Dipole ve Inverted V Antenler

                  Kendi Dipol ve Ters V Anteninizi Kendiniz Yapın:

    Çok yaygın olan ve çok tanınan, merkezden beslemeli yarım dalga boyundaki dipol ve ters V antenlerine bir çok kişi hiç de yabancı değildir. Fakat, bu antenlerin uzunluklarını hesaplamada kullanabileceğimiz tek ve kesin sonuç veren bir formül yoktur. Kesin bir uzunluğa bir kerede ulaşamamamızın nedenleri olarak: antenlerin yerden yükseklikleri, antende kullanılan telin çapı, yakında bulunan cisimler, yapılar, ağaçlar, metaller, bölgedeki diğer antenler ve hatta bulunulan zeminin elektriksel geçirgenliği sayılabilir. Yukarıda sayılanlar yalnızca dipol ve ters V antenleri için değil, bütün anten tipleri için geçerlidir.

   Eğer daha önce bunlar veya bunların tipindeki diğer antenlerin yarım dalga boylarının hesaplarında kullanılan formüllerle ilgilendiyseniz, bu formüllerin 145 / f(Mhz) ve 149 / f(Mhz) aralığında, antenin yerden yüksekliğine bağlı olarak 1/2 dalga boyu uzunluklarının değiştiğini fark etmişsinizdir.

    Anten boyunu hesaplarken, başlangıç olarak kullanabileceğimiz STANDART bir formülümüz var. Merkezden beslemeli ,tel bir dipol anten için bu formül  142.6464 / frekans(Mhz) dir, ve çıkan uzunluk metre cinsindendir. Bunlara rağmen, bulunduğum yerde, evimin çatısında yaptığım bu tip antenlerde 1:1 uyum sağlayabilmek için her defasında, yukarıda sayılan nedenlerden dolayı, anten boyunu kısaltmam gerekmiştir.

    Ters V anten teorisine göre, ters V antenler, aynı frekansdaki dipol antenlerden % 5 daha kısa olmalıdırlar.

    Bir hatırlatma yapmak gerekirse; ters V anteninin iki kolu arasındaki açı en az 90 en fazla 110 derece olunca 50- 60 ohm’ luk empedansı bulabilme imkanı artar.

    Dipol antenler yatay, dikey veya çapraz polarizasyonlu olarak kurulabilirler. Ters V antenleri ise, beslendikleri noktadan bir direk ile yükseltildiklerinden ve aralarındaki açıdan dolayı, dinleme ve gönderme polarizasyon eğrilerinde dikey bileşenler de mevcuttur. Böylece, çepeçevre alma ve gönderme kabiliyetleri dipole göre daha yüksektir. Bunun sonucu, ters V anteninin kazancı dipole göre daha yüksekmiş gibi görünür. Aslında bunun tersi geçerlidir, dipol anten iki yönlü, ters V anten ise çepeçevre çalışır, dipol bütün alış ve gönderme gücünü iki yönlü kullandığı için bu yönlerde daha iyidir.

    Bu antenler genelde koaksiyel kablo ile beslendiklerinden, besleme noktalarındaki dengesizliği gidermek için 1:1 balun kullanılmalıdır.

    Yukarıda da belirtildiği üzere, bu sayfamızda başlangıç formülünü  142.6464 / f (Mhz) olarak aldık. Bunun yerine daha iyi bir formülünüz olabilir ve onu kullanmak isteyebilirsiniz, seçim sizin.

                            Örnek olarak; 20 m bandında 14.225 Mhz frekansını merkez olarak seçip bir uzunluk hesabı yaparsak,

              142.6464 / 14.225 = 10.03 m   (dipolun toplam uzunluğu)

                           10.03 / 2 = 5.015 m    (dipolun her bir kolunun uzunluğu)

              Ters V anteni dipolden   % 5 daha kısa olduğu için   10.03 x 0.95=  9.53 m (ters V nin toplam uzunluğu)

                           9.53 / 2 = 4.765 m   ( ters V nin her bir kolunun uzunluğu )

                          ÖMER KAVAS       Üsküdar   TA2IB                   03-May-2001