Ana Sayfa

Geri

Mailbox' larda Mesaj Gönderme Komutlarının Kullanımı

( SP & SB )

 

Send Komutu ile Mailbox'a haber yazıp ve hatta başka box'lara aktarabilirsiniz.

Mailbox otomatikmen Özel haberler (USER-Kesimi -> SP komut) ile Rubrikler (INFO-Kesimi -> SB komut) haberlerini kendiliğinden ayırmaktadır. Bu sebepten, siz ayırmak zorunda değilsiniz.

Yazılan bir Mesaj, sadece kullananın BOX'u terk etmesi ile başka BOX'lara aktarılır (FORWARD). Bu sebepten yanlış Mesajlar önceden silinebilir.

Yazılış :

SP <Çağrı işareti> <@ BBS çağrı işareti>

SP <Otom. Server> <@ BBS çağrı işareti>

SB <Rubrik> <@ bölge>

Mesajlar bir çağrı işaretine yada mailbox'un bir Rubrik'ine yazılabilir. Ayrıca bu haberin nereye otomatikmen aktarılmasının gerekip gerekmediğini (Store & Forward) sistemi ile belirleyebiliriz.

Yazılan her Mesaj, uzunluğu 25 harfi geçmeyen bir başlıkla belirtilmelidir. Eğer başlık SEND-Komut verilirken belirtilmediği takdirde, Box hemen sonra başlığı sizden sorar. Mesaj bittikten sonra, CTRL-Z yada /EX yazılarak Send-Komutu kapatılır. Mailbox bunun üzerine haber kaydının başarılı olup almadığını tasdik eder.

 

Örnekler :

Özel Haberler (SP)

SP DG4FDI

Haberi DG4FDI'ye gönderir. Başka boxlara aktarılmaz ve başlık otomatikmen istenir. Eğer Çağrı işareti kullanıcı-listesinde, başka bir BOX'da kayıtlı ise, haber bu Mailbox'a otomatikmen aktarılır.

SP [email protected]

Haberi DB0GV Mailbox'unda olan DD5LS'e S&F-Aktarmalı olarak gönderir. Başlık hemen sonra istenir.

SP [email protected]

Haber DB0FSG Mailbox'una aktarılmak için otomatik PING Server' ine kaydedilir. Başlık otomatikmen istenir.

SP [email protected]

Haber DK0MNL Mailbox'una aktarılmak için otomatik REQCFG (REQuest ConFiGuration) Server' ine kaydedilir. Başlık otomatikmen istenir.

***

İnfo haberler (SB) (Bültenler)

SB [email protected]

Haber TA9BBS Mailbox'una aktarılmak için DIGI rubrikine kaydedilir. Başlık otomatikmen istenir.

SB AMSAT

Haber AMSAT rubrikine kaydedilir. Başka Mailbox'lara aktarılmaz. Başlık otomatikmen istenir.

SB [email protected]

Haber TA7 bölge içindeki Mailbox' lara aktarılmak için S&F-Göndermeli TUM (TÜM) rubrikine kaydedilir. Başlık hemen sonra istenir.

SB [email protected]

Haber TA2 bölge içindeki Mailbox'lara aktarılmak için S&F-Göndermeli BBS rubrikine kaydedilir. Başlık hemen sonra istenir.

SB [email protected]

Haber bütün Türkiye içindeki Mailbox'lara aktarılmak için S&F-Göndermeli TRAC rubrikine kaydedilir. Başlık hemen sonra istenir.

SB [email protected]

Haber bütün Yunanistan içindeki Mailbox'lara aktarılmak için S&F-Göndermeli PACKET (Paket Radyo) rubrikine kaydedilir. Başlık hemen sonra istenir.

SB [email protected]

Haber bütün Rusya içindeki Mailbox'lara aktarılmak için S&F-Göndermeli DX rubrikine kaydedilir. Başlık hemen sonra istenir.

SB [email protected]

Haber bütün Alman-lisanlı Mailbox'lara (DL/HB9/OE) S&F- göndermeli, aktarılması için FLEXNE (Flexnet) rubrikine kaydedilir. Başlık hemen sonra istenir.

SB [email protected]

Haber bütün Alman-lisanlı Mailbox'lara (DL/HB9/OE) S&F- göndermeli, aktarılması için ALLE (Tüm) rubrikine kaydedilir. Başlık hemen sonra istenir.

SB [email protected]

Haber bütün AVRUPA' daki Mailbox'lara aktarılmak için S&F-göndermeli ANTENN (Antenler) rubrikine kaydedilir. Başlık hemen sonra istenir. Haberin İngilizce olarak yazılması gerekir!

SB [email protected]

Haber bütün DÜNYA' daki Mailbox'lara aktarılmak için S&F-Göndermeli TECHNI (Teknik) rubrikine kaydedilir. Başlık hemen sonra istenir. Bütün dünya için yazılan Haberler İngilizce lisanı ile yazılması gerekir!

SB [email protected]

Haber bütün DÜNYA' daki Mailbox'lara aktarılmak için S&F-Göndermeli ALL (Tüm) rubrikine kaydedilir. Başlık hemen sonra istenir. Bütün dünya için yazılan Haberler İngilizce lisanı ile yazılması gerekir!

 

 

Bilgi : Thomas, DG4FDI

Sinan ÖZMEN, TA2MBD

16.02.2002