1986 godina

 

PROSLAVA NOVE GODINE U RADIO KLUBU

Gavrilović Tatjana, Baždalić Semir, Makivić Luka, Kahriman Mehemed, Tahmiščija Edber, Lazović Dragan  

 

                                                                                             Adžijaj Mustafa, Kahriman Mehemed, Bonić Mario, Jaganjac Semir  

 

                             Ivanka, Polić Goran,  Barašin Predrag         Filipović Eduard,  Makivić Slavenko  

   

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 1985 GODINU

(Januar 1986 godine)

Ove 1986 godine slavimo jubilej - 40 godina od kada je zaživio radio-amaterski pokret u Zenici  gradu rudara i metalurga. Radio-amaterstvo se u Zenici počinje razvijati davne 1946 godine. Tih poslijeratnih godina grupa entuzijasta i zaljubljenika u radio tehniku osnivaju Radio klub "Zmajevac". Među tadašnjom omladinom vladao je veliki interes za radio tehniku tako da je radio klub odigrao značajnu ulogu u obrazovanju omladine. O tome svjedoči i niz priznanja koje je Radio klub "Zmajevac" dobio za te aktivnosti. Sa ponosom ističemo da smo među prvima u Jugoslaviji imali osnovan klub.

I pored niza poteškoća, materijalne i kadrovske prirode, sa manje oscilacija u radu, radio- amaterstvo u Zenici se održalo do današnjih dana.

1970 godine pored Radio kluba "Zmajevac" u Zenici djeluje Radio klub "Remzija Rebac". On okuplja uglavnom srednjoškolsku djecu.

1978 godine Radio klub "Zmajevac" i Radio klub "Remzija Rebac" prerastaju u Radio klub "Zenica" što radio-amaterstvu u Zenici daje novu dimenziju i kvalitete.

Od te godine aktivnost Radio kluba "Zenica" u stalnom je usponu. U 40-godišnjem istorijatu radio-amaterstva kroz klubove i u različitim vidovima aktivnosti djelovalo je preko 1500 članova. Svaki član kluba je prema svojim mogučnostima, znanjem i sklonostima i željama doprinosio razvoju ove dobrovoljne društvene organizacije.

Istina fluktuacija članstva u radio klubu je dosta velika i uglavnom je posljedica što nakon završetka srednje škole, odlaskom u JNA, zaposlenjem i sl. takve članove privremeno ili stalno gubimo. Radio klub je neposredno djelovao i na profesionalno opredjeljenje, izbor škole svojih članova, tako da je dosta stručnjaka u Zenici, a i ostalim mjestima prva saznanja o radio tehnici stekli u našem klubu.

Radio klub "Zenica" kao dio organizovanih socijalističkih snaga udruženih u Socijalističkom savezu radnog naroda Jugoslavije, na čelu sa Savezom komunista Jugoslavije i kao kolektivni član Saveza socijalističke omladine Jugoslavije značajno je doprinosio svojim radom da tehnička kultura postane značajan činilac vaspitanja i obrazovanja članstva. Ovakav rad je društveno koristan i osnovna preokupacija kluba bila je, a i biće obuka i rad na podmlađivanju i omasovljenju kluba, širenje i podizanje amaterske kulture, tehničke kulture, vaspitanje članstva u duhu jugoslovenskog socijalističkog patriotizma, širenje bratstva i jedinstva kao i obučavanje na sprovođenju zadataka u sistemu opštenarodne odbrane i društvene samozaštite.

U tom smislu Radio klub "Zenica" je nosilac velikog broja priznanja.

U našem radu svestrano nas podržavaju i pomažu OSNO Zenica, OPŠTO Zenica, kao i radne organizacije koje sa interesovanjem prate našu aktivnost i cijene trenutna dostignuća kluba.

Zahvaljujući njima radio klub je riješio ono osnovno što je potrebno za rad, a to su prostor i materijalna sredstva. Na članovima kluba je da svojim radom i dobrim rezultatima opravdaju ukazano povjerenje.

1985. godine je po rezultatima i po angažovanju članstva bila do sada najuspješnija. U ovom izvještaju moramo odati priznanje svim članovima kluba koji su učestvovali u akcijama značajnim za klub.

Krajem 1984 godine završena je izgradnja objekta Radio kluba "Zenica" na Smetovima. Sama izgradnja objekta je imala veliki značaj za radio klub jer ozbiljniji rad na KT, a posebno na UKT opsegu nije bio moguć zbog industrijskih smetnji koje stvaraju proizvodna postrojenja Željezare. Osim toga objekat omogućava i neke rekreativne sadržaje. U izgradnju objekta su utrošena znatna sredstva, međutim nedovoljna da se objekat u potpunosti osposobi za namjenu funkciju. Stoga je sama izgradnja i opremanje objekta zamišljena u nekoliko faza.

U II fazi koja je tekla u 1985. godini sredstva smo namjenski uložili u opremanje unutrašnjosti objekta. Objekat je ukupno opremljen i pruža puni komfor članovima kluba.

Početkom godine radili smo na izradi i postavljanju antenskog sistema koji obezbjeđuje rad na osnovnim KT i UKT opsezima. Njegova izgradnja još nije završena i treba biti upotpunjena antenama za nove WARC opsege koji su prema novoj raspodjeli dodijeljeni amaterima. Zvanično otvaranje objekta tj. njegova prva faza, obavljeno je 6. Aprila, a povodom 40-godišnjice življenja u slobodi i dana oslobođenja grada Zenice - 12. April. Otvaranju su prisustvovale brojne zvanice, a među njima predstavnici DPZ i DPO, predstavnici izvođača radova i radnih organizacija koje su pomogle u izgradnji objekta kao i predstavnici radio klubova sa regije i republike.

U istom mjesecu bili smo počašćeni posjetom članova Izvršnog komiteta IARU na čelu sa Richardom L. Boldwinom, W1RU predsjedavajućim svjetske radio-amaterske unije IARU, članom WARC-a, predsjedavajućim ARRL-a i glavnim urednikom časopisa QST, Luis van Nadarton PA0LOU kao predsjedavajućim 1. IARU regiona, John Alawayom G3FKM kao generalnim sekretarom  1. IARU regiona, sekretarima ARRL-a kao i našim predstavnikom u IARU Mirkom Mandrinom. Tom prilikom članovi Izvršnog komiteta IARU bili su prijatno iznenađeni uspjesima i aktivnošću radio kluba.

U julskom broju časopisa QST po prvi put je izašla reportaža o jednom jugoslovenskom klubu tako da je preko tog najtiražnijeg časopisa upoznata svetska radio amaterska javnost o aktivnošću Radio kluba "Zenica".

U Maju mjesecu smo radili na adaptaciji i uređenju prostorija radio kluba u gradu. Izvršena je temeljna rekonstrukcija i nabavljen je novi inventar. Ovim uređenjem je omogućeno normalno odvijanje osnovnih aktivnosti po sekcijama.

Takođe smo u istom mjesecu bili organizatori i domaćini 5. otvorenog prvenstva Zenice u ARG-u. I tom prilikom nastavili smo sa praksom da naši takmičari učestvuju u prvenstvu ali van konkurencije, čime nije dovedena u pitanje regularnost takmičenja, a ni prednost domaćeg terena. U takmičenju je učestvovalo više od 130 takmičara što ga čini jednim od najjačih ARG takmičenja kod nas.

Tokom 1985. godine članovi radio kluba su u desetak akcija radili na II fazi izgradnje objekta na Smetovima. II faza obuhvatila je radove na postavljanju ograde oko objekta, izrada septičke jame, postavljanje javne rasvjete oko objekta kao i izradu pregrada za terase. Sa zadovoljstvom možemo reći da su sve planirane akcije u potpunosti i sprovedene. Moramo odati posebno priznanje nosiocima ovih aktivnosti koji su i u vrlo teškim vremenskim prilikama radili na planiranom.

U III fazi koja predstoji u 1986. godini ostaje nam da radimo na tehničkom rješenju snadbjevanju vodom, izradi drugog potpunijeg antenskog sistema, uređenju okoliša kao i fizičkog obezbjeđenja objekta.

Rad u Radio klubu "Zenica" se obavlja u četiri sekcije:

-         Primopredajna sekcija.

-         Sekciji amaterskog radiogoniometrisanja.

-         Konstruktorskoj sekciji.

-         Mikroračunarskoj sekciji.

Sadržaji koji se provode u pojedinim sekcijama su na prvi pogled raznovrsni. Međutim, kako je osnovna djelatnost u radio klubu vezana za održavanje veza, to su ostale sekcije u većem dijelu oslonjene na primopredajnu sekciju. Primopredajna sekcija je do sada postigla najbolje rezultate. U toku 1985 godine provedena su dva tečaja koje su pohađali 40 polaznika.

Članovi te sekcije su učestvovali u 35 takmičenja od čega su 21 međunarodno, a 14 domaćih takmičenja (YU DXC , KUP SRJ SSB - CW, POZDRAV MAJU, KUP BiH, AVNOJ, KUP SRJ UKV i dr.). Članovi su takođe inicirali rad regionalne ekipe u najjačem svjetskom takmičenju CQ WORLD WIDE DX CONTEST-u sa specijalnim znakom 4N4C. Regionalnu ekipu su činili članovi našeg kluba kao i klubovi iz Zavidovića, Travnika i Donjeg Vakufa.

U 1985. godini su održali preko 22.000 veza. U okviru toga potvrđeno je 20 novih zemalja tako da ćemo uskoro ispuniti uslove za naljepnicu na diplomi DXCC za 200 urađenih zemalja. Takođe je dobiveno niz priznanja i diploma, a dosta ih očekujemo i ove godine kao potvrdu dobrog rada u 1985. godini.

U svjetskim takmičenjima smo postigli sljedeće rezultate:

-         YL - OM CONTEST                                           - 2 mjesto u Jugoslaviji

-         HA DX CONTEST                                              - 2 mjesto u Jugoslaviji

-         FRENCH CONTEST                                           - 4 mjesto u Jugoslaviji

-         PA DX CONTEST                                               - 3 mjesto u Jugoslaviji

-         CQ MIR                                                               - 1 mjesto u Jugoslaviji

-         ALL ASIAN DX CONTEST                                - 2 mjesto u Jugoslaviji

-         VK - ZL DX CONTEST                                       - 1 mjesto u Jugoslaviji

-         SP DX CONTEST                                                - 1 mjesto u Jugoslaviji

-         EUROPA DX CONTEST                                     - 6 mjesto u Jugoslaviji

-         RSGB CONTEST                                                 - 2 mjesto u Jugoslaviji

-         ARRL DX CONTEST                                           - 1 mjesto u Evropi

-         CQ WW DX CONTEST                                      - 1 mjesto u Jugoslaviji

Svi ovi uspjesi ostvareni su sa solidnom tehničkom opremom. U 1985. godini uplatili smo kontigent uređaja a nabavljeno je i novo linearno pojačalo. Sa ovom opremom i operatorima koje imamo u klubu očekujemo još bolje rezultate.  

Naš radio klub je takođe prošle godine imao čast da u ime svih radio amatera Bosne i Hercegovine prenese posredstvom KT i UKT uređaja radio štafetu. U okviru RMZO aktivnosti sekcija je kao regionalna stanica izvršila sve obaveze.

Sekcija amaterskog radio-goniometrisanja je u 1985. godini učestvovala u desetak takmičenja. Ostvareni su dobri rezultati, a tu bi posebno istakli rezultate Tahmiščije Edbera koji je takođe bio član republičke ekipe na saveznom takmičenju u Štipu.

Rad ove sekcije bio je otežan odlaskom 5 članova na odsluženje vojnog roka i na studij tako da smo imali nepotpunu ekipu tj. njen seniorski sastav.

Uz najsavremeniju opremu i ozbiljan rad očekujemo daleko bolje rezultate ove sekcije.

Konstruktorska sekcija je kao i u prošlim godinama djelovala kao nadopuna primopredajnoj sekciji. Uglavnom rađena je dopunska oprema kao što su linearna pojačala, antene, sistem upravljanja antenama, jednostavniji pomoćni uređaji, a najveći dio vremena utrošeno je na servisiranju i remontovanju uređaja za potrebe ostalih sekcija.

Ova sekcija je još prije 10 godina bila najjača po aktivnosti međutim, danas zbog određenih okolnosti nije moguće dobiti na masovnosti u okviru sekcije. Razlozi uglavnom leže u skučenom prostoru kojim raspolaže, a i u činjenici da je materijal i alat kojim bi radili članovi sekcije dosta skupi. Osim toga uređaji kojima rade ostale sekcije su na svjetskom tržištu sa takvim cijenama da ih objektivno se ne isplati praviti, jer bi bili daleko skuplji. Stoga je i razumljivo što se u okviru te sekcije rade strogo namjenski uređaji.

Članovi ove sekcije su takođe bili angažovani na servisiranju i montaži uređaja za ostale korisnike (Centar za zaštitu od požara, Rudnik Zenica, Savez radio amatera BiH, RMC), pa je neposredno davanjem tih usluga obezbijedila 1.000.000 dinara.

Mikroračunarska sekcija je formirana 1984. godine i za vrlo kratko vrijeme opravdala je svoje postojanje. Mikroračunarski bum je nespremno dočekan i u Zenici, tako da je samo radio klub ozbiljnije radio na tim aktivnostima. Pošto ni do danas nije u okviru neke društvene organizacije osnovan mikroračunarski klub, a u Zenici vlada veliki interes među omladinom, to je radio klub prihvatio u okviru svoje sekcije i te interesente.

U 1985. godini počeo je raditi kurs BASIC-a za početnike, a takođe je napravljen i program rada za napredniji kurs koji bi tretirao primjenu mikroračunara u industrijskim procesima.

Radio klub raspolaže sa tri mikroračunara, a naručen je i novi mikroračunar koji će uglavnom biti namjenjen bržem logiranju i vođenju evidencije o održanim vezama. Ova sekcija raspolaže sa nizom korisničkih programa koji su primjenjivi u svim ostalim sekcijama kao i personalnom vođenju podataka o članovima kluba.

U budučnosti bi ova sekcija uglavnom trebala obnrazovati članove koji su aktivni i u ostalim sekcijama, jer dosadašnja praksa je pokazala da se polaznici mikroračunarskih tečajeva uglavnom interesuju za mikroračunare dok za ostale aktivnosti u klubu nemaju interesa. Po završetku tečajeva veći broj tih polaznika napuštaju klub te povećavaju samo brojno stanje članstva što nije u interesu kluba.

Radio klub je krajem 1985. godine imao 900 registrovanih članova. Uvidom u plačanje članarine predsjedništvo je donijelo odluku da se članovi koji duže vrijeme ne plaćaju brišu iz evidencije. Time bi ubuduće znali na koje članove možemo računati. Jedan broj članstva još uvijek izbjegava obaveze i amaterske članske dužnosti. Učlanjenje u radio klub kao društvenu organizaciju, povlači za sobom i člansku aktivnost, što proizilazi iz odredaba Statuta, a zanemarivanjem ovih obaveza povlači i određene posljedice za člana kluba.

U jednogodišnjem periodu predsjedništvo Radio kluba "Zenica"je održalo preko 40 sjednica. Tako velik broj sjednica posljedica su obimnih aktivnosti koje smo provodili.

Predsjedništvo je rukovodili radom i aktivnostima vezanim za adaptaciju prostorija i izgradnje II faze objekta na Smetovima. Svaka aktivnost je bila popračena odlukom predsjedništva nakon konstruktivnog i objektivnog usaglašavanja stavova.

Imovina radio kluba, radio sredstva, prostori za boravak i slično u toku 1985. godine korišteni su domaćinski, što ukazuje na visoko razvijenu svijest članova kluba.

Istina imali smo nedavno slučaj u kojem su dva člana djelovala suprotno amaterskim opredjeljenjima i izigrali ukazano povjerenje. Ti članovi su u redovnom postupku prestali biti članovi radio kluba.

Na kraju da zaključimo, radio klub "Zenica" je u 1985. godini dobro radio, međutim, smatramo da u narednim godinama možemo pružiti još više u razvijanju aktivnosti, a posebno u omasovljenju članstva.

           

                                                                                                         PREDSJEDNIŠTVO

 

SA GODIŠNJE KONFERENCIJE RADIO KLUBA

 Radno predsjedništvo sa godišnje konferencije koja je održana 05.februara.1986 godine

 

                                   Hodžić Mensur,        Sejmen Sejad,         Savić Branislav,         Makivić Luka

 

U prvom planu: Hrlička Vladimir, Zamboni Ivica, Dr. Koželj Božo, Bezić Ljubo, Berberović Mustafa  

 

Nakon konferencije: .... , Bonić Zdravko, Jaganjac Semir, Matković Goran, .... , Savatić Alen, Makivić Slavenko, Terzić Damir, Korugić Vejsil, Grbešić Stipo, Babić Laris

 

OVDJE YU4EZC

Zaljubljenici radio talasa ove godine slave jubilej, 40 godina radio-amaterskog pokreta u Zenici

Sve je počelo davne 1946. godine. O tome će nam najviše reći Berberović Mustafa, čovjek koji je od prvih dana, pa i danas, aktivan u Zeničkom radio-amaterizmu.

-     Ja sam iz one druge generacije zaljubljenika časkanja putem radio talasa. Sjećam se da su Zamboni Ivica, Totić Stipo, Hadžihalilović Eniz i još neki entuzijasti bili prvi članovi Radio kluba ''Zmajevac'', a prvi predsjednik je bio Gostiša Nikola, a ne smije se zaboraviti ni profesor Hrlička Vladimir. Među tadašnjom omladinom vladao je veliki interes za radio-tehniku tako da je radio klub imao značajnu ulogu u obrazovanju omladine. Tako sam i ja došao i ostao do dan-danas. Sa ponosom mogu da istaknem da je Zenica među prvima u Jugoslaviji imala radio klub.

Pored Radio kluba ''Zmajevac'', 1970 godine formira se i Radio klub ''Remzija Rebac'' koji okuplja, uglavnom, srednjoškolsku omladinu. Od te godine radio-amaterizam počinje doživljavati svijetle trenutke. Uspjesi će još više doći do izražaja kada ''Zmajevac'' i ''Remzija Rebac'' 1978. godine preraste u Radio klub ''Zenica''. U 40-godišnjem istorijatu radio-amaterstva, kroz klubove i u različitim vidovima aktivnostidjelovalo je preko 1500 članova. Svaki od njih je prema svojim mogućnostima, znanju, sklonostima i željama doprinio razvoju ove dobrovoljne  društvene organizacije.

To bi dakako samo ukratko, bilo ono što će ostati u istoriji zeničkog radio-amaterizma, a pustimo da se članovi kluba prisjete tih davnih i sadašnjih vremena.  

-    Adžijaj Mustafa – Muki je srednjoškolac i jedan od najaktivnijih operativaca putem radio-talasa našao je prijatelje na svim kontinentima.  * Putem morzeove abecede ''super'' se sporazumjevamo. Razgovaramo o svemu i svačemu. Na primjer, šifra 73 - znači puno pozdrava, potom 88 – poljubac.

-    Riječ uzima i Makivić Luka poznatiji u svijetu kao Lule, novoizabrani predsjednik radio kluba. * Pošto sam ja stariji, ja to radim na malo diskretniji način. Ako se radi o ženskoj, pošaljem joj šifru 73 + 15 (smijeh).

-     Zukić Suad, iako ima samo 17 godina, održavao je veze sa radio- amaterima iz gotovo svih zemalja svijeta, naravno, ne sa svih 25 miliona, koliko ih ima danas u svijetu, inače je neobičan rekorder. * Za radio uređajem bio sam neprekidno 48 sati. Održao sam 2.500 veza i to sve izvan Evrope.

-    Hodžić Mensur je veteran kluba. Jedan od desetak zeničana koji imaju i privatne radio stanice.Ispričao nam je šaljivu anegdotu koju je doživio sa punicom. * Dođe meni punica u goste baš u trenutku kada sam održavao jednu radio-vezu. Ona gleda pa gleda i kad sam završio reče: Nisam znala da se baviš špijunažom.  

 

Obično se misli da su novinari najbrži prenosioci informacija. Ipak, u podosta slučajeva baš su radio-amateri bili prvi koji su u svijet poslali prve informacije. Sjetimo se samo zemljotresa u Crnoj Gori, nedavnog u Meksiku u drugih događaja.

Kako nam je rekao Sejmen Sejad, jedan od najaktivnijih članova kluba, Zeničani su bili prvi u Republici koji su 1979. godine preko satelita Oskar 7, održali vezu sa radio amaterima iz Francuske i Španije

Makivić Luka došao je u Zenicu 1953. godine i odmah sa stanice otišao u prostorije radio kluba. Toliko je zavolio radio-talase da umalo nije došao u sukob sa narodnim vlastima.

-    Sredinom 1955. godine bio sam toliko nestrpljiv da nisam mogao sačekati jutro, te sam provalio u prostorije radio kluba. Istina, uspostavio sam radio vezu, međutim, uhvatila me i ''prpa''. Nakon kraćeg prijekora stariji članovi su mi tu grešku oprostili.

Razgovaraju zeničani i sa poznatim svjetskim ličnostima. Primjera radi, razgovarali su sa jordanskim kraljem Huseinom, španjolskim kraljem Huanom Karlosom, koji je pasionirani ljubitelj radio-amaterizma.

Posebno je iteresantan Bajić Stevan, domaćin kluba. Jednom su ga kolege zadirkivale i on je rekao: Sad me plaćate, ali me ne možete otjerati, jer ću džabe raditi.

Ipak od priznanja, svakako im je najdraža Dvanaestoaprilska nagrada grada Zenice. Pošto svaki radio klub ili amater ima svoje kartice, oni, čim se veza obavi razmjenjuju svoje ''bogatstvo''. U Zenicu ih godišnje stigne preko 3.000 iz svih zemalja svijeta. Uskoro će u Radio klubu ''Zenica'' početi obuka ljepšeg pola, jer im je želja da stvore i žensku primopredajnu sekciju.

Spomenuli bismo ovom prilikom još neke članove kluba koji su davali i daju svoj doprinos razvoju ove aktivnosti. To su pored ostalih Savić Branislav ''tata-mata'' u konstruktorskoj sekciji, tu je i vrijedna Gavrilović Tatjana, pa 11-godišnji Makivić Slavenko, zatim Jaganjac Amir student Elektrotehničkog fakulteta u Ljubljani koji pored silnih obaveza stigne da vodi i tečaj ''bejzika'' u Zenici.

Sve u svemu, to je, ukrato, Radio klub ''Zenica'', jedan od najaktivnijih u Jugoslaviji. Nadamo se da će ovih nekoliko inserata iz života i rada dugog četiri decenije potaknuti mnoge čitaoce da navrate u prostorije kluba i okušaju se u ovoj zanimljivoj aktivnosti.  

Stoje: Vrhovac Čedo, Zukić Suad, Lazović Dragan, Radosavljević Aleksandar-Aco,      , Ranko, Sejmen Sejad, Makivić Luka, Korugić Vejsil-Kemo, Đorđević Velimir, Makivić Slavenko, Korugić Haris, Avdagić Enver-Eno, Gajić Dragan, Hodžić Mensur.

Sjede: Tahmiščija Edber, Viktor Šestan, Savić Branislav-Bane, Babić Ivica (4EVZ), .... , .... , .... , Ganibegović Munira, Gavrilović Tatjana.  

 

Adžijaj Mustafa - MUKI, još jedna veza je uspostavljena

 

 

SA TAKMIČENJA ''WPX '86'' 

                                                    Kuljić Milan,         Makivić Luka,          Ahmetspahić Semir

                                                                                                 Zukić Suad 

 

    Radio amaterski objekat na Smetovima  

 

Korištena oprema u takmičenju  

 

                                                                Makivić Luka,  Zukić Suad,  Kuljić Milan

                                                                                  Bonić Zdravko  

 

                                                                        Zukić Suad,  Gavrilović Tatjana  

 

                                                   Kuljić Milan, Ahmetspahić Semir, Bonić Zdravko, Zukić Suad  

 

 

 

5. OTVORENO PRVENSTVO ZENICE U AMATERSKOM RADIO-GONIOMETRISANJU

(Vitez - Kruščica,10.maj 1986 godine)

ORGANIZACIONI ODBOR 5. OTVORENOG PRVENSTVA ZENICE

U AMATERSKOM RADIO-GONIOMETRISANJU

"ZENICA '86"  

1.      Petrović Bogoljub - predsjednik OK SSRN Zenica, počasni predsjednik Organizacionog odbora,

2.      Makivić Luka - LULE,       YU4CN - predsjednik Predsjedništva radio kluba "Zenica", predsjednik Organizacionog odbora,

3.      Krneta Milan  - pukovnik, komadant OK ŠTO Zenica

4.      Savić Branislav                   YU4VSB         - član

5.      Vasić Slavoljub                   YU4WSN        - član

6.      Sejmen Sejad                     YU4VZC         - član

7.      Adžijaj Mustafa                   YU4EZC         - član

8.      Gajić Dragan                      YU4VDG        - član

9.      Vrhovac Čedo                    YU4EZC         - član

10.  Hodžić Mensur                   YU4WKZ       - član

11.  Telalović Mehmed             YU4EZC          - član

 

TAKMIČARSKA KOMISIJA:

1. Sejmen Sejad                       YU4VZC          - predsjednik komisije

2. Gajić Dragan                         YU4VDG        - član komisije

3. Lazović Dragan                    YU4WDL         - član komisije

4. Miljak Zorislav                       YU4EZC         - član komisije

5. Jaganjac Amir                       YU4VXS          - kompjuterska obrada rezultata takmičenja

 

KOMISIJA ZA INFORMISANJE:

1. Telalović Mehmed                YU4EZC         - predsjednik komisije

2. Vrhovac Čedo                      YU4EZC         - član komisije

3. Vuković Duško                                             - fotoreporter, član komisije

 

KOMISIJA ZA DOČEK GOSTIJU I TAKMIČARA:

1.Makivić Luka - LULE            YU4CN           - predsjednik komisije

2. Hodžić Mensur                     YU4WKZ        - član komisije

3. Gajić Dragan                        YU4VDG         - član komisije

4. Vrhovac Čedo                      YU4EZC         - član komisije

5. Gavrilović Tatjana                YU4EZC          - član komisije

6. Kondić Džejna                     YU4EZC          - član komisije

 

PROGRAM TAKMIČENJA

Subota - 10 maj 1986 godine

 

-         Do 08:00 časova - dolazak učesnika takmičara i gostiju u prostorije radio kluba "Zenica", ulica Borisa Kidriča br. 16.

-         Od 08:30 časova - organizovan prevoz učesnika i gostiju na takmičarske terene.

-         Od 09:00 časova - svečano otvaranje 5. Otvorenog prvenstva u ARG-u "Zenica '86".

-         Od 09:15 časova - početak takmičenja za sve kategorije na 3,5 MHz.

-         Od 15:00 časova - zajednički ručak, podjela priznanja i nagrada, zatvaranje takmičenja.

Nedjelja - 11 maj 1986 godine

 

-         U 09:00 časova - alternativa lova na 144 MHz ako bude dovoljno takmičara.

 

ORGANIZACIONI ODBOR

 

 

Petrović Bogoljub, predsjednik OKSSRN Zenica

DRUGARICE I DRUGOVI,

Dozvolite da izrazim svoje zadovoljstvo što mi je pripala dužnost da vas, učesnike i goste 5. Otvorenog klupskog prvenstva u amaterskom radio-goniometrisanju, pozdravim u ime društveno političke zajednice Zenica i Organizacionog odbora takmičenja čiji je organizator i domaćin Radio klub "Zenica".

Ovo prvenstvo, koje je u neku ruku već postalo tradicionalno, održavamo u vrijeme priprema i aktivnosti u susret kongresima Saveza komunista Bosne i Hercegovine i Savezu komunista Jugoslavije, koji će trasirati nove putokaze za prevazilaženje trenutnih ekonomskih i društvenih teškoća i dalji razvoj naše socijalističke samoupravne zajednice. U ovoj godini navršava se 40 godina od postojanja i uspješnog djelovanja Radio kluba "Zenica". Za četiri decenije kroz klub i njegove sekcije, prošle su generacije mladih ljudi, poklonika i zaljubljenika radio-amaterizma, koji su se vaspitavali u socijalističkom duhu i osposobili za rukovanje savremenim uređajima. Za svoj dugogodišnji rad, rezultate i doprinos, zenički radio-amateri dobili su brojna priznanja od opštinskih, republičkih i saveznih do međunarodnih. Postignuti rezultati, u prvom redu, plod su organizovanog rada i entuzijazma, ali i razumijevanja i pomoći koju je pružila društveno politička zajednica Zenica, posebno kada je riječ o materijalno tehničkom opremanju i stvaranju savremenih uslova za rad kluba. Primjer Zenice i drugih gradova širom Bosne i Hercegovine i Jugoslavije, pokazuje da stalno raste interes i broj radio-amatera, što potvrđuje i ovo današnje takmičenje. To nas posebno raduje, jer radio-amaterizam ima svoje mjesto i ulogu u našem socijalističkom samoupravnom društvu, a posebno u oblasti ONO i DSZ, kako u miru tako i u eventualnim ratnim uslovima i stoga predstavlja djelatnost od neprocjenjive vrijednosti.

Svim učesnicima prvenstva, takmičarima koji su stigli iz raznih gradova i krajeva Jugoslavije, želim postizanje dobrih rezultata. Neka pobijedi najsposobniji i najspretniji, a međusobno druženje i zbližavanje neka bude naš najbolji zajednički rezultat.

Ovim, 5. Otvoreno klupsko prvenstvo u amaterskoj radio goniometriji PROGLAŠAVAM OTVORENIM!      

 

 

Makivić Luka - LULE, YU4CN - predsjednik Oganizacionog odbora, predsjednik predsjedništva radio kluba "Zenica"

TO ŠTO IMA ZENICA, MALO KO DRUGI IMA

Kada dobijete zadatak da napišete nešto o Radio klubu "Zenica", a pored toga vam još ograniče prostor da to ne bude mnogo i opširno, onda je to teži zadatak nego pronaći skrivene "lisice". Jer, pisati o Radio klubu "Zenica" i to svesti samo na dvije - tri stranice, skoro je nemoguće. Ne zbog toga što se ne bi imalo šta napisati, nego naprotiv, što to ne može sve da se kaže na tako malo prostora.

Radio klub "Zenica" iza koga je 40 godina plodnog i veoma uspješnog rada, čije znakove YU4EZC, YU4BAB i YU4EZS poznaju radio amateri jugoslavije, Evrope i cijelog svijeta, možda i ne treba posebno predstavljati, jer on je sa svojim dugogodišnjim radom već sam predstavio.  

Zbog toga ipak sam pristao da bar pobrojim samo nešto što mi navire u sječanje kroz kazivanja i sječanja dugogodišnjih članova ovog kluba, što vidim u prostorijama mnogobrojna priznanja, pehare i diplome, što izgradiše jedinstven "Dom radio- amatera" na Smetovima, sopstvenim snagama i entuzijazmom uz svestranu pomoć društva, što su klupske prostorije kao "košnice" pune članova.

A sve to počelo je još daleke 1946 godine, kada je osnovan Radio klub "Zmajevac", zasigurno među prvima klubovima u Jugoslaviji, a drugi u SR Bosni i Hercegovini. Sedamdesetih godina pored Radio kluba "Zmajevac" djeluje i Radio klub "Remzija Rebac", koji okuplja uglavnom srednjoškolsku omladinu. 1978 godine sasvim spontano, nastade ideja da ova dva kluba prerastu u jedan i tako postanu materijalno i tehnički jači, a djeluju kao radio klub "Zenica".

Rad u klubu odvija se kroz četiri sekcije i to:

-         Primopredajna sekcija.

-         Sekcija amaterskog radio goniometrisanja.

-         Konstruktorska sekcija.

-         Mikroračunarska sekcija.

Brojno je članstvo koje je okupljeno u svim sekcijama, isto tako brojni su rezultati i aktivnosti, što ih postižu članovi po sekcijama, doprinoseći tako uspješan rad u cjelini kluba. A pisati sada o rezultatima jedne sekcije i sve rezultate, i da se slučajno ne nabroje svi ili izostavi neka važnija akcija od kojih bih spomenuo bio bi to propust, pa zbog toga što to ne bi ni mogao pobrojati sve po sekcijama, treba prihvatiti činjenicu da je svaka sekcija zaista učinila mnogo i da su rezultati takvi da bi im mnogi radio klubovi pozavidjeli, a kamoli druge društvene organozacije.

U ovom tekstu nije nam cilj i namjera da pravimo pregled u neku dalju prošlost kluba, o tome manje-više mnogi znaju, ali nama je želja da bar na prostoru koji nam predstoji kažemo nešto iz protekle godine.

Krajem 1984. godine završena je izgradnja objekta radio kluba "Zenica" na Smetovima. Sama izgradnja objekta je imala veliki značaj za radio klub jer ozbiljniji rad na KT, a posebno na UKT opsegu nije bio moguć zbog industrijskih smetnji koje stvaraju proizvodna postrojenja željezare. Osim toga objekat omogućava i neke rekreativne sadržaje. U izgradnju objekta su utrošena znatna sredstva, međutim nedovoljna da se objekat u potpunosti osposobi za namjenjenu funkciju. Stoga je sama izgradnja i opremanje objekta zamišljena u nekoliko faza.

Početkom prošle godine radilo se na izradi i postavljanju antenskog sistema koji obezbjeđuje rad na osnovnim KT i UKT opsezima. Njegova izgradnja još nije završena i treba biti upotpunjena antenama za nove WARC opsege koji su prema novoj raspodjeli dodijeljeni radio amaterima. Zvanično otvaranje objekta tj. njegova I faza, obavljena je 6. aprila,  a povodom 40 godišnjice življenja u slobodi i dana oslobođenja grada Zenice - 12 aprila. Otvaranju su prisustvovale brojne zvanice, a među njima predstavnici DPZ i DPO, predstavnici izvođača radova i radnih organizacija koje su pomogle u izgradnji objekta, kao i predstavnici radio klubova sa regije i republike.

Za dosadašnje rezultate i uspjehe radio klub je dobitnik velikog broja priznanja, diploma, zahvalnica, pehara, plaketa i dr., da bi nam za njihova nabrajanja trebale novinske stranice, ali osjećamo za potrebnim da bar navedemo one što su izložene u vitrinama radio kluba "Zenica".

-         Zlatna, srebrena i bronzana plaketa "Nikola Tesla" , što je dodjeljuje savez radio amatera Jugoslavije.

-         Zlatna, srebrena i bronzana plaketa "Boris Kidrič" , što je dodjeljuje Konferencija narodne tehnike jugoslavije.

-         Zlatna plaketa narodne tehnike od Republičke konferencije Narodne tehnike SR BiH.

-         Dvanaestoaprilska nagrada grada "Zenica" od Skupštine opštine Zenica.

-         Srebrna značka sa poveljom , dodjeljena od Opštinske konferencije SSRN Zenica.

-         Mnogobrojne zahvalnice od Sekretarijata za narodnu odbranu, Opštinskog štaba teritorijalne odbrane, Okružnog štaba TO, Štaba civilne zaštite Zenica i drugih.

-         Bezbroj zahvalnica od organizacija i klubova, kao i priznanja za saradnju, pružanje pomoći i širenje, u razvijanju radio amaterizma.

Iako smo nabrojali nešto od priznanja Radio kluba "Zenica", a nismo diplome PPS, sjetim se da je bolje i lakše napisati da treba doći u prostorije kluba i pogledati mnogobrojne diplome, koje bi teško otkrili sa kog dijela svijeta baš ih još fali, možda bi im to dobro i došlo.

I na kraju, u Radio klubu "Zenica" ponajprije ćete ćuti izreku da sa svim postignutim nisu lično zadovoljni, da treba još više i još bolje raditi, a kada to oni kažu, treba im vjerovati da mogu i da će to postići.

Šta drugo na kraju, nego

SRETNO VAM DRUGOVI RADIO AMATERI !

 

 

NI ŽENSKO ČLANSTVO KOD NAS NIJE PROBLEM

Iako je brojnost članova u Radio klubu "Zenica" na takvom nivou da se ne bismo mogli požaliti, s razlogom konstatujemo da je dovoljan broj članstva i ljepšeg pola.

Kada je putem radio Zenice oglašen poziv da se u radio klubu organizuje tečaj za radio operatorke "C" klase, malo je ko vjerovao da će to imati rezultate, jer želja je bila prevashodno da u našem gradu ispitamo zainteresovanost ženskog članstva za radio- amaterstvo, opet nešto što je kod drugih klubova isto nezavidna situacija.

A naš klub nebi bio to što jeste, kada nebi bilježio uspjeh na tom planu i opet pokazao svim klubovima da je istinita poslovica: "Dobar glas daleko se čuje".

Svima njima saznanja o Radio klubu "Zenica" nisu bila nepoznata, o ovom klubu čulo se mnogo i to je razlog što im je i slovom i brojem 28 pristupilo pohađanju kursa koji je započeo polovinom marta i još je u toku.

Što je posebno interesantno napomenuti i nakon početka kursa nijedna od njih nije odustala (izuzev jedne što se udala) nego naprotiv sa velikom ljubavlju i uz veliko zadovoljstvo, zasigurno će ostati dobri članovi kluba.

Cilj i namjera ovog teksta nije nam namjera da se hvalimo, nego samo da podsjetimo i druge klubove da u svojoj sredini pokušaju, možda uspiju i bolje od nas u okupljanju ženskog članstva.  

 

Start jedne grupe takmičara

 

 

REZULTATI 5. OTVORENOG PRVENSTVA U ARG-u "ZENICA '86"  

 

RANG LISTA PIONIRA

  Prezime i ime          klub                            TX                     vrijeme

1.      Zovko D.               YU4FDE                     3                      061:08

2.      Korugić H.          YU4EZC                    3                      064:54

3.      Bajai I.                   YU7DVW                   3                      070:44

4.      Trnčić B.                YU4ECJ                     3                      076:12

5.      Karić I.                   YU4EJC                     3                      077:34

6.      Staić A.                 YU7GMN                    3                      081:02

7.      Kovač S.                YU7GMN                   3                      081:41

8.      Sić A.                     YU7GMN                   3                      084:10

9.      Krdžalić J.              YU4FRS                   3                      084:28

10.  Sofranko S             YU7GMN                   3                      093:32

11.  Butigan I.                YU5KMN                   3                      095:53

12.  Batalija V.              YU4EVZ                    3                      095:55

13.  Delić S.                  YU4DNO                    3                      096:43

14.  Šabić A.                 YU4EJC                    3                      106:35

15.  Savatić A.             YU4EZC                    3                      116:37

16.  Agić A.                  YU4EJC                       4                     180:42 

17.  Karačić I.               YU4FRS                      1                       xxxxx                

18.  Salai L.                   YU7KMN                     0                      xxxxx

19.  Horvat A.               YU7KMN                       0                      xxxxx

20.  Makivić S.            YU4EZC                      0                        *****

Legenda:

xxxxx - nije došao na cilj

***** - nije startovao  

 

RANG LISTA ŽENA

  Prezime i ime              klub                        TX                     vrijeme

1.      Tonković Z.           YU7DVW                 4                      062:04

2.      Sekereš A.            YU7DVW                4                      076:37

3.      Brajović M.            YU6GBA                  4                      081:16

4.      Munkaš M.             YU7KMN                  4                      081:57

5.      Zubović N.           YU4EZC                  4                      088:53

6.      Osmić Z.                YU4FDE                   4                      090:13

7.      Janjić Lj.                 YU4FRS                   4                      106:18

8.      Kapidžić A.            YU4EJC                    3                      092:27

9.      Kraktuš N.              YU4EJC                   3                      102:38

10.  Džananović E.       YU4DNO                 3                       109:31

11.  Cogo L.                 YU4EZC                 0                        xxxxx

12.  Đurin N.                 YU7KMN                   0                        xxxxx

13.  Kondić Dž.           YU4EZC                  0                        xxxxx

14.  Mujić J.                  YU4EZC                  0                        xxxxx

15.  Mrkonić Z.              YU4FDE                  0                         *****

Legenda:

xxxxx - nije došla na cilj

***** - nije startovala  

 

RANG LISTA JUNIORA

Prezime i ime                klub                           TX                    vrijeme

1.      Josifoski B.             YU5RSM                    4                      047:15

2.      Zukić S.                  YU4EZC                    4                      060:48

3.      Tuzlić A.                  YU4EJC                     4                      060:57

4.      Milutinović Z.          YU4FRS                     4                      061:03

5.      Pinter R.                 YU7DVW                    4                      061:31

6.      Karačić D.             YU4FRS                       4                      061:35

7.      Hasić B.                 YU4DNO                     4                      065:58

8.      Stojanović G.         YU4ECJ                       4                      066:18

9.      Mandić I.                YU7GMN                       4                      069:44

10.  Janjić D.                 YU4FRS                      4                      071:11

11.  Babić M.                YU7DVW                    4                      075:34

12.  Kljaić P.                 YU4EJC                       4                      076:08

13.  Molnar R.               YU7GMN                     4                      076:44

14.  Jelić J.                    YU7KMN                     4                      078:47

15.  Santo S.                 YU7KMN                     4                      085:20

16.  Bobas P.                YU4EVZ                       4                      086:05

17.  Ostojić Z.               YU4FDE                       5                      086:32

18.  Mujanović N.       YU4EZC                       3                      076:07

19.  Ibrić S.                   YU4CMN                       4                      094:22

20.  Barišić Z.               YU4FDE                       4                      100:33

21.  Mišković G.          YU4FDE                        4                      105:43

22.  Jeksić S.               YU8ALQ                       4                      120:54

23.  Kaser Z.                YU4FDE                       5                      141:31 

24.  Muslija M.              YU4EJC                       4                      145:54

25.  Lucić M.                YU4CMN                       3                      116:17

26.  Matković G.         YU4EZC                       2                      144:42

27.  Softić S.                YU4EZC                       0                      xxxxx

28.  Popaja S.               YU4EJC                       0                       xxxxx

29.  Kršlak S.                YU4EJC                         0                      xxxxx

30.  Militić R.                YU4EJC                          0                      xxxxx

31.  Đulić Z.                  YU4DNO                         0                      *****

Legenda:

xxxxx - nije došao na cilj

***** - nije startovala

 

RANG LISTA VETERANA

Prezime i ime                klub                           TX                   vrijeme

1.      Brajović B.             YU6GBA                    4                      051:26

2.      Hodžić M.             YU4EZC                     4                      071:10

3.      Šuša S.                   YU4DNO                    4                      076:54

4.      Kiš J.                        YU7GMN                   4                      080:44

5.      Krdžalić A.             YU4FRS                      4                      097:07

6.      Božinović M.          YU2ADE                     4                      121:12

7.      Karačić J.              YU4FRS                       2                      xxxxx

8.      Makivić L.             YU4EZC                       0                      *****

Legenda:

xxxxx - nije došao na cilj

***** - nije startovao  

 

RANG LISTA SENIORA

Prezime i ime                klub                        TX                       vrijeme

1.      Javoran V.              YU7BPQ                 5                        057:07

2.      Žunić D.                  YU4DNO                5                        060:20

3.      Bazina M.               YU7KMN                5                        061:01

4.      Tahmiščija E.       YU4EZC               5                        061:04

5.      Cvetanoski M.        YU5RSM               5                        061:23

6.      Čeljo N.                   YU4DNO               5                        061:35

7.      Milobratović Z.        YU4ELK                 5                        062:41

8.      Benedek I.               YU7DVW               5                        066:51

9.      Šarkezi A.               YU7KMN               5                        070:09

10.  Tikvicki D.             YU7DVW                 5                        070:47

11.  Sebenji S.               YU7DVW                5                        073:12

12.  Babić B.                 YU7DVW                5                        075:43

13.  Prljača M.               YU4ECJ                  5                        076:23

14.  Davidović S.         YU4EZC                  5                        076:41

15.  Čolić O.                 YU7KMN              5                        078:22 

16.  Čolić B.                  YU4EJC                   5                         080:22

17.  Kaltak N.               YU4FRS                   5                         081:34

18.  Radoš D.                YU4EJC                   5                         081:46   

19.  Ostojić Z.               YU4FDE                  5                         086:29

20.  Grbešić N.            YU4EZC                   4                        061:38

21.  Terzić U.                YU4FDE                   4                       083:11

22.  Baručija M.            YU4ELK                  3                       063:34

23.  Sarajlić M.             YU4ELK                  5                       100:44

24.  Antić B.                  YU4ELK                  5                       106:19

25.  Mrkonić S.             YU4FDE                  5                       106:51

26.  Višnjić Dj.              YU7GMN                5                       109:41

27.  Babić V.                 YU4EVZ                  5                       113:59

28.  Goronja Z.             YU4EJC                   5                      119:28

29.  Šabanović M.         YU4CMN                5                      146:31

30.  Spend A.                YU8ALQ                  4                      101:33

31.  Polić G.                 YU4EZC                   4                      116:50

32.  Babić I.                  YU4EVZ                   4                      129:19

33.  Ljiman A.               YU8ALQ                  4                      138:18

34.  Čatić H.                 YU4FRS                   0                      xxxxx  

35.  Roganović D.         YU4FDE                   0                      xxxxx

36.  Novaković I.          YU4EJC                   0                      xxxxx

37.  Matošević Z.          YU4EVZ                   0                      *****

38.  Šahman E.              YU4EJC                   0                      *****

39.  Miškić P.                YU4FRS                  0                      *****

Legenda:

xxxxx - nije došao na cilj

***** - nije startovao  

 

RANG LISTA KLUBOVA

      Radio klub              Mjesto                         TX      

1.      YU7DVW             Subotica                        29

2.      YU4EZC              Zenica                           28  (van konkurencije)

3.      YU7KMN             Sombor                         22

4.      YU4EJC               Jajce                              21

5.      YU4DNO             Gračanica                      18

6.      YU7GMN             Mužlja                           18

7.      YU4FDE              Doboj                            17

8.      YU4FRS               Ilidža                             16

9.      YU4ECJ               Čajniće                           12

10.  YU5RSM              Skopje                             9

11.  YU4ELK               Lukavac                          8

12.  YU6GBA              Titograd                           8

13.  YU7BPQ              Novi Sad                          5

14.  YU4EVZ               Vitez                                 4  

 

Pripreme posada na predajnicima

 

 

 

 

 

Svečano otvaranje

 

 

 

 

 

Posljednja uputstva pred start

 

 

 

 

 

 

Start

 

 

Obrada rezultata

 

 

 

 

 

 

I na kraju ono najljepše ''HAMFEST''

 

 

Zenička ARG ekipa

Stoje: Softić Semir, Hodžić Mensur, Savatić Alen, Mujić Jasminka, Zukić Suad, Zubović Nermina, Kondić Džejna, Mujanović Nermin, Polić Goran.

Čuče: Matković Goran, Korugić Haris, Tahmiščija Edber, Makivić Slavenko, Grbešić Nedžad, Davidović Simeun  

 

 

SOUTH AMERICA - CW CONTEST (CQ WWSAC - CW)

13,14,15 i 16 jun 1986 godine

Svrha dolaska je rad u ''Suoth America CW contestu''. Prošle godine smo imali ogroman uspjeh (drugo mjesto u svijetu u kategoriji 1 OP-MB), pa smo ove godine imali ambicija da napravimo nešto slično i u kategoriji MOP.

Pokušali smo napraviti 2 el. kosi beam za 7 MHz i nismo imali puno uspjeha, naime SWR je bio veći od 2,5 a nismo primijetili bitno pojačanje u prijemu. Na kraju smo postavili dipol kao inverted ''V''. Nakon toga smo napravili DELTA LOOP za 7 MHz i sa velikom mukom ga osposobili za rad sa SWR – 1,2:1. Veliko je međudjelovanje između inverted ''V''za 7 i delta loopa. Loop ne može da radi sa SWR-om manjim od 2,5 ako se inverted ''V'' ne postavi u odgovarajuću poziciju, ali tada ona gubi svoja dobra svojstva. Podigli smo još i LW za 1,8 koja je radila sa SWR 2,5 što je prilično dobro za ovaj oblik antene i uslove postavljanja. U takmičenju održali 400 veza od čega su oko 5% South America. Uslovi za DX rad na višim opsezima su solidni ali ne dobri za DX rad. Low Bands vrlo loši.

 

XIX ŠARG BiH LUKAVAC '86  

Lukavac, Juna '86  

Pored odlaska naših takmičara na ovo takmičenje naši članovi radio kluba uzeli su učešće u radu komisija.

Republička ARG komisija:

1.      Sejmen Sejad

2.      Bahun Rudi

3.      Nikolić Nikola

ARG komisija ukupno broji 9 članova

Tehnički dio komisije:

1. Jaganjac Amir                    kompjuterska obrada podataka

2. Gajić Dragan                      kompjuterska obrada podataka

3. Lazović Dragan                  mjerenje vremena

4. Adžijaj Mustafa                  mjerenje vremena

 

 

3. SPARG

Na 3. SPARG-u učestvovale su ekipe iz Austrije, Belgije, Bugarske, Čehoslovačke, Japana, Kine, DNR Koreje, Koreje, Mađarske, Njemačke SR, Norveške, Poljske, Rumunije, Sovjetskog Saveza, Švajcarske, Švedske i Jugoslavije.

Na svjetskom prvenstvu  prisutni su bili posmatrači iz Indije, Italije i Velike Britanije.  Prisutni su bili i predstavnici  dvije međunarodne organizacije: Međunarodne unije za telekomunikacije, Međunarodne organizacije radio-amatera.  

 

Seniori – svjetski plasman na 144 MHz

1. V. Čistiakov   – SSSR           59,48

2. J. Orosi           – Mađarska    94,14

3. K. Dons          – Norveška     103,10

Jugosloven Edber Tahmiščija u plasmanu je zauzeo 8. mjesto  

 

Seniori – svjetski plasman na 3,5 MHz

1. V. Čistiakov  – SSSR    66,17

2. R. Teringl      – ČSSR    69,29

3. M. Šimaček  – ČSSR   70,47

Jugosloven Edber Tahmiščija u plasmanu je zauzeo 18. mjesto  

 

Na 3. SPARG-u učestvovao je i Hodžić Mensur ali van konkurencije i osvojio je sljedeće mjesto:

Stariji seniori 144 MHz - osvojeno 4. mjesto BiH konkurencija

Stariji seniori  3,5 MHz – osvojeno 4. mjesto BiH konkurencija  

 

                                                      Hodžić Mensur

                                              Tahmiščija Edber  


 

 

                                                                                            Hodžić Mensur

 

 

                                                                             Jaganjac Amir, YU4OR                     Iztok Saje, YU3FK    

 

Obrada takmičarskih rezultata vršena je IRIS računarima. Na slici vidimo Amira Jaganjca – YU4OR  i  Saje Iztoka – YU3FK za vrijeme obrade podataka.  

 

 

 

 

Stoje: Edin, Prakaturović Vesna, Kondić Jasmin, Korugić Haris, Bonić Mario, Gavrilović Tatjana, .... Hasičić Aida, Zubović Nermina, .....

Čuče: Kuljić Milan, .... , Adžijaj Mustafa, Kondić Džejna, Polić Goran, Bonić Zdravko, Jusufović Emir

 

 

Grbešić Nedžad, Jusufović Emir, Edin, Savatić Alen

Kondić Džejna, Vasić Maja, Vasić Slavoljub, Kuljić Milan

 

 

Adžijaj Mustafa, Vasić Slavoljub, Vasić Maja, .... , Zubović Nermina

 

 

Hasičić Aida, Gavrilović Tatjana, .... , Bonić Mario, Bonić Zdravko

 

 

Gavrilović Tatjana, Ahmetspahić Semir

 

RADIO-AMATERI DRŽAVNI REPREZENTATIVCI

Prijem kod predsjednika SSRN

Hodžić Mensur i Tahmiščija Edber, članovi Radio kluba ''Zenica'', na Trećem svjetskom prvenstvu u amaterskom radio-goniometrisanju postigli odlične rezultate. Entuzijazam radio-amatera može služiti kao primjer ostalim organizacijama

Na Trećem svjetskom prvenstvu u amaterskom radio-goniometrisanju u reprezentaciji Jugoslavije nastupila su i dva Zeničanina – uz jednu djevojku iz Doboja, jedini predstavnici BiH, Hodžić Mensur i Tahmiščija Edber. Radio klub iz našeg grada pružio je dragocjenu pomoć u organizaciji i pripremi skupa najboljih radio-amatera iz cijelog svijeta, na kojem se od 3. do 7. septembra na terenima Igmana takmičilo 17 reprezentacija, a pet je imalo status posmatrača. U takvoj konkurenciji ekipa Jugoslavije u kategoriji starijih seniora zauzela je drugo mjesto, a član ekipe bio je Hodžić Mensur, dok je Tahmiščija Edber zauzeo 8 mjesto. To je bio povod da se za ove takmičare i ostale članove radio kluba organizuje prijem kod Petrović Bogoljuba, predsjednika OK SSRN. Prijemu su prisustvovali i Knežević Zdravko, potpredsjednik SO, i u ime izvršnog odbora SO Vučak Davor.

-   Ovaj veliki uspjeh članova Radio kluba ''Zenica'' treba da bude podstrek i ostalim sekcijama radio kluba za još veće angažovanje, da još više rade na usavršavanju znanja koja su korisna za cijelu zajednicu, a u velikoj mjeri se uklapaju u ostvarivanje koncepcije opštenarodne odbrane, rekao je, između ostalog, Petrović Bogoljub, predsjednik OK SSRN i reprezentativcima kao poklon uručio ploču ''Derviš i smrt'' zeničkog glumca Mijatović Žarka.

Sejmen Sejad je na Svjetskom prvenstvu bio predsjednik takmičarske komisije.

-    Bilo nam je čast reći da smo iz radničke Zenice. Inače, Zenica je u svjetskim razmjerama poznata u radio-amaterstvu. Imamo podršku grada, naročito Sekretarijata ONO. Njima u velikoj mjeri dugujemo za postignute rezultate.

Knežević Zdravko, potpredsjednik SO Zenica.

-   U ime SO čestitamo na postignutim rezultatima koji nisu plod slučajnosti već proizvod upornog rada, zalaganja, entuzijazma. Rezultati bi sigurno bili još bolji da su pravovremeno obezbijeđeni svi potrebni uslovi. Prihvatićemo sve vaše probleme kao naše i nastojati, u granicama mogućnosti da ih riješimo

Prijemu je prisustvovao i Makivić Luka, predsjednik radio kluba.

-   Ovo nije prvi uspjeh našeg kluba jer mi imamo prvih mjesta u svjetskoj konkurenciji. Raduje nas podrška grada, jer je mnogo lakše raditi kada znamo da nismo sami.

Tahmiščija Edber, je ispričao jednu anegdotu kao ilustraciju koliko Zenica znači u svjetskim razmjerama kada je radio-amaterstvo u pitanju.

-    Kada smo vodili reprezentaciju u posjetu Zenici, pokazali smo im gdje je ''centar Jugoslavije'', a kada smo se približavali našem gradu, oni su rekli ''a sada se približavamo svjetskom centru radio-amaterizma.

Radio klub broji više od 900 članova koji rade u četiri sekcije, a dosadašnji uspjesi ovaj kolektiv svrstavaju među najuspješnijim u svjetskim razmjerama.  

 

 

 

ARG  “ILIDŽA  86”

Ponovo, po šesti put, na Ilidži su se okupili amateri da bi na tradicionalnom takmičenju iz amaterske radio-goniometrije obilježili 26. septembar  - Dan roda veze.

Na ovogodišnjem druženju ukupno je stiglo 120 gostiju iz 17 radio klubova: Beograda, Domžala, Doboja, Zavidovića, Gračanice, Zenice, Jajca, Rajlovca, Visokog, Titograda, Subotice, Sombora, Konjica, Sarajeva i domaćina Ilidže.

Na start je izašao 81 takmičar, a na cilj je stiglo 74 i to: pionira 17, žena 11, juniora 21, seniora 20,  i starijih seniora 5

Najbolje plasirani su bili

 

Pioniri:                                                               Juniori

1. P. Jovanović   - YU4ALM                            1. A. Krdžalić      - YU4EEE

2. K. Bajaji          - YU7DVM                          2. D. Karačić     - YU4FRS

3. S. Delić           - YU4DNO                           3. B. Hasić          - YU4FDE

 

Žene:                                                                 Senior

1. Z. Osmić         - YU4FDE                             1. E. Tahmiščija   - YU4EZC

2. B. Zemljak      - YU3CAB                             2. R. Kričak            - YU1FJK

3. M. Brajović     - YU6GBA                             3. G. Mitrović         - YU6GBA

 

Stariji seniori

1. V. Brajović     - YU6GBA

2. M. Hodžić     - YU4EZC

3. B. Brajović     - YU6GB  

 

Na osnovu plasmana prvih šest takmičara u svakoj kategoriji, proglašen je plasman klubova. Najviše poena su sakupili

1. YU6GBA     23 poena

2. YU4FRS     17 poena

3. YU4EZC     16 poena

4. YU4FDE     13 poena

5. YU7DVW    10 poena

 

Organizator takmičenja Radio klub “Nikola Tesla” Ilidža i Gradska konferencija Narodne tehnike Sarajevo nastojali su da takmičenje protekne što organizovanije i prijatnije. Pobjednici su dobili pehare, a drugo i trećeplasirani medalje.

Pored nagrada pobjednicima, OK SSO Ilidža nagradila je knjigama: gostujući klub s najviše učesnika – Radio klub “Zenica”, takmičara s najboljim rezultatom za jedan otkriveni predajnik – A. Krdžalić, najmlađeg takmičara – I. Karačić, 8 godina, najstarijeg takmičara – B. Brajovi

Tradicionalnim pasuljom u obližnjoj “Topoli” završen je jedan još prijatan susret, uz obavezno – “Doviđenja na Ilidži 87”. 

 

 

11. SMOTRA SAVEZA RADIO AMATERA VOJVODINE

18 – 21.09.1986. Bačka Palanka

Od 18 – 21. Septembra u Bačkoj Palanci je održana 11. Smotra saveza radio-amatera Vojvodine, koja je bila posvećena 40-godišnjici osnivanja saveza, 130-godišnjici rođenja Nikole Tesle (10. Juli ujedno i dan radio-amatera Jugoslavije).

…….

Rezultati takmičenja Radio kluba "Zenica" koji su realizovani na smotri su sljedeći:  

 

JUNIORI - QRQ

1. Stupar Mićo                         YU7AJD 1796 poena

2. Gluvić Aleksandar                YU7AJD 1619 poena

3. Zukić Suad                          YU4EZC 1381 poena  

 

PIONIRI – ARG

1. Rogić Dragan                        YU7DVW

2. Sič Arpad                             YU7GMN

3. Makivić Slavenko              YU4EZC

4. Korugić Haris                     YU4EZC

Sljedeća stranica >>>