O nama

Radio klub "DARUVAR"
Strossmayerova 32
p.p. 79
43500 Daruvar

tel: 043 / 636 - 999

e-mail: [email protected]

matični broj: 3194019

žiro račun: 2340009-1100019097

Pozivne oznake kluba:

9A1HCD - sjedište kluba u gradu
9A4D - contest lokacija, oznaka u natjecanjima
9A1CCX - primopredajna sekcija, trenutno nije aktivna
9A1CEO - primopredajna sekcija, trenutno nije aktivna

 

Radio-klub je osnovni oblik organiziranja radio-amatera. Radio-amateri i radioklubovi u Hrvatskoj su udruženi u HRS (Hrvatski radio-amaterski savez). HRS je član Međunarodne organizacije radio-amatera IARU (International Amateur Radio Union). IARU je jedan od članova Međunarodne organizacije za telekomunikacije ITU (International Telecommunication Union).