ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1997

Worked modes: SSB, CW, RTTY, SSTV, PACKET-INTERNET

χειριστές αυτού του ειδικού σταθμού ήταν οι:

SV2JJ, SV2PK, SV2YC, SV2AEL, SV2AVP, SV2BBD, SV2BFN, SV2BMF, SV2BOH, SV2BZQ, SV2CCA, SV2CLG, SV2CLJ, SV7CLI, SV2CLL, SV2CLS, SV2CWY, SV2DGH, SV2DWR.

 

 

 

 

 

QRZ link to My callsign

QRZ callsign lookup:  
Callsign lookups provided by qrz.com

 

Type a callsign: