Osnovni pojmovi o radiokomunikacijama

Telekomunikacije su svaki prijenos, odašiljanje ili prijem znakova, signala, slika i zvuka bilo koje prirode; pomoću žičanih, elektromagnetskih ili optičkih sustava. Radiokomunikacije su telekomunikacije pomoću radiovalova. Simpleks je prijenos koji se obavlja naizmjenično, najprije u jednom, a zatim u drugom smjeru (npr. kod radiostanice). Radio-stanica koja odašilje ne može istovremeno i primati. Dupleks je prijenos koji se obavlja istovremeno u oba smjera (npr. kod telefona). Ovdje radio-stanica u isto vrijeme odašilje i prima. Radio-stanica je jedan ili više predajnika, ili prijemnika, ili kombinacija prijemnika i predajnika, te dodatna oprema.

Što je radio-amaterizam?

Radio-amaterizam je hobi, a ujedno i pokret koji okuplja nekoliko milijuna ljudi u svim zemljama svijeta. To je svako organizirano bavljenje radio-tehnikom, telekomunikacijama, elektronikom i sličnim, iz zadovoljstva i bez materijalne koristi.

 

Klupski dan je prve srijede u mjesecu u 19h.

Taj dan ujedno je i "dan otvorenih vrata" te se svi zainteresirani građani mogu upoznati sa radioamaterizmom kao hobijem.