Напомена: Тренутно званични грб Србије датира из 17. Јануара 1947. (вероватно), и дизајнирао га је Ђорђе Андрејевић-Кун. Због застарелости (временске и идеолошке) треба да буде замењен, грбом Обреновића. Очекује се да ће нови грб бити усвојен тек по усвајању новог устава Србије.

   Ово је стандардан комунистички грб, на коме доминира петокрака. Испод ње се некако стидљиво појављују оцила, готово непрепознатљива без крста, јер у то време није било упутно истицати верске симболе. Испод оцила видимо неки зупчаник, који можемо описати као тежњу ка индустријализацији земље, као и симбол лидерске позиције Србије у привреди (то јест пре него што су фабрике премештене из Србије у неке друге републике). На црвеноф траци пишу две године, 1984.-почетак Првог Српског Устанка, и 1941.-почетак устанка у Другом Светском Рату. Врло је похвално што је бар за неки знак из СРПСКЕ историје нађено места на СРПСКОМ грбу.