Geri

FBB MailBox

 

Kullanılabilen komutların listesi :

A : iptal - işlemi iptal eder,mesela listeleme yaparken Listelemeyi keser

B : Ayrılma - BBS'ten ayrılmak içindir.

C : Konferans - Konferans bölümüne geçiş.

D : DOS - Dosya transferi vb. için FBBDOS bölümüne geçiş.

F : FBB - servis bölümüne geçiş.

G : Geçiş - Kullanıma açık olan başka bir porta geçiş yaparsınız.

H : Yardım - Yardım

I : Bilgi - Bu sistem hakkında genel bilgi verir.

J : Jheard - BBS'e son bağlanan istasyonları listeler.

K : Silme - Mesaj siler.

L : Liste - Mesajları listeler.

M : Oluştur - Dosya oluşturur.

N : İsim - isminizi kayıt eder.

NZ: P.kodu - Şehrinizin posta kodunu girmek için.

NH: Merkez BBS - Lokal kullandığınız BBS'i kayıt etmek.

O : Opsiyon - Seçenekleri değiştirme (sayfalama, lisan, listeleme vb).

PS: Servers - Kullanılabilen hizmetlerin listesi.

PG: Program - Kullanılabilen bazı DOS-programlarını listeler/çalıştırır.

R : Okuma - Mesaj okumak.

S : Gonderme - Mesaj göndermek için.

T : Cağrı - Sistem operatörünü sesli olarak ikaz eder.

U : Upload - Bir dosyayı BBS'e aktarır.

V : Verbose - V başlığı ile okunan mesajın R gibi detaylarını verir.

W : What - Kullanıma açık mevcut dosyaları listeler.

X : Expert - Normal veya usta kullanıcı değişikliği için.

Y : Yapp - Yapp protokolü ile binary dosya transferi.

Z : Delete - Dosya siler.

+ : Append - Operatör kullanımına mahsus dosya alma - aktarma.

> : Send text - BBS'e bağlı diğer bir istasyona bir satırlık yazı göndermek.

= : Connect - BBS'e bağlı olan bir istasyona bağlanmak için.

! : Info - I komutunun kısa kullanımı.

$ : Forwarded - Sistem operatörü için: Mesaj almış olan veya alacak olan

BBS'lerin listesini verir.

* : Wildcard - Birçok değişkenin kullanılması ( @,?,#,=,* gibi)

Detaylı Yardım için, ? [komut] . ÖRNEK : ? O

 

Örnekler:

- ? O ile mümkün seçenekler için Yardım (lisan, sayfalama vb).

(sayfalama olup olmaması OP-komutu ile değiştirilir)

- ? REQDIR veya ? REQFIL bu hizmetlere ait Yardım almak içindir.

**** her komuttan sonra <Enter> veya <Return> tuşuna basmayı unutmayın ****

X kullanıcı seviyenizi Uzman (EXPERT) veya NORMAL olarak değiştirir.

A Listeleme yapılıyorken listelemeyi kesmek için kullanılır.

I Bu sisteme ait bilgileri verir.

Son kullanılan mesaj numarasını # karakteri ile tekrar ettirebilirsiniz.

ÖRNEK: R 1235 ile okunan mesajı silmek için K # gönderilmesi yeterlidir.

..............................................................................

A Komutu

BBS'de uzun bir listeleme yaparken, A (iptal) komutunu göndererek

listelemeyi durdurabilirsiniz. Listeleme durduğunda BBS size mesajlardan

okumak istediğiniz var mı (mesaj okumasından sonra listeleme devam eder),

veya listelemeye devam etmek isteyip istemediğinizi yada listelemeyi bütünüyle

durdurmak isteyip istemediğinizi soracaktır.

Eğer listelemeyi bütünüyle durdurursanız, BBS-promptuna geri dönersiniz.

Eğer çok sayıda mesajı okuyorsanız,sayfalama yaparak okurken N ve C komutlarını kullanabilirsiniz,Mesela eğer R 123 234 345 654 göndermiş iseniz,

işlemdeki mesajın kalan kısmını atlayıp bir sonraki mesaja geçmek için N

komutu,kalan mesajlarda sayfalamanın iptali için C komutu kullanılır.

A komutu ayrıca bir çok farklı yerde kullanılabilir,örneğin uzun bir ASCII

dosyasını alıyorken işlemi iptal etmek için.

B Komutu

"B" komutu sizi BBS'den ayırır ve bağlantınızı keser.

- BBS'in ayrılış mesajı ile bağlantınızı kesmek için "B" gönderiniz.

Her komuttan sonra <Enter> veya <Return> tuşuna basınız.

- NOT: Ayrılmak için B komutunu kullandığınızda, bu oturumdaki son listelediğiniz mesaj numarası bir sonraki bağlantınıza kadar kayıt edilecektir.

eğer herhangi bir sebepten bağlantınız koparsa, son listelediğiniz mesaj

kaydı yapılmaz ve bir sonraki bağlantıda aynı listelemeyi tekrar edersiniz.

 

C Komutu

- "CW" komutu konferanstaki istasyonları listeler.

- "C" komutu ile konferansa girersiniz. Detaylı Yardım için tıklayın ...

Konferansta, bütün komutlar satır başında bir nokta ile yazılmalıdır.

Kullanılan komutlar :

.C[port] CALL-SIGN [V REPEATER...] yazılan portta, o istasyona bağlanmak için.

.D Bir kullanıcıyı konferanstan ayırmak içindir.

.H Bu Yardım dosyasını görüntüler.

.W Konferanstaki istasyonları listeler.

.Q Konferanstan ayrılmak içindir.

 

D Komutu

D-komutu farklı 2 görevi yerine getirir.

1) Eğer D [dosya ismi] gönderirseniz, mailbox o dosyayı size gönderecektir. Bu dosyanın kullanıcılara ait direktörde bulunması gerekir. Şayet dosya bir alt-direktör içindeyse, bütün yolu yazmalısınız, mesela:

E VHF/VHF.DX

Ayrıca W-komutu için Yardım alabilirsiniz (? W).

2) Eğer sadece D harfi gönderirseniz, FBBDOS bölümüne geçersiniz. FBBDOS komutları MS-DOS komutlarına çok benzemektedir. FBBDOS içinde kullanıcılar BBS'in hard-diskinin bir bölümünü kullanabilirler. Kullanılan komutlar :

? veya HELP >= Yardım almak için kullanılır. Detaylı Yardım için tıklayın ...

DIR >= Direktördeki dosyaları listeler.

MD MKDIR [isim] >= Verilen isimle yeni bir direktör oluşturur.

RD RMDIR [isim] >= Belirtilen isimli direktörü siler. Silinecek direktör boş olmalıdır,ayrıca o direktör içerisindeyken silme işlemini yapamazsınız .

CD [isim] >= direktör değiştirmek için kullanın.

COPY [x] [y] >= X dosyasını Y dosyasına kopyalar. Direktörler arasında kopyalama için de kullanılabilir.

DEL [dosya ismi] >= Verilen isimli dosyayı siler.

TYPE [dosya ismi]>= Belirtilen bir ASCII dosyasını BBS'den almak içindir. Eğer BBS'de sayfalama yöntemini kullanıyorsanız,dosya size sayfalar halinde gönderilir. Bu dosya, içinde bulunduğunuz direktörde olmalıdır.

GET [dosyaismi] >= TYPE komutu ile aynıdır,tek farkı sayfalama olmamasıdır. Dosya daima CTRL-Z ile sonlandırılır.

PUT [dosyaismi] >= Bir ASCII-dosyasını bu direktöre göndermek için kullanılır.

BPUT ve BGET >= AUTOBIN protokolü ile dosya göndermek ve almak için kullanılır.(radyo portu üzerinden)

YPUT ve YGET >= PUT ve GET komutlarıyla aynıdır,tek fark binary transferinde YAPP-protokolü kullanılır . Telefon Modemi üzerinde YGET komutu dosyaları YMODEM, YMODEM-BATCH veya YMODEM-G ile almak için kullanılabilir.

XPUT ve XGET >= Sadece Telefon_modemi içindir. YPUT ve YGET'e benzer, fakat binary transferinde XMODEM-protokolü ile işlem yaparlar.

X1GET >= XGET gibidir, 1K-XMODEM protokolünü kullanır.

ZGET >= XGET gibidir, ZMODEM-protokolünü kullanır.

EDIT [dosyaismi] >= BBS'deki dosya ve metinleri yazmak için küçük bir editör. Bu yazım programını sadece BBS'e göndermiş olduğunuz kendi dosyalarınızda kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için => ? EDIT

F B EXIT QUIT >= Herhangi biri ile FBBDOS'dan BBS-bölümüne geri dönüş.

O >= BBS bölümünde olduğu gibi seçenekleri değiştirir. LIST >= DIR gibidir,fakat dosya açıklamalarını da gösterir,(eğer dosyalara ait açıklamalar yazılmış ise)..

PRIV >= Özel direktör kullanıcılarına geçiş imkanı verir.

VIEW >= *.ZIP, *.LZH ve benzeri arşiv dosyalarının içeriğini görmek içindir. Kullanımı: VIEW dosyaismi.uzantı

NEW >= En son NEW komutu gönderdiğinizden bu yana gelmiş olan yeni dosyaları listeler.

F Komutu

F - komutu Servis bölümüne geçiş ve özel komutları kullanma imkanı verir."servis bölümü"nde değişik işlemler yapabilirsiniz:

Mailbox'un kullanım istatistiğini almak,

Farklı türde dosyaları okumak,

Bu mailbox kullanıcılarına ait bilgileri okumak,

QTH belirleyicicinizi hesaplamak,

farklı QTH'ler arasındaki mesafeyi bulmak.

Bir çok uydunun yörüngelerini hesaplamak.

Daha fazla bilgi için,servis bölümüne geçtiğinizde ? gönderin.

Detaylı Yardım için ? [komut] gönderin.

 

G Komutu

G - komutu GATEWAY (geçiş) kullanımı içindir. (eğer BBS gateway kullanımına açık ve kullanılabilecek boş bir kanal varsa). Detaylı Yardım için tıklayın ...

H Komutu

Kullanılabilen komutların listesi :

A : iptal - Listelemeyi durdurur.

B : Ayrılma - BBS ile bağlantınızı koparır.

C : Konferans - Konferans bölümüne geçiş yaparsınız.

D : DOS - FBBDOS bölümüne geçiş veya bir dosyayı almak için.

F : FBB - Servis bölümüne geçmek için.

G : Geçiş - Eğer varsa haberleşme için bir başka port'a geçiş.

H : Yardım - Bu Yardım dosyası

I : Bilgi - Sistemin yapısı hakkında bilgi verir.

J : Jheard - BBS'e son bağlanan istasyonları listeler.(j1,ja vb)

K : Silme - Mesaj siler.

L : Liste - Mesajları listeler.

M : Oluşturma - Dosya oluşturur.

N : isim - isminizi kayıt eder veya değiştirirsiniz.

NZ: P.kodu - Şehrinizin posta kodu girişi.

NH: Merkez BBS - Lokal kullandığınız BBS'i kayıt etmek.

O : Opsiyon - Değişik seçenekler (sayfalama,lisan,listeleme/okuma vb).

PS: Hizmetler - BBS'in sağladığı hizmetleri listeler.

PG: Program - BBS'deki bazı DOS programlarını gösterir veya çalıştırır.

R : Oku - Mesaj okumak içindir.

S : Gönder - Mesaj göndermek.

T : Çağrı - Sistem operatörünü çağırır.

U : Transfer - Bir dosyayı BBS'e göndermek içindir.

V : Verbose - V başlığı ile okunan mesajın R gibi detaylarını verir BBS Bilgileri.

W : Neler var - Kullanılabilecek dosyaları listeler.

X : Uzman - Normal veya Uzman (usta) kullanıcı durumunuzu değiştirir.

Y : Yapp - Binary dosyaları Yapp protokolü ile transfer eder.

Z : Sil - Dosya siler.

+ : Append - Operatör kullanımına mahsus dosya alma - aktarma.

> : metin gönder - BBS'e bağlı bir istasyona yazılan mesajı gönderir.

= : Connect - BBS'e bağlı diğer istasyona bağlanmak için.

! : Bilgi - I komutunun kısa kullanımı.

$ : Forwarded - Sysop için: Bir mesajı henüz almış veya alacak olan BBS'lerin listesini verir.

* : Wildcard - Pekçok değişik kısa kullanım imkanı; @,?,#,=,* vb.

Her komut için detaylı Yardımı ? [komut] ile alabilirsiniz. Örnek: ? O <enter>

 

I Komutu

I - komutu BBS'e ait bilgileri verir. Adres Defteri (WP) için:

I (call) - Yazılan çağrı işaretinin adres bilgilerini verir.

ID - Adres defterindeki kayıtların sayısını verir.

IH Bölge - Yazılan bölgedeki kullanıcıları araştırır (EU,AS,NOR vb).

IZ (zip) - Belirtilen posta koduna sahip kullanıcıları araştırır.

[email protected] (bbs) - Yazılan BBS'in kullanıcılarını araştırır.

Pek çok WP-komutu ile, @,#,? gibi kısaltıcı değişkenler kullanılabilir.

 

J Komutu

J-komutu en son bağlanmış olan istasyonların listesini verir.

- JK En son bağlanan istasyonları görüntüler.

- JA TNC-A ya bağlanmış istasyonları görüntüler.

- J1 TNC-A nın duymuş olduğu istasyonları listeler.

- JB TNC-B ye bağlanmış istasyonları görüntüler.

- J2 TNC-B nin duymuş olduğu istasyonları listeler.

 

K Komutu

K-komutu size gelen veya sizden giden mesajları silmek içindir.

- Bir mesajı silmek için K[boşluk][mesaj#] gönderiniz. ( #=sayı)

- Okuduğunuz mesajlarınızı silmek için KM gönderiniz. Bu komut henüz okumadığınız mesajları SİLMEZ !

NOT : Size veya sizden olmayan mesajları silemezsiniz. Sadece SYSOP bu işlemi yapabilir.

SYSOP: K komutunun önüne fazladan bir K yazabilirsiniz,mesela KKM, KKF vb. Böylece o mesajlar derhal yazılan duruma dönüşecektir.

 

L Komutu

L-komutu mailbox'taki bütün mesajları listeler.

L En son baktıktan sonra BBS'e gelen mesajları listeler.

LB BBS'e gelen bültenleri listeler.

LC Özel bir listeleme biçimi yaptıysanız seçiminizi gösterir.

LM Size gelen kişisel mesajlarınızı listeler.

LN Size gelen bütün OKUNMAMIŞ mesajları listeler.

LL En son 10 mesajı listeler (sayı artırılabilir,mesela LL 50,son 50 mesaj).

LS Mesaj başlıklarına göre özel bir listeleme biçimi. örnek ls baycom

L< [çağrı işareti] yazılan çağrı işaretinden gelmiş mesajları listeler.

L> [çağrı işareti] belirtilen çağrı işaretine gelmiş mesajları listeler.

[email protected] Yerel gönderilmiş bültenleri @BBS-alanı olmaksızın listeler.

[email protected] [çağrı işareti] @çağrı işareti alanına gelmiş mesajları listeler.

L [mesaj#]- verilen numaradan sonraki mesajları listeler.

L [mesaj#]-[mesaj#] verilen numaralar arasındaki mesajları listeler

LU Size ve sizden N-durumundaki bütün OKUNMAMIž mesajları listeler.

LR En eskisinden başlayarak mesajları ters sıra ile listeler.

LR bir çok durumda L'nin yerine geçebilir (örnek: LR 1-100)

Örnekler:

- #325'ten sonraki mesajları listelemek için, L 325-

- #300'den #350'ye kadar mesajları listelemek için, L 300-350

NOT: Bir listeleme yapmadan önce,sistemdeki bütün mesajları listelemekten kaçınmak için,sistemdeki aktif mesajları kontrol ediniz.

Bu kontrolü V-komutu ile kolayca yapabilirsiniz.

Özel Komut LC :

Bu komut ile çok özel listelemeler yapabilirsiniz.

Eğer bir kere LC DX yazarsanız,LM ve LN dışındaki bütün listeleme komutları sadece, Kime-alanı DX olan mesajları listeleyecektir. Eğer LC *DX* yazarsanız, listelemeniz Kime-alanında DX olan bütün mesajları kapsayacaktır, mesela VHFDX, DXHF vb.

Normal listelemeye dönmek için LC * gönderiniz.

LC ? veya LC komutu kullanılabilen LC-alanlarının listesini verir.

  

M Komutu

M [sayı] [isim] : verilen sayılı mesajı belirtilen isimli dosyaya kopyalar.

MH [sayı] [isim] : M ile aynıdır fakat R (msg#) yapısındadır.

MV [sayı] [isim] : M ile aynıdır fakat V (msg#) yapısındadır. Bu komutlar eski mesajların üzerine yazar.

MA [sayı] [isim] : verilen sayılı mesajı belirtilen isimli dosyaya kopyalar.

MHA [sayı] [isim]: M ile aynıdır fakat R (msg#) yapısındadır.

MVA [sayı] [isim]: M ile aynıdır fakat V (msg#) yapısındadır. Bu komutlar eski mesajların üzerine YAZMAZ, eski dosyalara ekleme yapar.

Sistem Operatörleri için; L yerine M kullanılabilir ve bundan sonra listelemede Başlık bölümünde BID kısmı da bulunur.

 

N Komutu

N-komutu BBS'e isminizi kayıt etmek veya değiştirmek için kullanılır. En fazla 12 karakter kullanılabilir. Gerçek dışı isimler silinecektir,lütfen gerçek isminizi kullanın.

- kullanımı; N[boşluk][isminiz] ,örnek N Mehmet

Ayrıca NP, NL, NQ, NZ, NH ile Yardım konularına da bakınız.

NP Komutu

Telefon-modemi portuna geçiş şifrenizi değiştirmek için kullanın.

NL Komutu :

Bu komut ile QTH-Belirleyicinizi girer veya değiştirebilirsiniz.

NQ Komutu :

Bu komut şehir ismini girmek veya değiştirmek için kullanılır.

NZ Komutu :

Bu komut şehrinizin POSTA kodunu girmek veya değiştirmek için kullanılır.

NH Komutu :

HomeBbs'inizi belirlemek için kullanın. HomeBbs mesajlarınızın toplanmasını istediğiniz BBS'tir.

O Komutu

O-komutu size farklı seçenekler verir:

- O kullandığınız lisan,sayfalama ve taban sayısını gösterir.

- OP mesajlarda sayfalama özelliğini açar-kapatır.

- OP [satır sayısı] bir sayfada belirttiğiniz sayıda satır bulunur.

- OL kullanılabilen lisanları listeler.

- OL[boşluk][lisan-numarası] bir lisan seçimi yapar. Örnek OL 3

- ON kullandığınız taban sayısını gösterir.

- ON [sayı] yeni bir taban sayısı seçimi içindir. Girdiğiniz sayı 1000 ile çarpılacaktır , yani ON 54 yazdığınızda, taban sayınız 54000 olacaktır. Bundan sonra, diyelim ki 54025 sayılı mesajı okumak için R 25 göndermeniz yeterli olacaktır. Bu komutu ON 54000 şeklinde de kullanabilirsiniz.

- OR BBS'deki bütün kişisel mesajları listelemek ve okumak istediğinizde bu komutu kullanabilirsiniz (Eğer BBS bu kullanıma müsaade ediyor ise).

- OM her bağlandığınızda yeni mesajınızın bulunup bulunmadığının bildirilmesini isteyebilirsiniz.

 

PS Komutu

PS komutu BBS'de kullanılabilen servislerin listesini almak için kullanılır.

 

PG Komutu

PG komutu kullanılabilen DOS-programlarının listesini verir.

PG (program-ismi) (parametre) veya sadece (program-ismi) (parametre)

 

R Komutu

R-komutu mesajları okumak içindir (dosyaları değil).

- R[boşluk][mesaj#] belirttiğiniz mesajı okumak için. bir kaç mesaj numarasını aralarında boşluk bırakarak kullanabilirsiniz.

- RM size gelmiş bütün mesajları okumak için [Read Mine].

- RN size gelmiş bütün yeni mesajları okumak için [Read New].

- RU size veya sizden,okunmamış bütün mesajları okumak için (N durumu).

- R< çağrı işareti verilen çağrı işaretinden gelen mesajları okumak.

- R> çağrı işareti verilen çağrı işaretine olan mesajları okumak.

- Sayfalama özelliği ile birlikte ard arda bir çok mesajı okuyorken; N ile doğrudan bir sonraki sayfaya geçebilir,C ile sayfalama yapmadan devam edebilir

A ile işlemi iptal edebilir veya ENTER ile normal devam edebilirsiniz.

S Komutu

S-komutu mesaj göndermenize imkan verir.

- S[tür][boşluk][çağrıişareti] ,belirtilen çağrı işaretine mesaj gönderir. Tür kişisel mesaj için P veya bülten için B olmalıdir.

- S[tür][boşluk][çağrıişareti] @ [çağrıişareti] ,başka bir BBS'i kullanan bir istasyona mesaj göndermek içindir.

- SB ALL ,ALL alanına bir bülten göndermek için.

- SR[boşluk][mesaj#] ,#numaralı mesaja karşılık gönderir.

- SC[boşluk][mesaj#][boşluk][çağrıişareti] ,#numaralı mesajın bir kopyasını başka bir istasyona gönderir. Ctrl-Z göndermeden önce bir metin yazarsanız kopyalanacak olan mesaj bu metinin altına eklenir. Eğer herhangi bir şey yazmak istemiyorsanız sadece CTRL-Z yazıp mesajı kapatırsınız.

 

T Komutu

T-komutu BBS'in sistem operatörünü çağırmak içindir.

Eğer sysop görüşmeye müsait ise 1 dakika içinde bir mesaj alırsınız. Aksi durumda,BBS size sistem operatörünün bulunmadığını bildirecektir. Ve tekrar komut modu'na dönüp devam edersiniz.

 

U Komutu

U-komutu bir ASCII dosyasını FBBDOS'un bulunduğu direktör içerisine göndermek içindir. Kullanımı: U [dosyaismi] şeklindedir.

Aynı komut ayrıca bir ASCII dosyayı FBBDOS'un kullandığı bir alt-direktör içerisine göndermek için de kullanılabilir,

Örnek: U VHF/TEST.RES

 

V Komutu

V-komutu bu PBBS'in versiyon, yazılımın sürüm tarihini ve telif hakkına ait notları gösterir. Ayrıca sistemdeki kullanılabilen mesaj sayısı ve son mesajdan sonraki mesaj numarasını da görebilirsiniz.

- Bu PBBS'in yazılım versiyonunu görmek için V gönderin.

V-komutu ayrıca mesajları V-yapısında,izledikleri rotayı da göstererek listeler. R komutu gibi kullanılır.

- V[boşluk][mesaj#] #numaralı mesajı okumak için. Her satırda bir kaç mesaj numarası yazabilirsiniz.

- VM komutu ile size gelmiş bütün mesajları okursunuz.

- VN komutu ile bütün yeni mesajlarınızı okursunuz.

- V 313 325 yazarak 313 ve 315 sayılı mesajları okursunuz. (sayıların arasında boşluk olmalıdır)

- Sayfalama yaparak çok sayıda mesajı peş peşe okuyorken,N ile doğrudan bir sonraki sayfaya geçersiniz, C ile sayfalama yapmadan devam edersiniz,

A ile işlemi iptal edebilir veya ENTER ile devam edebilirsiniz.

 

W Komutu

W-komutu (tek başına) kullanıcı direktöründeki dosyaların listesini verir.

Alt direktörlerdeki dosyaları görmek için W-komutu ile birlikte yol da yazılır.

Örnek:YEREL alt direktörünün içini görmek için W YEREL gönderilir.

 

X Komutu

X-komutu ile kullanıcı Normal veya Uzman (usta) durumlarına geçiş yapar.

"Normal" durumundakilere bütün komut satırı ve standart açıklamalar gönderilir.

"Uzman" durumundaki kullanıcılara sadece kısa bir komut satırı gönderilir.

-Durumunuzu "normal" veya "Uzman" olarak değiştirmek için X gönderiniz.

 

Y Komutu

Y-komutu binary (ikili) dosya transferi için YAPP protokolünü işleme koyar.

Kullandığınız programda YAPP protokolünün bulunması gerekmektedir.

- YW komutu binary dosyaların direktörlerini listeler.

- YI komutu direktörleri kısa açıklamaları ile birlikte listeler.

- YN en son kullandığınızdan bu yana yeni binary dosya direktörlerini listeler.

- YU [dosyaismi] Bir dosyayı BBS'e göndermek içindir. Aynı isimle mevcut bir dosyayı değiştiremezsiniz.

- YD [dosyaismi] BBS'ten bir dosyayı alırsınız.

- YZ [dosyaismi] BBS'deki bir dosyayı silmek için.

 

Z Komutu

Z-komutu ile BBS modundayken BBS'teki dosyaları silersiniz.

Z [dosyaismi] ile belirtilen dosya silinir.

 

$ Komutu

- Sadece sistem operatörü içindir. Bu komut ile bir dosya mesaj sonuna eklenir.

kullanımı: SP [call] @ [bbs] + [dosyaismi ve yolu]

Örnek:

SP TA3DG @ TA2BBS + c:\yerel\yerel.inf

böylece CTRL-Z ile mesajınızı bitirdiğinizde YEREL.INF dosyası mesajınızın

sonuna eklenecektir.

> Komutu

- > [çağrıişareti] [metin] ile BBS'e bağlı bulunan o çağrı işaretine

yazdığınız metin gönderilir. Metniniz 1 satır olmalıdır. BBS'e bağlı olan

istasyonların listesini !-komutu ile alabilirsiniz.

= Komutu

Kullanılabilen kısaltmalar "wildcards" :

'@' bir harf yerine geçer

'?' alfanümerik bir karakter yerine geçer (A-Z, a-z and 0-9)

'#' bir sayı yerine geçer( 0'dan 9'a kadar tam sayılar)

'=' boşluktan başka herhangi bir karakter yerine geçer

'*' karakterlerin herhangi bir uzantısı yerine geçer

'&' bir nokta (.) veya uzantının sonunu arar.

Örnek: *.FRA& xxxxx.FRA ve xxxxx.FRA.xxxxx ile uyuşur,fakat

xxxxx.FRANCA veya xxxxx.FRANCA.xxxxxx ile uyuşmaz.

 

! Komutu

- I komutuna benzer fakat daha kısa bilgi verir.

 

PRATİK