BIBLIOGRAFIJA

 

  1. List Narodne tehnike SR Bosne i Hercegovine ''Narodna tehnika'' - Sarajevo

  2. Časopis Radio amater

  3. Radio Operatorski Glasnik (ROG) - Novi Sad - Vojvodina

  4. Novine ''Večernje novine'' - Sarajevo

  5. Novine ''Naša riječ'' - Zenica

  6. Novine ''Oslobođenje'' - Sarajevo

  7. Novine ''Dnevni AVAZ'' - Sarajevo

  8. Bilten - Asocijacije Radio Amatera BiH

  9. Radio T9 (časopis za elektroniku i telekomunikacije)

10. Razni prilozi: Sejmen Sejad, Zukić Suad, Vrhovac Čedo, Ramić Džemaludin i drugi

11. Arhiva Radio kluba ''Zenica''