Modem Şemaları

OE5DXL FSK (G3RUH uyumlu) 9600 bps Modem

  Bitmiş şekliyle OE5DXL Modem

  Devre Şeması

  SMD Baskı Devre Şeması

  Baskılı Devre Şeması

Bu modem uygun bir telsiz ile çok rahat 9600bps çalışma hızına sahiptir. Modem için 4 ayrı sürücü yazılmış, Flexnet sisteminde ise sürücüsü bulunmamaktadır.

 L2PCX.EXE Terminal Sürücüsü (Tek modem) [MS-DOS]

 L2PCX4.EXE Terminal Sürücüsü (4 modem) [MS-DOS]

 ax25lib5.tgz JNOS Sürücüsü [Linux]

 agwdxl.vxd AGW Sürücüsü (Windows 9x, ME, XP)

 

Kaynak : F5JTZ

Sinan ÖZMEN, TA2MBD

20 Kasım 2002