21-27 Σεπτεμβρίου 2005
DX-Pedition στο νησί Σκύρος I.O.T.A. EU-060

worked modes: SSB, CW, RTTY, PSK31

χειριστές της αποστολής ήταν οι:

SV1GE, SV1RP, SV1AAU, SV2DGH, SV2FWV, SV2HNC

προσκεκλημένοι οι: DH9VA - DL1JCZ/SV1JCZ

19.407ραδιοεπαφές - 144 ραδιοχώρες - 38 CQ ραδιοζώνες

περισσότερες πληροφορίες: http://www.qsl.net/sv2dgh/sy8s

 

 

 

 

 

 

QRZ link to My callsign

QRZ callsign lookup:  
Callsign lookups provided by qrz.com

 

Type a callsign: