Reguły    -    UK/EI  DX  Zawody   -   SSB i CW      

 Kliknij tutaj, aby przesłać plik dziennika Cabrillo                   

Termin składania dziennika jest 24 godziny po
zakończeniu zawodów

 Nagrody
1.   Ogólne  

Celem tych zawodów jest promowanie kontaktów pomiędzy stacjami w UK i Irlandii i  resztą świata.

Wszyscy uczestnicy w UK i Irlandii, nawet ci z małymi stacjami i antenami, będę mieli przyjemność bycia “mnożnikami” w światowych zawodach.

Wszyscy uczestnicy mogą pracować wszystkich innych uczestników i zdobywać punkty QSO i mnożników, jednak długoterminowym celem jest to, 
aby stacje w UK i Irlandii miały okazję kontaktów z resztą świata.

Przez pierwszy rok lub dwa, musimy wziąć pod uwagę, że wzrost liczby zawodników z UK / EI może zająć trochę czasu i że w czasie 24 godzinnej 
doby będą długie okresy, w których inne stacje DX nie mogą kontakować się  ze stacjami w UK / EI, z powodu braku propagacji.

W związku z tym początkowo możliwe są kontaky pomiędzy DX i DX stacjami, co uczyni zawody bardziej interesujące dla stacji DX (i umożliwi 
zdobycie większej ilości punktów) w okresach, kiedy nie mogą kontaktować się ze stacjami w UK / EI aby zdobyć punkty i mnożniki. 
(Te kontakty pomiędzy DX stacjami mogą stać się długoterminowym elementem tych zawodów). 

Orzekanie jest zautomatyzowany, na podstawie dzienników, które można wysyłać przez internet w ciągu 24 godzin od zakończenia konkursu.

2.   Daty, czas oraz tryb zawodów

22/02 + 23/02   2020  -  CW        1200-1200z

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dostać przypomnienie e-mailem przed każdymi zawodami.


3.   Częstotliwości i tryb

3.5, 7, 14, 21 i 28MHz. 

Kontakty mogą być robione tylko w pasmach przeznaczonych dla zawodów: dla 80m i 20m to jest  :  CW   3510-3560 kHz, 14000-14060 kHz                                                                       
 SSB   3600-3650 kHz, 3700-3800 kHz, 14125-14300 kHz.

Uwaga: W niedzielę rano należy unikać wszystkie częstotliwości przeznaczone na biuletyny  na 80m i 40m. 


4. Kategorie uczestnictwa

Wszyscy uczestnicy muszą działać w granicach wybranej kategorii podczas wykonywania jakichkolwiek czynności, które mogłyby mieć 
wpływ na ich wynik. 

4.1   Miejsce

UK / EI: każdy radioamator znajdujący się i  używający stację znajdującą się w EI, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW.
DX: jakakolwiek inna stacja.

Dla każdego zgłoszenia, wszyscy operatorzy oraz urządzenia (nadajniki, odbiorniki i anteny) muszą się znajdować w obrębie koła o średnicy 500m.

4.1.1 Zdalne operowanie stacją. Kontrolowanie stacji przez internet lub jakakolwiek inna forma zdalnego sterowania jest dozwolone tylko wtedy, 
gdy operator jest fizycznie w tej samej  jednostce DXCC i nie więcej niż 500 km od stacji, której mogą używać. Miejsce stacji zdalnie sterowanej musi być możliwe do weryfikacji.

Operator musi użyć znak wywoławczy przypisany do stacji zdalnie sterowanej, a nie własny znak, jeżeli jest inny. Operatorzy używający 
zdalnie sterowane stacje są klasyfikowani jako stacje zdalnie sterowane wspomagana (połączona) i zostaną umieszczeni w oddzielnej kategorii. 

4.2   Operatorzy

4.2.1 Jeden operator bez pomocy (niepodłączony) - Jedna osoba. Jeden sygnał w dowolnym czasie. Każda forma pomocy w postrzeganiu QSO 
dyskwalifikuje uczestnika z tej kategorii

4.2.2  Jeden operator z pomocą (podłączony) - Jedna osoba. Jeden sygnał w dowolnym czasie. Pomocy w postrzeganiu QSO jest dozwolona. 
Samo-spostrzeganie lub prośby, aby być dostrzeżonym nie jest dozwolone.

Uwaga: Każda z powyższych kategorii jednego operatora ma możliwość zgłoszenia w kategorii anteny jednoelementowej. 

4.2.3 Kilku opertorów, jeden nadajnik - tylko w UK / EI - Więcej niż jeden operator, ale tylko jeden TX przy stacji,  czyli nie jest to Multi-One 
lub Multi-Single, ale jest przeznaczony dla np członków klubu radiowego pracujących na zmianę na tej samej TX stacji. Pomoc w alarmowaniu 
kontaktów jest dozwolona (między innymi, ale bez ograniczenia do dalej wymienionych: pakiety, lokalny lub zdalnie sterowany  Skimmer lub 
technologie podobne do Skimmera, RBN, Internet). Samo dostrzeganie lub prośby o dostrzeżenie nie jest dozwolone. Zgłoszenia w tej kategorii 
muszą być 24 godzinne i zdalna obsługa nie jest dozwolona w tej kategorii. Pełna lista operatorów musi być uwzględniona przy zgłoszeniu 
Multi-op - w sekcji Cabrillo operatorów.

Uwaga: Nie ma innych kategorii wielu-operator.

4.3   Znaki wywoławcze
Uczestnicy mogą korzystać z jakichkolwiek znaków wydanych dla nich osobiście. Jeśli operują stację klubową, jak w punkcie 4.2.3 powyżej, 
należy stosować znak tej stacji klubowej.

4.4   Czasy operowania

(a)   24 godziny - 1200 do 1200  (Zgłoszenia wielu-operator muszą być 24 godzinne) 

(b)  12 godzin -  w 12 godzinnej kategorii, każdy okres nieoperowania musi wynosić co najmniej 60 minut. 

(c) Aby ułatwić zdobywanie UK / EI mnożników przez całą noc, wszystkie QSO wykonane tylko przez stacje UK / EI w godzinach od 0100z do 
0459z będą warte dwa punkty (plus inne punkty premiowe)
 
5.   Kategorie mocy

(a) Wysoka moc - maksymalna dopuszczalna przez licencję uczestnika lub 1500W, w zależności która wartość jest niższa.

(b) Mała Moc - maksymalna moc 100 W

(c) QRP - maksymalna moc 5 W

Każda stacja nie podająca moc nadajnika w swoim wysłanym pliku dziennika Cabrillo zostanie sklasyfikowana jako Wysokiej Mocy.


6. Wymiana

RS (T) (opcjonalnie) plus kolejny numer seryjny zaczynając się od 1. Uczestnicy z  UK / EI dodają swój 2-literowy UK / EI kod regionu.

Tę samą kolejność numerów seryjnych należy stosować we wszystkich 5 pasmach, czyli nie zaczyna się od 1, gdy przenosi się do nowego 
pasma.


7.    Scoring

7.1 Punkty za QSO - Wszyscy uczestnicy mogą kontaktować się z każdym uczestnikiem za punkty, bez względu na to czy są oni z UK / EI czy z DX.

UK/EI stacje kontaktujace:  
UK/EI/Europę                     80m, 40m        4 punkty       20m, 15m, 10m      2 punkty
Poza Europą                      80m, 40m        8 punktów     20m, 15m, 10m      4 punkty

Uwaga: W przypadku stacji tylko w UK / EI , wszystkie QSO zrobione w godzinach od 0100z do 0459z będą liczyły się podwójnie.

Europejskie stacje kontaktujace :  
UK/EI                                80m, 40m         4 punkty       20m, 15m, 10m       2 punkty
Europę                             80m, 40m         2 punkty       20m, 15m, 10m       1 punkt
DX (poza Europą )           80m, 40m         4 punkty       20m, 15m, 10m       2 punkty

DX (poza Europą) stacje kontaktujace :
UK/EI                               80m, 40m         8 punktów    20m, 15m, 10m       4 punkty
Europę                             80m, 40m         4 punkty      20m, 15m, 10m       2 punkty
DX (poza Europą  )          80m, 40m         2 punkty      20m, 15m, 10m       1 punkt


7.2 Mnożniki - Istnieją 2 rodzaje mnożników (i) Różne kraje DXCC oraz (ii) UK / EI kody regionów pocztowych. Całkowita liczba mnożnik to suma 
różnych krajów DXCC skontaktowanych na każdym paśmie, (z wyłączeniem UK / EI DXCC kodów EI, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW) plus  UK / EI 
Kody regionów pocztowych zdobytych na każdym paśmie.

Uwaga: Wszystkie QSO ze stacjami UK / EI liczą się tylko jako mnożnik za region pocztowy - nie mają one znaczenia jako mnożniki za kraje DXCC.


7.3 Końcowy wynik - Wynik końcowy to suma punktów za QSO pomnożona przez sumę mnożników, np. 4000 QSO x 500 mnożników = 2000000 punktów. 

Patrz na Załącznik 2 poniżej z listą kodów regionów pocztowych w UK / EI.

8.   Dziennki

8.1 Elektroniczne składanie dzienników jest wymagany dla wszystkich dzienników. Muszą one być zgodne z formatem Cabrillo opisanym poniżej. Żadna inna forma dziennika nie będą akceptowana. Wszystkie czasy QSO muszą być zapisane w UTC.

8.2   W przypadku dzienników Cabrillo, kategorie i pod-kategorii są następujące:

CONTEST:                   UKEIDXCW lub UKEIDXSSB
CATEGORY-OPERATOR:         SINGLE-OP lub MULTI-OP
CATEGORY-POWER:            HIGH lub LOW lub QRP
CATEGORY-ASSISTED:         ASSISTED lub UNASSISTED
CATEGORY-TIME:             24-HOURS lub 12-HOURS             
CATEGORY-OVERLAY:          SINGLE-ELEMENT ANTENNA

8.3 Należy wysłać tylko jeden dziennik, z zapisanymi QSO łącznościami w kolejności wysłanych numerów seryjnych . Nie wysyłaj osobnych dzienników 
dla każdego pasma. Rekordy Cabrillo QSO muszą być zgodne z następującym formatem:

dziennki z UK/EI stacji:
QSO: 28024 CW 2014-07-26 1338 G3XYZ  599  001 OX   ON4SS    599  018 --
QSO: 21003 CW 2014-07-26 1341 G3XYX  599  002 OX   GM4SID   599  130 AB
QSO: 7165  PH 2014-07-26 1343 G3XYZ   59  003 OX   W3LPL    599  036 --

dziennki z  DX stacji:
QSO: 28024 CW 2014-07-26 1338 DL1AA  599  001 --   ON4SS     599  018 --
QSO: 21003 CW 2014-07-26 1341 DL1AA  599  002 --   GM4SID    599  130 AB
QSO: 7165  PH 2014-07-26 1343 DL1AA   59  003 --   EI7CC     599  036 DU

Uwaga - aby zakwalifikować się do nagrody, twój wysłany Cabrillo plik dziennika musi pokazać wszystkie częstotliwości QSO z dokładnością do 1 kHz.


8.4 Zgłoszenia muszą być przesłane za pośrednictwem automatycznego robota do składania dzienników przez internet:
Kliknij tutaj, aby przesłać plik dziennika Cabrillo 
Uczestnicy powinni sprawdzić swoje Cabrillo pliki dziennika za pomocą edytora tekstu przed wysłaniem go, aby uniknąć potencjalnych problemów. 
Uczestnicy otrzymają natychmiast potwierdzenie przez e-mail, z informacją jeśli zawiera on jakiś błąd i prośbą o jego skorygowanie oraz ponowne przesłanie.

8.5 Zobacz Załącznik 1 poniżej z informacją na temat oprogramowań, które można używać w tych zawodach.

8.6 Termin składania dziennika jest 24 godziny po zakończeniu zawodów. Dzienniki są następnie elektronicznie rozstrzygane, a wstępne wyniki będą opublikowane w Internecie w kilka minut później. Uczestnicy, którzy chcą zakwestionować cokolwiek w swoim przyznanym rezultacie mają 24 godziny po publikacji wyników w internecie, aby to zrobić. Pliki UBN będą opublikowane w internecie i / lub wysłane e-mailem do uczestników.

9. Kary

Punkty mogą być odliczone lub zgłoszenia zdyskwalifikowany za naruszenie przepisów  tych zawodów lub za niską jakość wysyłanych sygnałów. 
Dotyczy to, na przykład, korzystanie z pomocy osoby trzeciej w celu nawiązania kontaktu z listy lub sieci, kontaktowanie stacji CW na częstotliwości 
SSB lub odwrotnie, nieprzestrzeganie odpowiednich części pasm przeznaczonych do  zawodów lub wysyłanie zbyt szerokiego sygnały - w tym kliknięć klucza i zniekształcony dźwięk.

9.1 Błędy w dziennikach - niepoprawnie zapisany znak wywoławczy lub numer seryjny = utrata punktów za ten QSO plus 2X wartość punktowa tego QSO.

Złe QSO zostaje usunięte plus kara równa 2 QSO stosuje się tylko do punktów. Ponadto, usunięcie złego QSO może spowodować utratę mnożnik, więc dokładne rejestrowanie jest niezbędne. Na przykład błąd przez UK / EI stację w zalogowaniu QSO z europejską stacją na 20m = utrata punktów za to QSO (2 punkty) plus kolejne 4 punkty (2 x 2 punkty)

9.2  Stosuje się również następujące kary:
• NILs - utrata punktów za to QSO oraz 1X jego wartości
• Praca na zewnątrz opublikowanych pasm  i częstotliwości - wszystkie niedozwolone QSO

9.3 Złożenie dziennik oznacza wyrażenie zgody na to, że decyzja zespołu UK / EI DX Contest będzie ostateczna we wszystkich sprawach spornych. 
Użytkownik zgadza się również do jego złożony Cabrillo plik dziennika i związane z nim pliki UBN mogą być opublikowane w domenie publicznej na stronie internetowej UKEICC.

10. Nagrody

Nagroda “Kenwood” oraz wiele innych atrakcyjnych plakietek będą przyznane zwycięzcom różnych kategorii. Certyfikaty (pliki PDF) zostaną przyznane najlepszym stacjom w każdej kategorii zgłoszeń oraz kategorii mocy.

Klikij tutaj aby zobaczyć informacje o wszystkich dostępnych nagrodach.

11. Zasady ogólne
Następujące ogólne zasady są również ważne:

11.1 Zgłoszenia są przyjmowane według uznania komitetu UKEICC.

11.2 Inny znak wywoławczy musi być użyty dla każdego zgłoszenia. Tylko znak wywoławczy uczestnika może być użyty do zdobycia punktów zgłoszonych 
przez uczestnika.

11.3  Samo - dostrzeganie lub proszenie o dostrzeganie jest niedozwolone. 

11.4  Zdalne sterowanie jest dozwolone (patrz zasada 4.1.1 powyżej), jeśli fizyczne położenie wszystkich nadajników, odbiorników i anten jest w jednym miejscu. Zdalnie sterowana stacja musi przestrzegać wszystkie przepisy licencji stacji, licencji operatora stacji i ograniczenia kategorii zawodów. Zdalnie sterowane odbiorniki poza lokalizacją stacji nie są dozwolone.

11.5 Tylko jeden sygnał na paśmie jest dozwolony w tym samym czasie. Naprzemienne CQ na dwóch lub więcej częstotliwości na paśmie nie jest dozwolone.

11.6 Wszystkie prośby o kontakty, odpowiedzi na wywołania i zapisywanie znaków wywoławczych oraz wymiany informacji wymaganych przez regulamin tych 
zawodów, muszą być wykonane w czasie zawodów przy użyciu trybu i częstotliwości zawodów.

11.7 Znaki wywoławcze zrejestrowane w dziennikach muszą być takie same jak te, które zostały wymieniono w eterze przez operatorów podczas QSO.

________________________________________________________________________________
 
Załącznik 1 -  Oprogramowania, które wspierają te zawody

SD = pełne wsparcie - podziękowanie dla Paul EI5DI

N1MM+ = pełne wsparcie - podziękowanie dla Nick NA3M i Les G4OGB    
Uwaga - tam jest tylko jedno pole do ‘Odebrana wymiana “ 'Exch' więc po prostu wprowadź otrzymany numer seryjny i kod pocztowy rejonu jako jeden ciąg znaków, np. 104AB, 311CF itd.  Cabrillo oprogramowanie zapisze te informacje w osobnych kolumnach. 

UcxLog = pełne wsparcie - podziękowanie dla Ben DL7UCX

DXLog.net = pełne wsparcie - podziękowanie dla Jim M0CKE

SkookumLogger for Mac = pełne wsparcie - podziękowanie dla Bill K1GQ i Jonathan G0DVJ

QARTest
 = pełne wsparcie - podziękowanie dla Paolo IK3QAR

GenLog
 = pełne wsparcie - podziękowanie dla David W3KM and Jim GW0BBO

WinTest 4.29.0 pełne wsparcie

Writelog
 - obecnie nie ma wsparcia
________________________________________________________________________________


Załącznik 2 - UK i EI dwu literowe kody regionów pocztowych

AB - Aberdeen - GM
AL - St. Albans - G
AN - Antrim - GI
AR - Armagh - GI
BA - Bath - G
BB - Blackburn - G
BD - Bradford - G
BH - Bournemouth - G
BL - Bolton - G
BM - Birmingham - G
BN - Brighton - G
BR - Bromley - G
BS - Bristol - G
CA - Carlisle - G
CB - Cambridge - G
CE - Clare - EI
CF - Cardiff - GW
CH - Chester - G
CK - Cork - EI
CL - Carlow - EI
CM - Chelmsford - G
CN - Cavan - EI
CO - Colchester - G
CR - Croydon - G
CT - Canterbury - G
CV - Coventry - G
CW - Crewe - G
DA - Dartford - G
DD - Dundee - GM
DE - Derby - G
DG - Dumfries - GM
DH - Durham - G
DL - Darlington - G
DN - Doncaster - G
DO - Donegal - EI
DR - Derry/Londonderry - GI
DT - Dorchester - G
DU - Dublin - EI
DW - Down - GI
DY - Dudley - G
EC - London EC1-4
EH - Edinburgh - GM
EL - London E1-18
EN - Enfield - G
EX - Exeter - G
FE - Fermanagh - GI
FK - Falkirk - GM
FY - Blackpool - G
GA - Galway - EI
GL - Gloucester - G
GS - Glasgow - GM
GU - Guildford - G
GY - Guernsey - GU
HA - Harrow - G
HD - Huddersfield - G
HG - Harrogate - G
HP - Hemel Hempstead - G
HR - Hereford - G
HS - Outer Hebrides - GM
HU - Hull - G
HX - Halifax - G
IG - Ilford - G
IM - Isle of Man - GD
IP - Ipswich - G
IV - Inverness - GM
JE - Jersey - GJ
KA - Kilmarnock - GM
KD - Kildare - EI
KE - Kerry - EI
KI - Kilkenny - EI
KT - Kingston on Thames - G
KW - Orkney Islands - GM
KY - Kirkcaldy - GM
LA - Lancaster - G
LD - Llandrindod Wells - GW
LE - Leicester - G
LF - Longford - EI
LH - Louth - EI
LI - Limerick - EI
LL - Llandudno - GW
LN - Lincoln - G
LO - Laois - EI
LP - Liverpool - G
LS - Leeds - G
LT - Leitrim - EI
LU - Luton - G
MA - Mayo - EI
ME - Medway - G
MK - Milton Keynes - G
ML - Motherwell - GM
MO - Monaghan - EI
MR - Manchester - G
MT - Meath - EI
NE - Newcastle upon Tyne - G
NG - Nottingham - G
NL - London N1-22
NN - Northampton - G
NP - Newport - GW
NK - Norwich - G
NW - London NW1-11
OF - Offaly - EI
OL - Oldham - G
OX - Oxford - G
PA - Paisley - GM
PE - Peterborough - G
PH - Perth - GM
PL - Plymouth - G
PO - Portsmouth - G
PR - Preston - G
RG - Reading - G
RH - Redhill - G
RM - Romford - G
RO - Roscommon - EI
SA - Swansea - GW
SD - Sheffield - G
SE - London SE1-28
SG - Stevenage - G
SI - Sligo - EI
SK - Stockport - G
SL - Slough - G
SM - Sutton - G
SN - Swindon - G
SO - Southampton - G
SP - Salisbury - G
SR - Sunderland - G
SS - Southend on Sea - G
ST - Stoke on Trent - G
SW - London SW1-20
SY - Shrewsbury - G
TA - Taunton - G
TD - Tweed - G/GM
TF - Telford - G
TI - Tipperary - EI
TN - Tonbridge - G
TQ - Torquay - G
TR - Truro - G
TS - Teeside - G
TW - Twickenham - G
TY - Tyrone - GI
UB - Uxbridge - G
WA - Warrington - G
WC - London WC1-2
WD - Watford - G
WF - Wakefield - G
WI - Wicklow - EI
WL - London W1-14
WM - Westmeath - EI
WN - Wigan - G
WR - Worcester - G
WS - Walsall - G
WT - Waterford - EI
WV - Wolverhampton - G
WX - Wexford - EI
YO - York - G
ZE - Shetland Islands - GM 
(155)
Version 6.3   January 2020