jednotlivci i kolektivy dohromady, od XXVI. ročníku (1985) jsou hodnoceni zvlášť jednotlivci a kolektivy.

Nejvíce spojení za dobu existence závodu se podařilo v roce 1987 stanici OK1KEI pracující ze Sněžky - 496 QSO.

Výsledková listina jednotlivých ročníků:

Ročník: 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo celkem
hodnoceno
stanic

1959 OK1MD OK1GV OK1KKD OK1SO OK1VBB 64
1960 OK1KKL OK1VAF OK2LG OK2VCG OK1DE 83
1961 OK1GV OK1KKD OK3CAD OK1DE OK1KMV 80
1962 OK2TU OK1DE OK1KVR OK1WBB OK1AI 102
1963 OK2TU OK1DE OK1AIY OK1KKD OK1WBB 183
1964 OK1QI OK1KIY OK1KKD OK1VMS OK1DE 231
1965 OK2TU OK1KLL OK1DE OK1AWP OK1KPU 186
1966 OK2TU OK2BJW OK1AIY OK1AIG OK1WBB 151
1967 OK1WHF OK2TU OK1AIY OK1AIG OK1KJT 197
1968 OK1AIY OK2TU OK1KAM OK3CAD OK1KHB 163
1969 OK1ATQ OK1JKA OK1AIY OK1MIM OK1JDE 153
1970 OK1IJ OK1ATQ OK1KVF OK1JDE OK1VAM 167
1971 OE3IWB OK1ATQ OK1IJ OK2TU HG5KDQ 124
1972 OK1MG OK1ATQ OK2TU OK2BDX OK1ASA 132
1973 OK1ATQ OK3CDR HG5KDQ OK2KTE OK1MJB 91
1974 OK3TBY OK2KTE OK1ATQ HG1SW OK2KYJ 81
1975 OK1AEV OK1ATQ OK1FRA OK1OFG OK1KSD 90
1976 OK3LFA OK1ATQ OK1DCI OK1FRA OK1KKL 85
1977 OK2KRT OK2BCN OK1KHK OK3CDR OK2LG 69
1978 OK1GA OL8CHM OK1KRA OK1DIG OK1KCI 69
1979 OK1MBS OK1KKD OK1GA OK1KWP OL6BAB 89
1980 OK1KKH OK1GA OK2VMD OK3KJF OK1KSH 112
1981 OK1KRQ OK1MBS OK2KZR OL6BAB OK1VOX 97
1982 OK1KRU OL6BAB OK1KSF OK1ATQ Y31QM 99
1983 OK2VMD OK1KRU OK1KEI OK1KRQ OK2KYC 101
1984 OK1KRU OK2BWY OK1KHI OK1KIR OK1MS 117
1985 OK2PEW OK2BWY OK1MAC OK2PZW OK1QI 150
  OK1KPA OK1KHI OK1KSH OK1KFQ OK1KCI
1986 OK2BWY OK1MAC OL6BIT OK1DCI OK1UNO 148
  OK1KHI OK1KSF OK2KFM OK1KKD OK1KSH
1987 OK2PEW OK1MAC OK1VUM OK1VFA OK3CQF 160
  OK1KEI OK1KRU OK1KPU OK1KJB OK1KPA
1988 OK2ZZ OK1VEI OK1MAC OK1VUM OK1DFC 176
  OK1KPA OK1KQT OK1KRU OK1KSF OK1KJB
1989 OK2ZZ OK1QI OK1VVP OK1DCI OK1HX 121
  OK1KEI OK1KPA OK1KSF OK1KRU OK1KIM
1990 OK1VEI OK1JKT OK1VFA OK1VVP OK1FLY 137
  OK1KRU OK1KPA OK1KSF OK1KJA OK1OSA
1991 OK1FLY OK2VZE OK1UBM OK1FGA OK1VVP 88
  OK1KRU OK1KJB OK1KKD OK1OST OK1KVF
1992 OK1FEA OK1FLY OK1VVP OK2VZE OK1UBM 95
  OK1KKL OK1KUF OK1KNF OK2KRT OK1KJA
1993 OK1FIP OK1VVP OK1VDJ OM3CQF OK1UGB 66
  OK1OEA OK1KKL OK1KUF OK2KBA OK1KNF
1994 OK2VZE OK1XED OK1VDJ OM3TIX OK1VYP 53
  OK1KJB OK1KKL OK2KBA OK1KAE OK2KRT
1995 OK1VVP OK1UGB OK1DCI OK2SGY OK1HX 78
  OK1KKL OK1KKD OK1KSF OK1KLX OK2KBA
1996 OK1FIP OK1VVP OK1XDL OK1VDJ OK1UGB 68
  OK2KBA OK1KJB OK1OSA OK1KEP OK1KHL
1997 OK1FIP OK1VVP OK1UGB OK1VDJ OK1HJ 73
  OK1KJB OK1KRC OK1KIM OL5M OK2KBA
1998 OK1WB OK1HJ OK1FIP OM3RM OK1VVP 85
  OK2KZR OK1KJB OK1KCR OK1KOB OL5KQH
1999 OK1WB OK1FIP OK1HJ OK1VVP OK1INO 93
  OK1KCR OK2KBA OK1KOB OK1OSA OK1KJP
2000 OK2DL OK1WB OK1IKF OK1DOM OK1VVP 93
  OK1KPA OK1OFL OK1KOK OK1KJP Ok1KKD
2001 OK1IKF OK1HJ OK2CRT OK1VVP OK2JTB 77
  OK1KPA OK1OFF OK1KOB OK1KJP OK1KHQ

 

Stránku ještě doplníme dobovými fotografiemi
 

Jirka  OK1WB (ex OK1WBK)  
 

 

 

webart-studio.cz  (c) 2002   design by jisk  (OK1VFA)