APRS Dönüş

Malumunuz, www.findu.com da haritalar düzgün çıkmıyor.  UI View'de sağ tıkladığınızda o istasyonu Findu da arıyor ve yeri yanlış görünüyor. Bunun için sağ tıklama menüsünde küçük bir değişiklik yapalım.

PEAK SYSYEMS>UIVIEW32>uiview32.ini  dosyasını açın,  ortalara doğru [RIGHT_CLICK_URLS] satırına aşağıdaki satırları yapıştırın. 

 

[RIGHT_CLICK_URLS]
&www.findu.com="http://www.findu.com/cgi-bin/find.cgi?$CALL"
www.q&rz.com="http://www.qrz.com/database?callsign=$CALLNOSSID"
APRS2="http://northwest.aprs2.net/find.cgi?call=$CALL"
TA1DX="http://www.qsl.net/ta1dx"
TRAC="http://www.trac.org.tr"
TA1KA="http://www.qsl.net/ta1ka"
APRS="http://www.qsl.net/ta1dx/aprs/aprs.htm"
[DONE_HELP]