VE3XPL jest znakiem naszego starego przemiennika, który po 17 latach pracy poszedł na spoczynek. VE3XPL to również emblem naszej licznej grupy Polaków w Toronto, to historyczny i sentymentalny symbol, który chcielibyśmy zachować.

Dlatego też adres naszego portalu pozostaje niezmieniony:

http://www.qsl.net/ve3xpl/

VE3XPL Welcome Page

Our old repeater with the VE3XPL callsign, after 17 years of service, has been disconnected. "VE3XPL" is also a historical and sentimental symbol for Polish radio hams in Toronto, the symbol that we wish to retain.

Therefore, the URL address of our webside is unchanged:

http://www.qsl.net/ve3xpl/

Dnia 22 grudnia 2008 roku uruchomiliśmy nowy radiowy przemiennik o nowym znaku VE3YPL.

Zachecamy do obejrzenia nowego portalu:

http://www.qsl.net/ve3ypl/

VE3YPL Welcome Page

However, on 22 December 2008, a new radio repeater with a new VE3YPL callsign started its function.

Also see a newly created webside:

http://www.qsl.net/ve3ypl/