6m WW contest

 

 

     Takmičenje se održava svakog prvog punog vikenda meseca juna, počev od 2003. godine, na opsegu 50 MHz. Početak je u subotu u 14,00 časova UTC, a završetak u nedelju u 14,00 UTC. Pravo učešća imaju sve licencirane radio stanice sveta u skladu sa važećim propisima u svojoj zemlji.

 

     Organizator takmičenja je YU grupa radioamatera, ljubitelja rada na 50 MHz opsegu.

 

     Nagrade u takmičenju se dodeljuju za:

 

  1. Najveći skor sa teritorije Balkanskog poluostrva – jedan operator – Sky sat plaque (YT6A);
  2. Najveći skor sa teritorije Balkanskog poluostrva - više operatora – Q electronics plaque(YT7TW);
  3. Najveći skor sa teritorije Balkanskog poluostrva – snaga do 50 W – Sky sat plaque ( YT6A );
  4. Najveći skor u Evropi – Sky CC plaque ( 4O6A );
  5. Najveći skor u Africi – YU1AA plaque;
  6. Najveći skor u Aziji – Konelek plaque ( YU1EU );
  7. Najveći skor u Severnoj Americi –  K3ZAX  plaque;
  8. Najveći skor u Južnoj Americi – YT6A plaque;
  9. Najveći skor u Okeaniji – YU7FU plaque;
  10. Najveći skor u Svetu – Sky CC plaque ( 4O6A )

 

U takmičenju se radi CW, SSB , FM i digitalije i to:

 

CW od 50,000 do 50,100 MHz i 50,130 do 51,000 MHz

USB od 50,130 do 51,000 MHz

FM od 50,500 do 51,000 MHz

Digitalije od 50,230 do 51,000 MHz

 

     Jednoj stanici je u toku takmičenja dozvoljen samo jedan signal na opsegu.

 

U takmičenju je zabranjeno koristiti frekvencije izmedju 50.100,00 i 50.130,00 MHz ( DX window).

 

     Veze preko aktivnih translatora nisu dozvoljene. Veze refleksijom od meteorskih tragova, aurore ili od Meseca važe u takmičenju, a QRB se obračunava kao da su rađene direktno.

 

     U takmičenju se razmenjuju raporti po RS(T) skali, redni broj veze, počev od 001 i kompletan WW locator. 

 

     Poeni se obračunavaju po principu 1 km jedan poen ( QRB poeni ).

 

Množitelji: Zbir QRB poena množi se brojem radjenih zemalja po DXCC listi.

 

Bonusi: Svaka radjena kocka WW locatora ( npr. KN04, KN11, JO75, JN94 itd.) donosi 1000 dodatnih poena.

 

Krajnji skor se izračunava po formuli: (QRB poeni * množitelji) + bonus poeni

 

Veze sa pogrešno primljenim podacima neće se priznati, a odbiće se dodatnih 2000 poena.

Stanica sa više od 5% grešaka biće diskvalifikovana iz takmičenja.

 

Stanica sa više od 5% dopisanih veza biće diskvalifikovana iz takmičenja. Dopisanom se veza smatra, ukoliko se pozivni znak radjene stanice ne nalazi još u najmanje 5 dnevnika učesnika.

Menadžer takmičenja može priznati i ovakve veze, ukoliko je moguće izvršiti proveru, da li je navedena veza ostvarena ( Internet itd.).

 

Dnevnik iz takmičenja i zbirni list dostaviti menadžeru, najkasnije do 31. jula tekuće godine u cabrillo formatu na E-mail adresu, ili poštom, ako je na disketi, ili u pisanoj formi.

 

Menadžer takmičenja će redovno objavljivati prijavljene skorove, a konačne rezultate prijaviće najkasnije do 15. novembra tekuće godine.

Odluka tima za pregledanje dnevnika je konačna u odredjivanju plasmana.

 

     Menadžer takmičenja za 2003. godinu je Nenad Tucakov, YU7FU. mailto:[email protected]  ili mailto:[email protected]

Adresa:   N. Tucakov,     M. Pijade 118 st.2,    26000 Pančevo,    Yugoslavia

 

Plakete i diplome će za prve tri kategorije biti dodeljene na hamfestu ( ukoliko bude mogućnosti da se organizuje ), ili poštom, a za inostrane učesnike poštom.

 

S P O N Z O R I

 

1.      SKY SAT – preduzeće za .... i telekomunikacije, osnivač g. Ranko Boca, YT6A

                           ( podatke ću dopuniti )

2.      SKY CC -  Contest club iz Herceg Novog ( podatke i aktivnosti dopuniti)

3.      KONELEK – preduzeće za trgovinu, usluge i proizvodnju, većinski osnivač Aleksa Ekmedžić, YU1EU. Preduzeće se bavi izradom štampanih ploča ................. ( podatke ću dopuniti )

4.      Aleksandar Antić, YU1AA, osnivač ....... DOO, koje se bavi ....... ( podatke o firmi i vlasniku dopuniti )

5.      Q elektroniks – Samostalna zanatsko, trgovinsko, komisiona radnja, osnivač Siniša Višnjički, YT7TW. Radnja se bavi izradom i ugradnjom TV pojačivača, video nadzora i TV linkova ...... ( podatke ću dopuniti )

6.      Nenad Tucakov, YU7FU – radioamater iz Pančeva ( podatke ću dopuniti )

 

U KREIRANJU PRAVILA TAKMIČENJA UČESTVOVALI:

 

1.      Ranko Boca, YT6A

2.      članovi R.K. YU1ACR

3.      Dobrivoje Jovičić, YU1BW

4.      Tuki iz YU1EXY

5.      Aleksandar Hajošević, YU7AL

6.      Nenad Tucakov, YU7FU

 

U PREGLEDANJU DNEVNIKA TAKMIČARA 2003.GOD

UČESTVOVAĆE:

1.      .......traže se.

2.      ........

 

 

Dizajn i izradu plaketa i diploma obavila firma ta i ta, koja se bavi tim i tim, osnivač Kecman Vladan,  YT3T ( podatke ću dopuniti). P.S. Ovo tek treba utanačiti.

 

NAPOMENA

 

     Svako ko želi da uvede novu kategoriju, neka se prijavi menadžeru za sponzorstvo i neka definiše istu ( npr. Najbolji u Tokiju, Najbolji u UK, itd...)