SSB6.1 HF Transceiver

Na web stranici SSB6.1 multiband RTX opisana je izrada sa pretećom dokumentacijom ovog kita.
Na Forumu, na facebook stranici SSB6.1 multiband RxTx kit nalaze se korisni saveti kontruktora ovog kita.

Štampana ploča SSB6.1 HF RxTx:


Štampana ploča SSB6.1 HF RxTx sa zalemljenim komponentama:

_ _ _

Električna šema SSB6.1 HF RxTx, modifikacija YT2FSG obeležena *:

Download File:
 • Lista materijala SSB6.1_bom.xls

 • Motanje medjufrekvetnih transformatora i induktivnosti:  SSB6.1 DDS

  Na web stranici 0~55MHz DDS Signal Generator Panel nalazi se dokumentacija za ovaj kit.
  Ispurucuje se štampana ploča sa zalemljenim komponentama, potrebno je izvršiti odredjene modifikacije da bi DDS ploča radila sa SSB6.1 RxTx.

  Štampana ploča SSB6.1 DDS:


  Električna šema SSB6.1 DDS, digitalna sinteza frekvence od 11.5MHz do 38MHz, modifikacija YT2FSG obeležena *:


  Električna šema SSB6.1 DDS, S metar, PWR-SWR metar:  SSB6.1 HF Amplifier 45W


  Preko internet kupovine možete nabaviti kit KT linearnog pojačavača snage 45W za SSB6.1 HF Transceiver.
  Štampana ploča SSB6.1 HF AMP (RF AMP 530 V303 Designed by ZGJ):


  Štampana ploča SSB6.1 HF AMP sa zalemljenim komponentama:


  Električna šema SSB6.1 HF AMP, KT linearni pojačavač snage 45W, od 3MHz do 30MHz:

  Download File:
 • Lista materijala HF_AMP_45W_bom.xls
 • E1585-English User Manual.pdf for RF-AMP-2078
 • E1585-the Winding method of Magnetic coils V306.pdf for RF-AMP-2078

 • Električna šema SSB6.1 HF LPF, KT nisko propusni filteri, verzija YT2FSG:


  Link:
 • www.algissalys.com/tech-notes/projects-45w-ssb-am-linear-cw-fm-power-amplifier-hf
 • pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/RF-AMP-2078/RF-AMP-2078.htm