YU 50 MHz STANDINGS TABLE

 

No        

CALL SIGN

 

DXCC WORKED

Every DXCC 30 pts

FIELDS WORKED

Every field 10 pts

LOCATORS WORKED

Every locator 1 pt

POINTS

( sum of )

  1.  

YU1EU

165

82

779

6549

  1.  

YU7FU

149

81

667

5947

  1.  

4N1NB

141

76

582

5572

  1.  

YT1VV

127

68

533

5023

  1.  

YU1EXY

124

73

537

4987

  1.  

YU1HQR

113

58

452

4422

  1.  

YU1LR

105

52

422

4092

  1.  

YU7EF

98

45

354

3744

  1.  

YZ1AU

103

??

??

3090

  1.  

YT1ET

79

28

158

2808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P R A V I L A   Z A  P R I J A V U   N A   L I S T U

   SVE VEZE MORAJU BITI RAĐENE IZ ISTOG WW LOKATORA ( npr. KN04, JN95 itd...)

ZA VEZE RAĐENE IZ DRUGOG LOKATORA MOŽETE SE PRIJAVITI NA LISTU PONOVO.

   VEZE MORAJU BITI RAĐENE OD STRANE NOSIOCA POZIVNOG ZNAKA, SA BILO KOJE

STANICE U OKVIRU LOKATORA ZA KOJI SE SKOR PRIJAVLJUJE. UKOLIKO DRUGI   OPERATORI RADE POD POD POZIVNIM ZNAKOM NOSIOCA ZNAKA, VEZE MORAJU BITI   RAĐENE SA NJEGOVE MATIČNE ( KUĆNE ) LOKACIJE.

   OD 01.04.2002. PRI PRIJAVI REZULTATA TREBA PRILOŽITI SPISAK DXCC ENTITETA, SA STANICAMA KOJE SU RAĐENE, KAO I SPISAK VELIKIH POLJA, KOJA SU RAĐENA. PODATKE DOSTAVITI NA [email protected] ILI POŠTOM NA KUĆNU ADRESU.

   STANICE KOJIMA VEZE RADE OPERATORI IZ DRUGIH DRŽAVA, GRADOVA, LOKATORA ILI DRUGI OPEREATORI VAN MATIČNE LOKACIJE, ILI PAK PRIJAVLJUJU REZULTATE, KOJI SU NEISTINITI, UZ PRETHODNU OPOMENU, BIĆE BRISANE SA LISTE !!!

   STANICE MOGU BITI VRAĆENE NA LISTU, UKOLIKO PRESTANU SA KRŠENJEM OSNOVNIH KRITERIJUMA ZA STAVLJANJE NA LISTU !!!!!

N O V O

ZA SVAKU STANICU, KOJA DOSTAVI SPISAK RAĐENIH VELIKIH POLJA BIĆE URAĐENA KARTA SVETA SA OZNAČENIM RAĐENIM FIELDOVIMA, KOJA ĆE SE POZIVATI DIREKTNO IZ GORNJE TABELE .

 

U   P R I P R E M I

USKORO ĆE SE FORMIRATI LISTA NA KOJOJ ĆE SE NALAZITI PODATCI O POTVRĐENOM BROJU DXCC, FIELDOVA I WW LOCATORA. RAZMATRA SE I MOGUĆNOST NAGRAĐIVANJA NAJUSPEŠNIJIH ( IDEJE I PREDLOZI SU DOBRODOŠLI ).