1959 godina

 

Sa seminara

                                                       Makivić Luka

                                                 Stupar Milutin,          Pero Đakula,    Janjuš Aleksandar - ACO

   

  Konstruktorska sekcija

         

PPS

                                                                        Janjuš Aleksandar - ACO                                            Makivić Luka  

 

                                                Makivić Luka                 Janjuš Aleksandar

 

1960 godina

 

ODRŽANO JE MEĐUKLUBSKO QSO TAKMIČENJE U BiH U ČAST OSLOBOĐENJA ZENICE

U čast dana oslobođenja Zenice, 12. Aprila ove godine je Radio klub ''Zmajevac'' iz Zenice organizovao međuklubsko QSO takmičenje. Ovaj klub će i narednih godina organizirati pomenuto takmičenje.

U takmičenju su imale pravo da učestvuju sve PPS iz BiH koje su dobile dozvolu za rad u 1960 godini. Međutim u takmičenju je učestvovalo njih polovica.

Prvo mjesto u ovogodišnjem takmičenju podijelile su PPS YU4EQR iz Bijeljine i YU4GXY iz Sanskog Mosta te su dobile nagrade radiomaterijal u vrijednosti od po 6.500 dinara te diplome. Sljedeći plasirani je bio PPS RK Zenice – YU4BAB. Međutim pošto je ova učestvovala van konkurencije III mjesto i nagradu sat budilnik sa diplomom, osvojio je YU4DPR – iz RK Trebinja. Ustupanje III mjesta je zbilja fer postupak organizatora takmičenja.  

 

REPUBLIČKO QSO TAKMIČENJE U BiH

QSO takmičenja su, besumnje, zauzela već vidno mjesto među raznim drugim takmičenjima koja se održavaju u našoj organizaciji. Iz godine u godinu ona su češća, bolje organizovana i sa većim brojem takmičara. Takav je slučaj i u okviru SRJ u BiH.

Ovogodišnje republičko QSO takmičenje u BiH je održano 16. i 17. Aprila u 3 perioda po 4 sata na 3,5 MHz CW. U takmičenju je učestvovalo 21  primopredajna sekcija iz 20 klubova i opšta ocjena takmičenja je vrlo dobra.

Međutim, kao i sva naša QSO takmičenja (nažalost) i ovo je imalo svoju već poznatu manu. Naime, organizatoru, odnosno ocjenjivačkoj komisiji poslato je samo 15 operatorskih dnevnika iz 15 PPS, dok 6 PPS svoje dnevnike nije uopšte poslalo čime je ocjenjivačkoj komisiji stvoren poseban problem i poteškoća za pravilno ocjenjivanje. Interesantno je napomenuti da su to uglavnom stare, odnosno jake, PPS kao YU4ALM  - Radio klub “Sarajevo”, YU4JMN – takođe iz Sarajeva, YU4BAB - Radio klub “Zenica”, YU4AVW – Radio klub “Tuzla” i dva mlada kluba iz B. Broda i Vel. Kladuše.

 

 

SA UKV TAKMIČENJA NA VLAŠIĆU

 

                            Pekolj Lojzo, Stupar Milan,                                          Makivić Luka,             Ante

 

 

 

Makivić Luka

 

1961 godina

 

DXCC

YU4XZ, Čurić Zlatan  je 1961. godine osvojio diplomu DXCC – CW/SSB  

Na prijedlog republičkog odbora SRJ i komisije za nagradu “Nikola Tesla” Predsjedništvo SRJ je na sjednici od 19. novembra 1960.god. jednoglasno dodijelila nagrade “Nikola Tesla” sljedećim organizacijama i pojedincima:

.........

Bronzana plaketa “Nikola Tesla” – Čurić Zlatan – NR BiH

 .........

U DOBOJU PRIMOPREDAJNA SEKCIJA NAJAKTIVNIJA

Radio klub u Doboju održao je svoju redovnu godišnju skupštinu.

.........

I pored ovog svega radio klub u Doboju je u odnosu na druge klubove u Republici imao vidnih rezultata, što dokazuju i nagrade koje su primili članovi ove organizacije.

Čurić Dr. Zlatan, YU4XZ dobio je bronzanu plaketu “Nikola Tesla” kao i diplomu.

.........

Na kraju je izabran novi Upravni i Nadzorni odbor radio kluba. U upravni odbor izabrani su: Branko Todorović, Dževad Terzić …. , Dr. Zlatan Čurić.

 

RAZVOJ RADIOAMATERSTVA U NR BiH

Prvi organizovani počeci radio-amaterstva u Bosni i Hercegovini datiraju od 1947 godine, kada je formiran Zemaljski odbor radio-amatera.

Formiranjem Zemaljskog odbora i osnivanjem novih radio-amaterskih društva u Tuzli, Mostaru, Zenici, Bijeljini, Doboju, Visokom, a nešto kasnije u Trebinju, Brčkom, Kreki i drugim mjestima udaren je temelj  organizovanijem i sistematskijem radu.

Rukovodstva radio-amaterskih organizacija u Bosni i Hercegovini, još od samog početka svoje djelatnosti, najozbiljnije su svatila od kakve je važnosti za normalan rad solidno materijalno obezbjeđenje. Neki klubovi kao Kreka, Sarajevo, Banja Luka, Banovići, Mostar, Trebinje, Tuzla, Zenica, Visoko, Novi Travnik, Maglaj, Bosanski Brod i još neki raspolažu sa imovinom koja iznosi nekoliko miliona dinara.

 

PREDAJNIK  ZA  OPERATORE  III KLASE

Opis stanice radio kluba u Zenici

 

  Predajnik za 3,5 i 7 MHz

 

  Pekolj Alojz,     Hrvat Najim,     Makivić Luka,     Hikl Želimir,     Drago Salaj

 

Prema Pravilniku o radu amaterskih radio stanica, radio-operatoru III klase, dozvoljava se rad na predajniku snage do 100 W, i naravno, svako teži da iskoristi ono što je dozvoljeno.

Izgradnja stanice do 100 W ne predstavlja neki naročito veliki problem (jer imamo svega dva talasna opsega), a nije potreban ni specijalni materijal.

U klubu smo imali nekoliko cijevi RL12P35, koje se još uvijek često nalaze. Od četiri takve cijevi napravili smo PA-100 W i anodni modulator 50 W. O dobrim stranama anodne modulacije već je bilo dosta pisano, uzgred još budi rečeno, da sve radio-difuzne stanice upotrebljavaju anodnu modulaciju.

Bilo je pitanje koncepcije davača, da li da se svaki FD stepen posebno podešava, što je poznata klasična varijanta, ili graditi FD stepene sa kolima široke propustljivosti i DR stepenom. Odlučili smo se za prvo, jer smo baš imali takvog materijala od starog davača. Ipak, ako budete gradili predajnik posve iznova, preporučujemo da pročitate članak u Radio amateru broj 3/1959 godinu od YU3HY i YU3GP,  u tom slučaju moći ćete uštediti dvije cijevi (za Buf. i FD). Da bi mogli dobro pobuditi 100 W PA stepen, dobro je napraviti kola u FD-DR stepenu što boljeg kvaliteta i promjenljiva. To posebno dobro dođe na opsegu 3,5 MHz, koji je širi od opsega 7 MHz. 

OSCILATOR PREDAJNIKA

Na šemi veza predajnika vidi se takoreći sve, ipak treba još nešto reći o oscilatoru. Amateri izbjegavaju upotrebu VF jezgra u oscilatoru, jer prouzrokuju frekventne nestabilnosti. Nama je, međutim, došla u ruke neka vrlo pogodna kutija za oklop oscilatora. Pošto nije bilo mjesta na odmet, odlučili smo se za VF jezgro. Na krstasto jezgro namotali smo 35 zavoja žice 0,3 mm a sav smo ostali materijal uzeli vrlo kvalitetan, kako to za oscilatore i treba (kondenzatori mica).

Nismo primijetili nikakvih nestabilnosti ni na 3,5 MHz ni na 7 MHz. Da li bi tako bilo i na višim opsezima, sumnjamo. HI! Sam oscilator, tj. Cijev EF80 napajamo posebnim ispravljačem stabiliziranim naponom 140 V. Oscilator radi stalno i posve je nečujan, zahvaljujući naravno dobrom oklopljavanju.

STEPENI ZA UDVAJANJE I PA

U stepenima za udvajanje rade dvije EL84. Kako se iz slike vidi, mi imamo ugrađena tri FD stepena, od kojih zadnji nije spojen, nego je predviđen samo kao rezerva, pa bismo tako praktično mogli raditi i na svih 5 opsega (stanica I kategorije). Instrumenti ugrađeni u FD stepenima služe više kao ukras (hi!) jer imamo mA-metar u kolu 1. rešetke PA stepena - znači nisu obavezni. U rešetkinim anodnim krugovima imamo poznate parazitske supresore: 25 zavoja žice 0,3 mm na otporniku 1 W. Ipak se, nekad desi, ako sva kola podesimo preoštro, da stepeni za udvajanje počnu divlje oscilirati. Treba samo malo razdesiti jedan od FD stepena i stvar je opet posve u redu. Druge rešetke dobijaju stabilizirani napon 280 V iz niskonaponskog ispravljača.

U PA stepenu imamo, kao što je već bilo rečeno, dvije RL12P35 u paraleli, koje obe skupa kod 800 V anodnog napona i 125 mA anodne struje daju taman toliko, koliko je Pravilnikom i dozvoljeno. U tablici su navedeni podaci mjerenja.    

 

 Opseg             Ue (V) Ie (mA)  Ug2 (V)   Ige (mA)   -Ug1 (V)   Ig1 (V)  Izboj      Input

 3,5 - CW        780      128        220          28            100            2           0,38 A   99,84 W

 3,5 - SSB       815      122        220          30            100            2           0,38 A   99,43 W

    7 - CW        790      126        220          28            100            2           0,42 A   99,54 W

    7 - SSB       790      126        220          30            100            2           0,42 A   99,54 W

 

Pošto dvije cijevi zbog povećanih interelektrodnih kapaciteta vrlo lako stupaju u parazitske oscilacije, opet smo se poslužili filterom protiv divljanja. Napon na anode dovodimo preko VF prigušnice, a na g2 sa djeliteljem napona, koji nam, kako se iz podataka o mjerenju vidi, zbilja dobro služi. Prekidač P4 služi nam da, ako njega isklopimo, ostane druga rešetka na masi, pa tako nema izboja, dok se podešavamo. Amateri će nam biti zahvalni, ako ugradimo i taj prekidač.

Kad pređemo prvi put na predaju, za tren oka podesimo Collins filter i podesili smo se a da ne smetamo drugima. Kalem u Collins filteru je namotan posrebrenom bakarnom žicom 2 mm na dužini 85 mm ; promjer tijela je 75 mm, a izvod je na 14 zavoju bliže kondenzatora C5 (500 pF). Broj zavojaka = 32.

MODULATOR

U modulatoru rade dvije cijevi R12P35 vezane kao triode u pušpul spoju. Ispred njih imamo jednu EL12N, koja nam pored pobude za prve rešetke daje i napone za druge rešetke. Kada ne govorimo u mikrofon, anodna struja obe cijevi R12P35 zajedno ne prelazi ni 7 mA, a kada rade, popne se i na 150 mA, ali nama toliko nije ni potrebno, ako ne želimo, da nam davač bude premoduliran.

U predpojačalu za modulator radi nam jedna ECC81. Mikrofon je kristalni. Frekvenca nam je ograničena sa prenosnim kondenzatorima 1,5 nF i kondenzatorima 470 pF na sekundaru transformatora za obrtanje faze i kondenzatorom 2 nF/2 kV na izlazu. Frekventni opseg je 500 - 2000 Hz. Da bi osigurali modulacijski trafo od probijanja napravili smo mu iskrište. Sam trafo smo zaronili u vosak, jer je bilo nemoguće toliko stegnuti jezgro, da ne bi radio kao neki zvučnik, komu kretni kalem već prilično struže. Postigli smo i dobru izolaciju i "ućutao" je. Instrument u kolu anode nam vrlo dobro dođe, pošto po njemu kontrolišemo anodnu struju a posredno i dubinu modulacije.

Trafo za obrtanje faze namotali smo na jezgru 8 cm² sa procjepom. Na primaru imamo 2500 zavoja 0,25 Cul, a na sekundaru 2 x 1500 zavoja  0,2 Cul. Modulacijski trafo namotan je na jezgru 16 cm² (procjep), za

 

 

 

 

 

1962 godina

 

PLENUM RO SRJ ZA BiH

Povodom proslave 20-godišnjice Revolucije i 15-godišnjice rada SRJ u Sarajevu je 07.01.1962 godine održan 15. Plenum RO BiH.

Predsjednik RO, Ratko Bajić, održao je tom prilikom referat u kome je izložio istorijat radio-amaterskog pokreta u BiH i postignute uspjehe i rezultate i dao preporuke za budući rad.

Temelj radio-amaterstva u BiH i organizovan rad udaren je osnivanjem zemaljskog odbora i radio klubova u Tuzli, Mostaru, Zenici, Bijeljini, Brčkom, Doboju i Visokom a kasnije u Trebinju , Kreki i drugim mjestima. U to vrijeme najvažniji i najteži problem bio je: stvaranje kadrova doraslih da praktično sprovode novu liniju radio-amaterstva (rukovođenje tečajevima i obezbjeđenje materijalnim sredstvima).Savez BiH razvio se postepeno u snažnu društvenu organizaciju i tokom vremena radio-amaterska organizacija BiH narasla je danas na 70 radio klubova, 20 radio-amaterskih sekcija u KMT i DNT. Danas u radio klubovima radi preko 50 PPS a ukupan broj članova iznosi blizu 7000 (aktivnih i pomažućih).

 

1963 godina

 

ZE - CALLBOOK 1963 

 

YU4BAB         Radio klub                    Martičeva 9                  Zenica

YU4CN           Luka Makivić                Nikole Tesle 8              Zenica

YU4CO           Petar Džakula               Novo naselje bb.          Zenica

YU4XZ            Zlatan Čurić                  Kovači 56                     Sarajevo  

 

 

 

1964 godina

 

REZULTATI QSO TAKMIČENJA U YU4  

Radio klub “Doboj” YU4FDE iz Doboja organizovao je tradicionalno QSO takmičenje u Čast 17. Aprila – dana oslobođenja grada Doboja. Takmičenje je održano 11. i 12. Aprila. U ovom takmičenju uzelo je učešća oko 40 klupskih i ličnih radio stanica iz BiH, Međutim, dnevnike rada je poslalo svega 17 stanica.

Rang lista učesnika:

1. Radio klub “Sarajevo”                              -  YU4ALM                    489 bodova

2. Radio klub “Tuzla”                                   -  YU4AVW                   480 bodova

3. Radio klub “Rogatica”                              -  YU4GKL                     470 bodova

4. Radio klub “Maglaj”                                 YU4JJK                       434 bodova

5. Dr. Zlatan Čurić – Zenica                      -  YU4XZ                         428 bodova

6. Radio klub “Doboj”                                 -  YU4FDE                       414 bodova    itd.           

 

Izvod iz ZAPAŽANJA SA QSO TAKMIČENJA U BiH 11-12.ARPRIL 1964 GODINE

 

......................

Ipak skreće se pažnja svim klubovima da u buduće strogo vode računa i da izbjegavaju ovakve i slične propuste. Ako bi se pravilo poređenje, uzevši u obzir samo ostvarene veze u YU4, onda bi redoslijed od 1 do 5 mjesta bio ovakav:

1. YU4AVW

2. YU4XZ – Dr. Čurić Zlatan

3. YU4ALM

4. YU4JJK

5. YU4FDE

Sudeći po ovome ubuduće bi trebalo propozicije uskladiti tako da se samo računaju veze ostavarene u YU4 i to iz više razloga koje sada ne mislimo da navodimo. Ilustracije radi, iznijećemo koliko je komisija pojedinom klubu, tj. Stanici odbila bodova, uglavnom, radi toga što je dotični operator pogrešno primio RST, redni broj, ime ili QTH od protivstanice ili je uveo vezu koju protivstanica nema, itd. Navodimo samo prefikse stanica i broj odbijenih bodova: YU4AAH (125), YU4DOP (90), YU4GKL (60), YU4XZ (60), YU4CBC (50), YU4FDE (40), YU4DPR (40), YU4BMN (20) itd.

- YU4XZ iz Zenice; odbijeno je 60 bodova iz razloga što je netačno primljen RST od 6 korespodenata.  

 

II  MEĐUKLUBSKO QSO TAKMIČENJE RADIO KLUBA ''NIKOLA TESLA'' U DERVENTI

 

Radio klub ’’Nikola Tesla’’ iz Dervente organizovao je svoje tradicionalno QSO takmičenje u čast 19. Aprila dana oslobođenja grada.

U ovom takmičenju učestvovalo je 26 amaterskih radio stanica iz SR BiH dok je izvode iz dnevnika poslalo 17 stanica.

Plasman amaterskih radio stanica u ovom takmičenju je sljedeći:

1. YU4FTU     -                 Derventa                                             225 bodova

2. YU4JJK       -                Maglaj                                                 215 bodova

3. YU4CM      -                 Mandžić Vukadin – Rogatica             205 bodova

4. YU4XZ        -                 Čurić Zlatan – Zenica                     200 bodova

5. YU4DPR     -                 Trebinje                                             190 bodova

6. YU4FRS      -                Ilidža                                                   185 bodova

7. YU4BMN    -                Kreka                                                  170 bodova

8. YU4KPQ    -                 Bileća                                                 165 bodova

9. YU4ALM    -                 Sarajevo                                             145 bodova   itd.

 

 

1966 godina

 

PPS  YU4BAB

 

Makivić Lela