Geri

TNOS & JNOS MailBox Komutları

Komutların sadece büyük harf ile gösterilen kısımlarının kullanılması yeterlidir.

" [ ] " arasında yazılan kısımlar isteğe bağlıdır, yazılmayabilir.

" * " ile belirtilen komutlar sadece SYSOP tarafından kullanılır.

" @ " komutu ile SYSOP mod' una geçilir (sadece SYSOP içindir)


A ile başlayan komutların detayları...

Area

Mesaj alanlarını ve açıklamalarını listeler.

Area alan

'alan' isimli alana geçmenizi sağlar

AF

Alan listesini ve açıklamalarını listeler

AL alan

'alan' isimli alana geçer

AN

'AS' ile aynı, ama sadece yeni mesaj olan alanları listeler

AN ALL

'AN' ile aynı, ama kişisel mesaj alanlarını da listeler *

AS

Alan listesini ve mesaj sayısı özetini gösterir

AS ALL

'AN' ile aynı, ama kişisel alan listelerini de verir *

B ile başlayan komutların detayları...

Bye

Güle güle (Sistemden ayrılış)

BUmp user

Sistemden uzaklaştırma *

C ile başlayan komutların detayları...

C

Konferans mod' una geçersiniz...

Connect pt callsing

Callsing Çağrı İşaretli istasyona pt portu ile AX.25 paket bağlantısı

CONFerence #

Konferans mod' una geçiş (# ile kanal numarası da

D ile başlayan komutların detayları...

Download dosya

'dosya' adındaki dosyayı sistemden alabilirsiniz.

DEl dosya

Dosya'yı silersiniz (izniniz var ise)

DIr

Bulunduğunuz dizindeki dosyaları listeler ('W' ile aynı)

DIr dizin

'dizin' deki dosyaları listeler, joker kullanabilirsiniz

DU file

Uuencode ile kodlanmış dosya çekersiniz (ikili dosyalar için)

E ile başlayan komutların detayları...

Escape

Escape karakterini gösterir.

Escape karakter

Escape karakterini 'karakter yapar' (tek karakter)

Escape on|off

Escape karakteri mod' unu değiştirir.

Exit

Exit, 'Bye' ile aynı (Sistemden ayrılma)

EXPand takma_isim

Takma_isim/mail-gurubu içeriğindeki isimleri listeler

F ile başlayan komutların detayları...

Finger konu

Finger kullanıcı (kullanıcı ya da konu hakkında detaylı

FDesc dosya

Sisteme gönderilmiş olan 'dosya' isimli dosya için

G ile başlayan komutların detayları...

Get A[rea]

Prompt satırındaki alan adi bilgisini görüntüler

Get C[ompres]

(LZW) ile sıkıştırılmış dosya hakkında bilgi verir

Get D[elegate]

Kişisel yetkilendirme opsiyonlarını görüntüler

Get F[inger]

Kişisel bilgilerinizi görüntüler

Get G[raphics]

ANSI ekran ayarlarınızı gösterir

Get M[ore]

Bir seferde ekrana kaç satır geleceğini görüntüler

Get N[ame]

Komut satırında çağrı adinizin gösterilmesi

Get S[can]

Sisteme girdiğinizde yeni mesajlarınızın taranıp

Get SI[g]

Kişisel mesajlarınızdaki imza satırlarınızı gösterir

Get X[pert]

Sistemi deneyimli mod' unda kullanıp kullanmadığınızı gösterir

GRoup S[ub] g

"g" ile belirtilen mesaj gurubuna üye olursunuz

GRoup U[ns] g

"g" ile belirtilen mesaj gurubuna üyeliğinizi iptal edersiniz

GRoup L[ist]

BBS' de var olan mesaj guruplarını listeler

GRoup I[nf] g

"g" mesaj gurubuna kimlerin üye olduğunu gösterir*

GRoup UNI g

"g" mesaj gurubuna olan değişiklik bilgilerinin yayını *

GRoup A[dd] g

"g" adında bir mesaj gurubu oluşturur *

GRoup D[el] g

"g" adındaki mesaj gurubunu siler *

SYSOP'lar bu komutu başka kullanıcılar adına da isimlerini GROUP komutuna 4. parametre olarak yazarak

H ile başlayan komutların detayları...

Help [konu]

"konu" komutu hakkında daha detaylı bilgi almak için

HOme

HOME BBS'inizi değiştirmek için kullanabilirsiniz

HOme kln @bbs

kln kullanıcısının HOME BBS ini "bbs" yapar *

I ile başlayan komutların detayları...

IHeard

Sisteme bağlanan TCP/IP (internet) istasyonlarının listesi

Info

Sistem hakkında bilgi verir

IProute

Özel olmayan Ip yönlendirme tablolarını görüntüler

IF

Gönderilmek üzere hazırlanmış postaları (mesaj) gösterir *

J ile başlayan komutların detayları...

Jheard

Tüm portlardaki duyulan istasyonları listeler

Jheard port

'port' portundan duyulan istasyonları listeler

K ile başlayan komutların detayları...

Kill #

# numaralı mesajı sil (kendi mesajlarınız için)

KM

Okumuş olduğunuz tüm mesajlarınızı siler

KS #den #a

#den numaralı mesajdan #a numaralı mesaja kadar olan

KU #

İşaretlenmiş ve silinmiş mesajlarınızı geri alır.

L ile başlayan komutların detayları...

List

Yeni mesajları listelemek için

L$ xyz

İçinde (Message-ID: bölümünde) 'xyz' gecen mesajlar listesi

L> xyz

To: alanında (kime alanı) 'xyz' gecen mesajlar listesi

L< xyz

From: alanında (kimden alanı) 'xyz' gecen mesajlar listesi

LA

Bulunduğunuz alandaki tüm mesajların listesi

LB

B tipindeki (bültenler) mesajlar listesi

LH

SYSOP için beklemekte olan mesajlar listesi *

LL n

Son 'n' tane mesajı listelemek

LM

Size ait mesajları listelemek

LS xyz

Subject: alanında (konu alanı) 'xyz' gecen mesajlar listesi

LT

T (trafik) tipindeki mesajların listesi

M ile başlayan komutların detayları...

Mboxusers

BBS'e bağlı olan kullanıcıları listelemek

MA [#]

Beklemede olan mesajı isleme sokar*

MC alan

Mesajı 'alan' alanına kopyalar *

MC x [y z] alan

Bulunduğunuz alandaki x,[y,z] mesajlarını 'alan'a kopyalar *

MF x bbs

İşaretlenmiş mesajı 'bbs' BBS'ine forward eder *

MH #

Mesajı SYSOP kontrolü için tutar *

MK

Posta kutusu forwardını başlatır *

ML

Sistem açıldığından beri bağlanan kullanıcıların listesi

ML n

Sistem açıldığından beri son n kullanıcı listesi

ML callsing

'callsing' işaretli istasyonun en son ne zaman bağlandığı

MM alan

Mesajı 'alan' alanına kopyalar*

MM x [y z] alan

x,y ve z mesajlarını 'alan' alanına kopyalar *

MP #

# numaralı mesajı kalıcı mesaj yapar *

MR t fl to [fm]

'fl' dosyasını okur, 't' tipinde bir mesaj yapar, ve 'to' kullanıcısına, 'fm' adına gönderir *

MS

Posta Kutusu istatistiklerini gösterir

MT #

# kalıcı mesajını geçici mesaj yapar *

MW x [y z] dosya

x,y ve z mesajlarını 'dosya' dosyasına yazar *

MX

Mailbox 'expire now' kick (start expiring of old messages) *

News

Haber merkezine gecis yapar. (Eğer var ise)

O ile başlayan komutların detayları...

Operator

Operatör ile sohbet (Operatör bilgisayar başında ise)

Q ile başlayan komutların detayları...

QUEry

Callbook'da arama yapar (eğer var ise)

QS

Yeni mesajlar için hızlı arama

QUIckscan

Yeni mesajlar için hızlı arama

Quit

Quit, 'bye'ile aynı (Sistemden ayrılma)

QUOte

Günün sözünü gösterir (eğer var ise)

R ile başlayan komutların detayları...

Read n

n numaralı mesajı okuma

REPly

Okuduğunuz son mesaja cevap yazma

REPly n

n numaralı mesaja cevap yazma

RH n

Başlıklarla okuma (V komutu ile aynı)

RM

Read Mine, okunmamış mesajlarınızı okur

RMAil

Başka_bbs 'başka_bbs' e mesaj gönder

Route address

BBS'deki yönlendirmelerin listesini gösterir

S ile başlayan komutların detayları...

Send callsing

Mesaj gönderme (özele gönderir)

SB bültenadı

Bülten gönderme (Dikkatli olun!)

SC callsing

Mesajın kopyasını çağrı ya gönderir

SET A[rea]

Bulunduğunuz alanı gösterir/kapatır

SET C[ompress]

LZW) sıkıştırmasını devreye alır/ devreden çıkartır

SET D[elegate]

Yetkili BBS' inize aktarmayı açar/kapatır

SET F[inger]

Kişisel infonuzu yazarsınız, w/FINGER için

SET G[raphics]

ANSI renkli ekranı açar/kapatır

SET M[ore] n

Her n satırda bir bekleme ayarlar

SET N[ame]

Komut satırında callsign gösterme ayarını açar/kapatır

SET S[can]

Girişte yeni mesajlarınızı söylemesi ayarınız açar/kapatır

SET SI[gnature]

Mesajlarınızın sonuna eklenen imza dosyasını yaratır

SET X[pert]

Sizi deneyimli kullanıcı yapar / kapatır

SF

Okuduğunuz mesajı başkasına da gönderir

Slip

Çık ve portu serbest bırak (Sadece direk kablo bağlantısı ve telefon hatlarında çalışır)

SP callsing

Özel mesaj gönderme

SR

Okuduğunuz mesaja cevap yazma

SR n

n numaralı mesaja cevap yazma

ST callsing

Trafik mesajı yollama

"~" mesaja imza dosyanızı eklemez ya da "^" ulaşınca haber ver ("^" sadece TNOS BBS lerde)

STATS subcmd

Statistics commands

T ile başlayan komutların detayları...

Telnet sistem

'sistem'e telnet yap

Tıme

BBS'in saatini gösterir

TUtor

Eğer varsa eğitim sunucusuna bağlanırsınız

U ile başlayan komutların detayları...

Upload file

Text dosyası gönderme

USer

Sistem açıldığından beri bağlananları listeler

USer n

Sistem açıldığından beri bağlanan son n kişiyi listeler

USer callsing

'callsing' istasyonunun son bağlantı zamanını gösterir

V ile başlayan komutların detayları...

Verbose n

n numaralı mesaj hakkında özet verir (liste de alabilirsiniz)

VM

Okunmamış tüm mesajlar hakkında özet verir

W ile başlayan komutların detayları...

What

Bulunduğunuz dizindeki dosyaları gösterir

What dizin

'dizin' dizinindeki dosyaları gösterir.

WA "msj"

Sistemdeki herkese "msj" mesajını gönderir * (Not, Mesajı tırnak içine almalısınız)

Wpages callsing

Callsing işaretli kullanıcının sistemi hakkında bilgi

WPages u @bbs

'u' kullanıcısının 'bbs' bilgisini değiştirir *

WRite ur "tx"

"ur" kullanıcısına "tx" mesajını gönderir *

X ile başlayan komutların detayları...

Xpert

Deneyimli mod' una geçersiniz/çıkarsınız

XA

Bulunduğunuz alanı hep gösterir/göstermez

XC

(LZW) sıkıştırılmayı açar/kapatır

XM n

n satırda bir durup komut bekler (uzun yazılar için)

XN

Komut satırında çağrı işaretini gösterme ayarını açar/kapatır

XS

Girişte yeni mesajlarınızı tarar/taramaz

Z ile başlayan komutların detayları...

Zap dosya

Zap (silme) dosya siler

 

 

 

Sinan ÖZMEN, TA2MBD

5 Şubat 2002