prev

Skupština SRV, Novi Sad - 22.05.2004

next


Laci YU7CB uručuje pehar i plaketu Banetu YU7KB ze ekipu YT7G
(photo Boban YU7XL)

prev

Indeks

next