Galaksija clone

Ova ploča je klon računara Galaksija, koristi se u industriji. Ima monohromatski PAL video izlaz i numeričku tastaturu,
paralelnu komunikaciju sa ostalim pločama preko bafera signala Am26LS31 i Am26LS32.

četvoroslojna štampana ploča sa zalemljenim komponentama YT2FSG:


Struja potrošnje ploče je oko 850mA.

1983. godine računar Galaksija napravio je Voja Antonić . Kompletno uputstvo za samogradnju objavljeno je u specijalnom izdanju časopisa „Računari u vašoj kući“, pa je preko 8000 entuzijasta u Jugoslaviji došlo do svog prvog kucnog računara.


Originalna šema Galaksije:


Originalna štampana ploča Galaksije, sa zalemljenim komponentama i low cost tasterima:

Dobijena je stabilna slika pri naponu napajanja od 5V, kada se na Z80A CPU izmedju pina 27 (/M1) i pina 28 (/RFSH) zalemi kondezator 10pF, struja potrošnje ploče je oko 430mA.


Galaksija Plus clone

1985. godine pojavila se Galaksija Plus , što je poboljšana verzija Galaksije sa monohromatskim grafičkim režimom, visoke rezolucije 256x208 piksela, zvučnim čipom AY-3-8910 i 48KB RAM.
Pre nekoliko godina računar Galaksija je implementiran u FPGA projektu µGalaksija , a nedavno je na forumu objavljena verzija za ZX-UNO , azesmbog je poboljšao prvobitnu implementaciju, pored toga što podržava Galaksiju Plus, dodao je mogućnost za učitavanje programa sa SD kartice.

Na web stranici www.spetsialist-mx.ru/Galaksija objavljen je kompletan projekat: Galaksija Plus clone with SD card controller.

Dvoslojna PCB štampana ploča je dimenzije 192x106mm. Izradu PCB možete uraditi preko on-line kompanija: EasyEDA - JLCPCB, Seeed ili PCBWAyDobijena je stabilna slika pri naponu napajanja od 5V, kada se na Z80A CPU izmedju pina 27 (/M1) i pina 28 (/RFSH) zalemi kondezator 39pF, struja potrošnje ploče je oko 360mA.

Modifikacije:
Za napajanje SD kartice, umesto VD4 i VD5, dodat je stabilizator napona 78L33 (3.3V).
Pored RESET dodat je Hard-Break (NMI) taster, prekida vecinu programa, resetuje souncad, ne briše memoriju, program može ponovo da se pokrene sa RUN.
Na ploci treba izbaciti C7, a R38 1k zameniti sa 4.7k. Na Sound kartici izbaciti R8 i C5.


Na web stranici Magazine Scans nalaze se skenirane stranice o Galaksiji iz casopisa Racunari i Svet Kompjutera.
Generator zvuka i reset-taster 1
Generator zvuka i reset-taster 2

Upustvo za samogradnju Galaksije Plus Clone:

 • Building the Galaksija Plus Computer - Retro Bertie
 • Building the Galaksija Sound Board - Retro Bertie
 • Ispravljena šema i štampana ploča PS2 keyboard adapter za Galaksiju od PVV:  Link:
 • www.voja.rs/galaksija/galaksija.htm
 • www.dejanristanovic.com/galaks.htm
 • www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/index.html
 • Galaksija Plus clone with SD
 • galaksija.petnica.rs/index.php/
 • www.tablix.org/~avian/blog/articles/galaksija/
 • Wikipedia - Voja Antonić
 • Wikipedia - Galaksija
 • Wikipedia - Galaksija Plus
 • ZX-UNO forum GALAXY